Monday, 19/04/2021

Các ngân hàng của ASEAN chưa tích hợp yếu tố về môi trường và xã hội trong các hoạt động và đầu tư

11:50 03/10/2017

TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI Ngày 3 tháng 10 năm 2017, tại Singapore chính phủ các quốc gia trong khu vực đã cam kết thực hiện mục tiêu về phát triển bền vững và biến đổi khí hậu, nhưng để đạt được mục tiêu này, khối ngân hàng của ASEAN cần có nhiều thay đổi cụ thể hơn nữa. Theo một báo cáo mới ra ngày hôm nay của WWF, các ngân hàng cần phải có hướng dẫn tài chính bền vững cụ thể và hành động khẩn cấp để ngăn chặn những khủng hoảng về môi trường và xã hội có khả năng làm tê liệt sự tăng trưởng kinh tế của khu vực trong tương lai.

Ngành ngân hàng của ASEAN cần hành động khẩn cấp để đạt được mục tiêu về phát triển bền vững và biến đổi khí hậu

 

Ngày 3 tháng 10 năm 2017, tại Singapore chính phủ các quốc gia trong khu vực đã cam kết thực hiện mục tiêu về phát triển bền vững và biến đổi khí hậu, nhưng để đạt được mục tiêu này, khối ngân hàng của ASEAN cần có nhiều thay đổi cụ thể hơn nữa. Theo một báo cáo mới ra ngày hôm nay của WWF, các ngân hàng cần phải có hướng dẫn tài chính bền vững cụ thể và hành động khẩn cấp để ngăn chặn những khủng hoảng về môi trường và xã hội có khả năng làm tê liệt sự tăng trưởng kinh tế của khu vực trong tương lai.

 

Báo cáo “Tài chính Bền vững tại khối ASEAN: Giải quyết các vấn đề về Rừng, Sinh cảnh, Khí hậu, Nguồn nước và Xã hội của ASEAN”, được thực hiện bởi WWF và Trung tâm Quản trị, Thể chế & các Tổ chức (CGIO). Báo cáo cho thấy cam kết của các chính phủ về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững đã không được phản ánh đầy đủ trong thực tiễn cũng như trong quy định hoạt động của các ngân hàng khối ASEAN.

 

Giáo sư Tommy Koh, Đại sứ đặc mệnh của Bộ Ngoại giao của Singapore, đồng thời là Đại sứ của Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc nhận xét: “Các ngân hàng có khả năng và trách nhiệm gây ảnh hưởng tới các doanh nghiệp, đồng thời tạo ra sự chuyển đổi phương thức tiếp cận phát triển trong khu vực. Với tình trạng an ninh lương thực, nguồn nước và môi trường tự nhiên của ASEAN đang bị đe doạ, tôi kêu gọi ngành tài chính thực hiện những biện pháp cần thiết để giải quyết tình hình”.

 

Trong khi chính phủ các nước ASEAN đang nỗ lực giảm thiểu tác động của các vấn đề môi trường ngày càng xấu đi, các ngân hàng chưa xem xét đầy đủ việc quản lý các rủi ro về môi trường. Điều này góp phần làm suy thoái môi trường như biến đổi khí hậu, làm gia tăng rủi ro hoạt động cho các ngân hàng và khách hàng của họ về mặt dài hạn.

 

Các ngân hàng cần đưa các mục tiêu khí hậu và phát triển bền vững vào hoạt động của mình

 

Xuyên suốt báo cáo, WWF kêu gọi ngân hàng mở rộng cách tiếp cận hoạt động của họ theo hướng tích hợp các yếu tố Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG). Điều này đòi hỏi họ phải thay đổi cách quản lý rủi ro ngắn hạn và đưa yếu tố bền vững vào chiến lược và hài hoà hoạt động đầu tư của mình với Thoả thuận Khí hậu Paris và Mục tiêu Phát triển bền vững.

 

Trong tổng số 34 ngân hàng ASEAN được phân tích, có 21 ngân hàng thừa nhận rằng các hoạt động họ đang hỗ trợ tài chính có thể có những tác động tiêu cực về môi trường và xã hội. Tuy nhiên, không có ngân hàng nào công bố việc họ quản lý các rủi ro về khí hậu và phát triển bền vững ra sao trong các hạng mục đầu tư. Ngoài ra, mặc dù có 26 ngân hàng có đề cập tới yếu tố bền vững trong chiến lược hoặc tầm nhìn của mình, chỉ có 12 ngân hàng công nhận tầm quan trọng của rủi ro khí hậu tới xã hội và doanh nghiệp. Cũng chỉ có duy nhất một ngân hàng có nhân sự giám sát cấp cao về rủi ro khí hậu. Các cổ đông ngày càng mong đợi các ngân hàng công bố cách họ quản lý rủi ro khí hậu trong các danh mục đầu tư bởi các rủi ro này tác động tới sự bền vững tài chính của ngân hàng.

 

Bà Jeanne Stampe, Quản lý Chương trình Tài chính và Hàng hoá châu Á của WWF chia sẻ: “Các quốc gia không thể thực hiện được Thoả thuận Khí hậu Paris và Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc nếu như các ngân hàng không thực hiện vai trò của mình. Chỉ còn 4 năm nữa để giữ cho trái đất không tăng thêm 1.5 độ C, như đã được thông qua trong Thoả thuận Paris. Trong 12 tháng tới, các ngân hàng cần phải hành động ngay lập tức và thúc đẩy các hoạt động ngân hàng bền vững.”

 

WWF sẵn sàng làm làm việc với các ngân hàng trong khối ASEAN để giúp họ tăng cường năng lực tích hợp các yếu tố Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) và nâng cao hiểu biết về các vấn đề chính của ESG như khí hậu, nguồn nước và nạn phá rừng.

 

Các quốc gia cần xây dựng các hướng dẫn pháp lý về ngân hàng bền vững

 

WWF kêu gọi các nhà quản lý ASEAN thực hiện các hướng dẫn pháp lý tài chính bền vững với khung thời gian cụ thể để đảm bảo ngành ngân hàng phát triển nhất quán nhằm đạt được các mục tiêu trên.

 

Trong 6 quốc gia được nghiên cứu, đã có khung quy định nhằm hỗ trợ việc tích hợp các yếu tố ESG trong quản trị doanh nghiệp và các hướng dẫn báo cáo. Tuy nhiên, không phải tất cả các quốc gia này đều có quy định về ngân hàng bền vững. Các nhà quản lý có thể xây dựng những quy định trong đó khuyến khích các ngân hàng tích hợp yếu tố ESG, dựa trên các quy chuẩn và mục tiêu có cơ sở khoa học và bền vững. 

 

Ông Steve Waygood, Trưởng phòng Đầu tư Bền vững của Aviva cho biết: “Trước khi thị trường vốn có thể thực sự phát triển bền vững, các nhà hoạch định chính sách về tài chính và thị trường vốn cần phải quan tâm nhiều hơn đến thế hệ tương lai khi đưa ra quyết sách. Tôi khuyến khích các tổ chức tài chính của ASEAN hợp tác với các nhà quản lý và hiệp hội ngân hàng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các quy định về tài chính bền vững và có hành động cấp thiết. Các nhà hoạch định chính sách và quản lý có thể hợp tác với các tổ chức xã hội để có những giải pháp trong đó có ý kiến tham gia của các bên liên quan.”

 

Nghiên cứu của Ngân hàng Phát triển châu Á thực hiện năm 2016 cho thấy biến đổi khí hậu có thể dẫn đến tổn thất kinh tế hàng năm tương đương với 6,7% tổng sản phẩm quốc nội của ASEAN vào năm 2100; trong khi đó mức tổn thất toàn cầu dự tính là 2.6%. Các hoạt động sản xuất dựa vào năng lượng hoá thạch ngày càng gia tăng, sản xuất nông phẩm gây phá rừng và các dự án đập thuỷ điện không bền vững sẽ làm cho các tổn thất này trầm trọng thêm. Ngành tài chính ngân hàng ASEAN phải sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ tương lai của ASEAN.

 

Chia sẻ bài viết

Tâm lý đám đông và những góc nhìn cần rõ ràng

Trước những dư luận trái chiều về bài viết ...

Tâm lý đám đông và những góc nhìn cần rõ ràng 16/04/2021

Gần 80 ứng viên ĐBQH ở Trung ương là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ

Trong số 205 người được Trung ương giới thiệu ứng ...

Gần 80 ứng viên ĐBQH ở Trung ương là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ 16/04/2021

Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Bầu cử ở nước ta là quá trình các cử tri đưa ra ...

Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân 16/04/2021

Dạy học trực tuyến giúp thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn ngành Giáo dục

Ngày 30 tháng 03 mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo ...

Dạy học trực tuyến giúp thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn ngành Giáo dục 16/04/2021

Rác thải khẩu trang - Dấu hiệu của một loại ô nhiễm mới

Hiện tại, đại dịch COVID - 19 hiện đã và đang ...

Rác thải khẩu trang - Dấu hiệu của một loại ô nhiễm mới 16/04/2021