Sunday, 07/03/2021

Chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động - Xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức lao động lớn mạnh

18:06 06/07/2019

Cơ quan quản lý luận của Viện Khoa học Môi Trường và Xã hội

1. Pv: Thưa Bà có thể cho biết những điểm mới của Đại hội Công đoàn tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2018 – 2023?

Bà Phạm Thị Phúc - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng: Đại hội lần thứ IX Công đoàn tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2018 - 2023 diễn ra trong bối cảnh cả nước nói chung, tỉnh Lâm Đồng nói riêng có nhiều sự kiện quan trọng. Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo tiếp tục dành được nhiều thành tựu quan trọng. Những kết quả về phát triển đất nước, xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động vì người dân và doanh nghiệp đã tác động trực tiếp, tạo việc làm và ổn định đời sống nhân dân nói chung và công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nói riêng trên phạm vi cả nước. Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra mục tiêu phát triển Lâm Đồng nhanh và bền vững vừa là điều kiện thuận lợi, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn cho phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh trong giai đoạn mới. Tình hình đó đòi hỏi hoạt động của Công đoàn tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2018 – 2023 phải quán triệt sâu sắc mục tiêu, nhiệm vụ:“Đổi mới mạnh mẽ và toàn diện tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; thiết thực chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động; tham gia xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động lớn mạnh; góp phần xây dựng quê hương Lâm Đồng phát triển bền vững”.

Để cụ thể hóa mục tiêu nêu trên, Đại hội thống nhất đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, 9 chỉ tiêu cụ thể và 3 khâu đột phá là: (1) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn;(2) Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện; (3) Đại diện bảo vệ hiệu quả, chăm lo thiết thực lợi ích đoàn viên.

Với phương châm Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, hội nhập, phát triển”, nhiệm kỳ 2018 - 2023 các cấp công đoàn tỉnh Lâm Đồng tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, lấy đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động làm mục tiêu hoạt động; lấy công đoàn cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu. Tập trung các nguồn lực xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm. Nâng cao nhận thức chính trị, chuyên môn, ý thức pháp luật, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp và tinh thần dân tộc cho đoàn viên, người lao động. Đóng góp tích cực, rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đ/c Phạm Thị Phúc (Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Lâm Đồng)
Đ/c Phạm Thị Phúc (Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Lâm Đồng)

2. Pv: Xin bà cho biết giải pháp của Công đoàn tỉnh Lâm Đồng nhằm đổi mới các hoạt động chăm lo hướng tới lợi ích thiết thực cho đoàn, CNVCLĐ?

- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng:

Xác định muốn chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ, trước hết Công đoàn cần phải làm tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người lao động; đồng thời tổ chức các hoạt động thiết thực trong các cấp công đoàn cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ. Từ nhận thức trên, LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các giải pháp cả về tổ chức nhân sự, nguồn lực tài chính và phong trào quần chúng, trong đó tập trung thực hiện một số khâu trọng tâm là:

Thứ nhất, trên cơ sở những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là trong lĩnh vực lao động và công đoàn, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn các cấp trong tỉnh chủ động phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng quan hệ lao động hài hòa, trên tinh thần hợp tác để phát triển doanh nghiệp, tạo việc làm ổn định cho người lao động và đảm bảo lợi ích của cả hai bên trong quan hệ lao động.

Thứ hai, xác định việc thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT trong doanh nghiệp là vấn đề trọng tâm của hoạt động công đoàn ở cơ sở để chăm lo, bảo vệ lợi ích của người lao động, LĐLĐ tỉnh tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ các cấp công đoàn trong tỉnh, nhất là CĐCS khối doanh nghiệp tăng cường hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT phù hợp với tình hình sản suất kinh doanh của doanh nghiệp trên cở sở phân phối lợi nhuận hài hòa, tương xứng với năng suất lao động; nội dung chủ yếu gồm: thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; mức lương cơ bản, chế độ nâng bậc lương, tiền thưởng; đảm bảo việc làm, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động; chế độ ăn giữa ca; tặng quà sinh nhật, trợ cấp khó khăn đột xuất, hiếu hỷ; tham quan, nghỉ dưỡng và các chế độ phúc lợi khác.

Thứ ba, đa dạng hóa các hình thức tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ phù hợp với tình hình của mỗi cấp, mỗi tổ chức công đoàn. Có thể kể đến một số hoạt động hiệu quả của các cấp công đoàn trong tỉnh trong việc chăm lo đời sống đoàn viên, CNVCLĐ thời gian qua như: “nâng cao chất lượng bữa ăn ca” – đảm bảo đủ dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm; “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động” – tìm kiếm, ký kết thỏa thuận hợp tác với các đối tác để cung cấp các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho đoàn viên, CNVCLĐ với giá ưu đãi; “Tết sum vầy” – thăm hỏi, hỗ trợ, tặng quà tết, tặng vé xe về quê ăn tết, giao lưu VHTT; “Mái ấm công đoàn” – hỗ trợ kinh phí xây mới hoặc sửa chữa nhà ở cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; “Quỹ CNLĐ” – cho đoàn viên vay vốn với lãi suất thấp để cải thiện điều kiện làm việc hoặc đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình; các hoạt động tham quan, du lịch, khám chữa bênh miễn phí…

Thứ tư, sử dụng hiệu quả các quyền của tổ chức công đoàn đã được pháp luật quy định, nhất là quyền được đại diện tập thể người lao động hoặc nhận ủy quyến của người lao động khởi kiện ra Tòa án đối với các hành vi vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, đặc biệt là trong các lĩnh vực tiền công, tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN...để đảm bảo sự công bằng và bình đẳng trước pháp luật.

3. Pv: Xin bà cho biết đơn vị điển hình trong việc tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đến đoàn viên, CNVCLĐ?

Bà Phạm Thị Phúc - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng: Qua triển khai thực hiện các giải pháp trên, đã xuất hiện nhiều đơn vị làm tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ với những cách làm hay, nội dung hiệu quả với phương châm “mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”. Có thể kể đến những đơn vị có truyền thống như: Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt; Công ty TNHH Quảng Thái (Tp. Đà Lạt); Công ty TNHH Đồng Thúy (huyện Đức Trọng); Chi nhánh Công ty TNHH Olam Việt Nam tại Lâm Đồng (huyện Di Linh)… ngoài ra còn xuất hiện một số đơn vị mới tiêu biểu như Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Merkava, thành phố Bảo Lộc.

Với đặc thù CĐCS có hơn 600 CNLĐ, trong đó trên 80% là nữ; trên 50% là người dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên. Ngoài việc đưa vào TƯLĐTT các nội dung có lợi hơn cho người lao động như: tiền bữa ăn ca 25.000 đồng/người/bữa; nghỉ tết âm lịch 6 ngày; nghỉ kết hôn 4 ngày; tặng quà sinh nhật 500.000 đồng; tặng quà kết hôn 1.000.00 đồng; …công đoàn cơ sở còn phối hợp cùng người sử dụng lao động tổ chức lắp cabin trữ sữa cho nữ CNLĐ, tổ chức diễn đàn nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no, bình đẳng; phối hợp khám bệnh, phát thuốc miễn phí; tổ chức các giải bóng chuyền, kéo co, giao lưu văn nghệ…

Điều đặc biệt mà ít đơn vị làm được, đó là BCH CĐCS công ty đã tạo mối quan hệ bình đẳng, thân thiện, hợp tác với người sử dụng lao động trong chăm lo cho người lao động nói riêng và xây dựng văn hóa doanh nghiệp nói chung. Qua đó công đoàn đã làm cầu nối thành công giữa người sử dụng lao động và người lao động, tạo không khí thoải mái, môi trường làm việc dân chủ, thân thiện cho đoàn viên, người lao động, người lao động coi doanh nghiệp như ngôi nhà thứ  hai của mình – người sử dụng lao động coi người lao động như người thân của mình.

4. Pv: Thời gian qua trên địa bàn tỉnh có khá nhiều doanh nghiệp vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp…vậy LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng như thế nào nhằm bảo vệ hiệu quả quyền lợi của NLĐ?

Bà Phạm Thị Phúc - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng: Nhận thức rõ việc doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN là hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, đời sống của người lao động và tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp lao động tâp thể trong doanh nghiệp, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trận tự, an toàn xã hội. Để kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi cho người lao động, thời gian qua LĐLĐ tỉnh đã tập trung làm tốt các nội dung như sau:

Thứ nhất, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho người sử dụng lao động, người lao động về lao động, BHXH, BHYT, BHTN…thông qua các hình thức như hội nghị, hội thảo, hội thi tìm hiểu pháp luật, hội thi cán bộ công đoàn giỏi, thi tuyên truyền viên giỏi, phát tài liệu, tờ gấp…và trên mạng xã hội như Zalo, Facebook, trang Web của công đoàn. Qua đó giúp người lao động biết được quyền của mình trong quan hệ lao động nói chung và trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN nói riêng, từ đó có thể tự bảo vệ mình trước khi nhờ đến tổ chức công đoàn và các cơ quan chức năng.

Thứ hai, thông qua hệ thống tổ chức công đoàn, cơ quan quản lý nhà nước và các đoàn thể nhân dân kịp thời nắm thông tin tình hình chấp hành pháp luật lao động, BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có đông CNLĐ. Qua đó kịp thời phát hiện, đôn đốc, nhắc nhở, ngăn ngừa ngay từ cơ sở, ngay từ khi mới phát hiện, cùng với doanh nghiệp và cơ quan BHXH xử lý, khắc phục sớm, hạn chế để xảy ra nợ đọng kéo dài.

Thứ ba, Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh tổng hợp tình hình tham gia BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị, các doanh nghiệp trên địa bàn; cung cấp thông tin những doanh nghiệp thực hiện tốt, những doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. LĐLĐ tỉnh chủ động tham mưu với UBND tỉnh thành lập đoàn liên ngành đôn đốc thu, đến gặp gỡ, trao đổi, động viên người sử dụng lao động chấp hành đúng quy định pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Đối với những đơn vị vi phạm kéo dài, số lượng nhiều,  tham mưu thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành, lập kế hoạch kiểm tra, thanh tra, xử lý theo quy định nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động.

Thứ tư,  kiên quyết thực hiện quyền khởi kiện ra Tòa án các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn, ATVSLĐ gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn, người lao động, tập thể người lao động.

Pv: Xin chân thành cám ơn Bà, xin chúc Bà luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và xứng đáng là tấm gương phụ nữ “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Phạm Long

Chia sẻ bài viết

Giao thông thông suốt sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế mạnh mẽ

Ngày nay, xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống ...

03/03/2021

CSGT Trạm Quảng Xương: Đảm bảo an toàn giao thông Xuân Tân Sửu

Khẩu hiệu “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trở ...

03/03/2021

Nghi Sơn - Thanh Hóa: Ổn định an ninh tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế

Thị xã Nghi Sơn (trước đây là huyện Tĩnh Gia) ...

03/03/2021

365 ngày thầy thuốc

Năm 2020 là năm không có lễ kỷ niệm Ngày Thầy ...

27/02/2021
Thong ke