Wednesday, 27/01/2021

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Cơ quan công tác dân tộc.

11:58 06/01/2017

Cơ quan quản lý luận của Viện Khoa học Môi Trường và Xã hội Trong không khí vui mừng, phấn khởi của cả nước đang hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, ngày 26/4, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Cơ quan công tác dân tộc ( 3/5/1946-3/5/20160) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới dự, trao Bằng chứng nhận và gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất lên Lá cờ truyền thống của ngành.

 

Đại biểu tham dự lễ kỷ niêm.

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo qua các thời kỳ và tổ chức quốc tế.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến phát biểu lễ khai mạc.

Tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến nêu rõ trong 70 năm thực hiện nhiệm vụ được giao Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành liên quan đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ban hành nhiều chính sách, chương trình, dự án nhằm ưu tiên phát triển toàn diện vùng dân tộc và miền núi trên tất cả các lĩnh vực kinh tếvăn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, góp phần phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, tích cực xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục phân định 3 khu vực theo trình độ phát triển; thực hiện Chương trình 135 (CT 135) giai đoạn 1, 2 và 3; các chính sách về định canh định cư; hỗ trợ hộ nghèo DTTS về nhà ở, đất ở, nước sinh hoạt; cho vay vốn phát triển sản xuất; cấp không thu tiền các loại báo, tạp chí; các chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục, y tế, văn hóa...

Toàn cảnh lễ kỷ niệm. 

Nổi bật là CT 135, thực hiện từ năm 1998 đến nay, đã góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi rõ rệt diện mạo vùng dân tộc và miền núi, mang đậm dấu ấn của chính sách dân tộc, được bạn bè quốc tế đánh giá cao và nhân dân cả nước đồng tình ủng hộ.

Nhờ có đường lối, chủ trương đúng đắn về công tác dân tộc và ưu tiên nguồn lực thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, đến nay, vùng dân tộc và miền núi đã từng bước phát triển toàn diện, ngày càng bền vững hơn; đời sống vật chất, tinh thần và niềm tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước được nâng lên; khối đại đoàn kết các dân tộc không ngừng được củng cố. Đồng bào các DTTS nỗ lực xóa đói, giảm nghèo; một bộ phận đang vươn lên làm giàu chính đáng. Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc và miền núi giảm xuống còn khoảng 14%, (riêng hộ nghèo DTTS chiếm 23% hộ DTTS), bình quân mỗi năm giảm trên 2%, các huyện nghèo giảm 4%; 98% xã có đường ô tô đến trung tâm, 82% thôn, bản có đường cho xe cơ giới; 94% xã có điện lưới quốc gia, 90% hộ được sử dụng điện; 100% xã có trường tiểu học, trung học cơ sở và trạm y tế; 98% xã có trạm bưu điện văn hóa xã; 90% xã được phủ sóng phát thanh, 80% xã được phủ sóng truyền hình.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi lễ.

Nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích đạt được của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong suốt 70 năm qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh Việt Nam là một quốc gia thống nhất gồm nhiều dân tộc cùng sinh sống, kề vai sát cánh với nhau trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước.

Đồng bào các dân tộc Việt Nam có truyền thống đoàn kết lâu đời trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, chế ngự thiên nhiên và xây dựng đất nước. Trong suốt quá trình lành đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc vả đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc.

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Cơ quan công tác dân tộc chính là dịp để chúng ta nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, truyền thống và những bài học kinh nghiệm của công tác dân tộc; đồng thời có quyết tâm cao hơn nữa trong việc thực hiện chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, huy động có hiệu quả sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân đối với công tác dân tộc.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niêm.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị: “Ủy ban Dân tộc cùng các Bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác dân tộc, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc. Kiên trì, nhất quán thực hiện nguyên tắc “Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc. Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, cùng phát triển với đất nước”.

Chủ tịch nước lưu ý các cấp, các ngành cần thực hiện tốt Chiến lược và Chương trình hành động về công tác dân tộc đến năm 2020, gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các vùng, các địa phương; tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về công tác dân tộc, trọng tâm là nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Dân tộc.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi lễ.

Đặc biệt, thực hiện tốt chính sách tín ngưỡng và tôn giáo, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm an ninh, quốc phòng; ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để phá hoại khối đoàn kết các dân tộc.

Huy động mọi nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội xây dựng nông thônmới ở vùng dân tộc và miền núi; Đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hóa, tích cực xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững; Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế; Củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Chăm lo xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tăng cường công tác dân vận, quán triệt và thực hiện thật tốt phong cách công tác dân vận: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”; bám sát địa bàn cơ sở, nắm vững tâm tư, nguyện vọng của đồng bào, chủ động giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh. Nâng cao hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân trong việc tham gia triển khai, thực hiện công tác dân tộc. Chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác dân tộc, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ sự giúp đỡ của các nước, các tổ chức quốc tế trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng dân tộc, miền núi”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Ủy ban Dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tăng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Ủy ban Dân tộc, Chủ tịch nước tin tưởng với bề dày truyền thống và những thành tựu đạt được trong 70 năm qua, công tác dân tộc tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, Ủy ban Dân tộc đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất; được Nhà nước CHDCND Lào tặng Huân chương Itxala...

Mạnh Dũng

Chia sẻ bài viết

Ocean Luxury Villa by Radisson Blu: Tọa độ vàng, vạn tiềm năng kết nối

Tọa lạc tại trung tâm Bãi Dài – thủ phủ nghĩ ...

25/01/2021

Yên Bình - Yên Bái: Thiếu sự thống nhất trong việc quản lý đất đai

Đất đai là tài nguyên Quốc gia vô cùng quý giá, ...

25/01/2021

Hải Dương: Chú trọng công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội

Ngay từ khi ra đời, Nhà nước Việt Nam Dân chủ ...

25/01/2021
Thong ke