Thursday, 28/01/2021

Tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục

19/11/2020

Nước được coi là một phần của sự sống, là nhu yếu phẩm không thể thiếu, không thể thay thế trong đời sống hàng ngày của con người. Nước sạch là loại hàng hóa đặc biệt, có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong thời gian qua, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp đã nỗ lực thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực cấp nước sạch và đạt nhiều kết quả quan trọng nhưng bên cạnh sự nỗ lực đó vẫn còn nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vô tư xả thải ra môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước một cách trầm trọng, từ đó dẫn đến việc nguồn nước sạch dùng trong sinh hoạt và sản xuất của cả nước nói chung và các nông thôn nước ta nói riêng đã và đang còn nhiều bất cập. Để khắc phục điều này, rất cần sự nỗ lực của cộng đồng, ý thức trách nhiệm của người dân và quyết tâm cả hệ thống chính trị.


Chính sách phát triển Nông thôn mới góp phần thay đổi cuộc sống nhân dân

Chương trình Xây dựng Nông thôn mới (NTM) ...

08/10/2020

Còn nhiều bất cập trong công tác quản lý đất đai ở xã Tiên Phương

Việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, lâm trường,...

20/03/2020

Giao thông vận tải là yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế xã hội

Đất nước ta đang trên đà phát triển mọi mặt, nhất ...

20/03/2020

Thiết chế Hội đồng góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân

01/10/2019

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Thông báo số 74-TB/TW, Kết luận số 04-KL/TW và Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Hội đồng phối hợp PBGDPL đã được kiện toàn và khẳng định được vai trò tham ...

Cần đánh giá đúng mức về vấn đề an ninh môi trường tại Việt Nam

21/08/2017

Tại Hà Nội, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức buổi Tọa đàm “An ninh môi trường” nhằm trao đổi và đưa ra các giải pháp liên quan đến an ninh môi trường ở nước ta. Tham dự buổi tọa ...

Bảo vệ nhà báo tác nghiệp trong khuôn khổ pháp luật

20/06/2017

Dù tác nghiệp đúng quy định pháp luật nhưng thời gian gần đây, không ít nhà báo đã và đang gặp phải nhiều rào cản trong tiếp cận thông tin, đặc biệt là thông tin về các vụ việc liên quan chống tiêu ...

Nữ cảnh sát giao thông dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng

25 nữ cảnh sát giao thông lần đầu tiên được huy ...

27/01/2021

Làm gì để kiểm soát quyền lực

Quyền lực vốn là một yếu tố chủ yếu để dẫn dắt sự ...

27/01/2021

Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém

“Bác Hồ kính yêu đã khẳng định: ‘Cán bộ là cái ...

27/01/2021
Thong ke