Wednesday, 20/01/2021

Bộ Tài chính tổ chức kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ XI

11:58 06/01/2017

Cơ quan quản lý luận của Viện Khoa học Môi Trường và Xã hội Trong 3 ngày (từ ngày 19-21/8/2016), tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức Kỳ thi Thẩm định viên về giá lần thứ XI, với 646 thí sinh đăng ký dự thi.

Trong 3 ngày (từ ngày 19-21/8/2016), tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức Kỳ thi Thẩm định viên về giá lần thứ XI, với 646 thí sinh đăng ký dự thi.

Kỳ thi năm nay, các thí sinh sẽ trải qua 6 môn thi là Tiếng Anh; Pháp luật áp dụng trong lĩnh vực giá và thẩm định giá; Nguyên lý hình thành giá cả thị trường và nguyên lý căn bản về thẩm định giá; Thẩm định giá bất động sản; Thẩm định giá trị doanh nghiệp; Thẩm định giá máy, thiết bị.

Đối với những người đã dự thi kỳ thi thứ X (2015) nhưng điểm thi chưa đạt yêu cầu hoặc chưa thi hết các môn thi, được đăng ký dự thi các môn chưa thi, thi lại các môn đã thi nhưng chưa đạt yêu cầu tại kỳ thi này theo quy định.

Tại kỳ thi này, Hội đồng thi cũng xem xét, quyết định cho những người có chứng chỉ hành nghề thẩm định giá do tổ chức nước ngoài có thẩm quyền cấp được dự thi sát hạch môn Pháp luật áp dụng trong hoạt động định giá và thẩm định giá. Đây là điểm mới của kỳ thi năm nay nhằm tạo điều kiện cho các thẩm định viên có chứng chỉ do các tổ chức nước ngoài cấp có đủ điều kiện để có thể tham gia hành nghề thẩm định viên về giá tại Việt Nam.

Trước đó, đã có 10 kỳ thi Thẩm định viên về giá được tổ chức thành công với 1.452 người trúng tuyển và được cấp Thẻ Thẩm định viên về giá, hơn 1.000 thẩm định viên trong số đó hiện đang hành nghề tại 210 doanh nghiệp thẩm định giá. Điều này cho thấy từ khi Pháp lệnh giá ra đời (năm 2002) sau đó là Luật giá được Quốc hội ban hành (năm 2012), nghề thẩm định giá đã được Chính phủ, Bộ Tài chính quan tâm chỉ đạo, phát triển toàn diện trên các mặt: hoàn thiện hành lang pháp lý, đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức các kỳ thi, cấp thẻ thẩm định viên về giá và quản lý thẩm định viên hành nghề. Nhờ vậy, nghề thẩm định giá đang từng bước phát triển vững chắc và có vị thế nhất định trong nền kinh tế thị trường của Việt Nam.

– Nguồn : http://thitruonggiacabds.vn/

Chia sẻ bài viết

Thong ke