Sunday, 28/02/2021

Hà Nội tăng cường quản lý và phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn

09:04 20/03/2018

Cơ quan quản lý luận của Viện Khoa học Môi Trường và Xã hội.

Phối cảnh cụm công nghiệp làng nghề

Nhằm triển khai Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Văn bản số 11175/BCT-CTĐP ngày 27/11/2017 của Bộ Công Thương về việc thỏa thuận quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2020, có xét đến năm 2030, Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, có xét đến năm 2030.

Quy hoạch và phát triển cụm công nghiệp là một bộ phận quan trong trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô được thực hiện trong mối quan hệ hữu cơ với phát triển Vùng, với cả nước tạo sự phân công, hợp tác trong cơ cấu thống nhất , phù hợp với: Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô (Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ); Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn đến 2020, định hướng đến 2030 (Quyết định số 1081/QĐ-TTg ngày 06 tháng 07 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến 2030, tầm nhìn đến 2050 (Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 22/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ); Quy hoạch phát triển công nghiệp của thành phố đến 2020, định hướng đến 2030 (Quyết định số 2261/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) với định hướng không gian phát triển hành lang công nghiệp của Hà Nội dọc theo tuyến quốc lộ 1A, 21, 3, 5, 32 … để ưu tiên bố trí các doanh nghiệp công nghiệp sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Hình thành hệ thống các cụm công nghiệp của Thành phố để thực hiện định hướng phát triển công nghiệp hiện đại, có sức cạnh tranh cao, giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường; phát triển công nghiệp có chọn lọc, đột phá vào những ngành, sản phẩm có sử dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật tiên tiến, có hàm lượng chất xám cao; đồng thời phối hợp đào tạo ngành nghề, chuyển đổi cơ cấu lao động, tạo sự phân bố dân cư hợp lý, giảm áp lực về dân số và kết cấu hạ tầng kỹ thuật cho trung tâm Thủ đô.

Phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn Hà Nội phải được xem xết trong sự phối hợp, gắn kết với việc phát triển các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất hiện có, tạo sự liên kết với các địa phương trong vùng Thủ đô, giải quyết hợp lý mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ; đảm bảo vừa phát triển mới vừa phục vụ việc di dời các cơ sở công nghiệp ô nhiêm, không phù hợp với quy hoạch ra khỏi nội đô và khu vực dân cư.

Phát triển các cụm công nghiệp một cách có chọn lọc với ưu thế sử dụng nhiều lao động, nhưng hạn chế tối đa nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Đối với các cụm công nghiệp mới sẽ xem xét phát triển với tầm nhìn dài hạn đến năm 2050, theo hướng phát triển mạnh các ngành, các sản phẩm công nghiệp vượt trội có lợi thế cạnh tranh, tác dụng hướng dẫn đường thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức, tham gia có hiệu quả vào các chuỗi giá trị gia tăng và mạng phân phối toàn cầu.

Tranh thủ tối đa sự giúp đỡ, hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế, tăng cường sự hợp tác với các tỉnh, thành phố; huy động nguồn lực của mọi thành phần kinh tế để xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp.

Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô, góp phần quyết định tăng trưởng công nghiệp và dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế Thủ đô theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Hình thành hệ thống các cụm công nghiệp trên cơ sở nghiên cứu việc điều chỉnh, sáp nhập, mở rộng các cụm công nghiệp đã được quy hoạch hoặc đã tồn tại trước đây; đông thời với việc quy hoạch mới các cụm công nghiệp trên cơ sở phù hợp với quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và các quy hoạch có liên quan.

Tạo quỹ đất để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phù hợp với từng giai đoạn phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng mặt bằng sản xuất, thu hút các nguồn lực về vốn, công nghệ…để phát triển mạnh công nghiệp, gắn sản xuất với thị trường, vùng nguyên liệu, lao động, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020; có xét đến năm 2030 gồm 159 cụm công nghiệp tổng diện tích khoảng 3.204,3 ha. Giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn Thành phố có 138 cụm công nghiệp với diện tích khoảng 2.622,91 ha: Giữ nguyên, điều chỉnh, mở rộng, hoàn thiện, củng cố, chuẩn hóa 64 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 1.598,1 ha. Tiếp tục cho tồn tại nhưng hạn chế phát triển, lâu dài thực hiện theo quy hoạch được phê duyệt 22 cụm công nghiệp đang tồ tại trong khu vực vành đai xanh với tổng diện tích khoảng 428,8ha. Thành lập mới một cách có chọn lọc 52 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 596ha; Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030: Mở rộng 05 cụm công nghiệp đã được quy hoạch ở giai đoạn 2017-2020 với tổng diện tích khoảng 45,4ha. Xây dựng mới 21 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 536ha.

Với những quan điểm mục tiêu nêu trên Hà Nội đang từng bước định hướng phát triển cụm công nghiệp gắn với tính chuyên môn hóa, gắn với công nghệ sạch, công nghệ thân thiện môi trường, tiên tiến và hiện đại. Từng bước tạo sự chuyển biến về nhận thức của hệ thống các làng nghề truyền thống trong việc giữ gìn và phát triển nghề một cách bền vững, tạo ra hệ sinh thái khởi nghiệp, cơ hội tiếp cận đất đai, tiếp cận nguồn vốn, đổi mới công nghệ, góp phần giải phóng sức lao động, sức sáng tạo của các nghệ nhân, doanh nhân và người lao động.

Đây cũng là cơ hội để rà soát, cơ cấu lại các cụm công nghiệp, gắn việc phát triển hạ tầng với hoàn thiện hệ thống thu gom và xử lý chất thải công nghiệp theo quy định của pháp luật, đưa quản lý và phát triển công nghiệp vào quản lý một cách thống nhất. Giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người dân Thủ đô, tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu lao động, di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ cháy nổ cao ra khỏi khu dân cư,… Tuy nhiên, để quản lý và phát triển cụm công nghiệp nói chung và cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn Hà Nội nói riêng một cách hiệu quả và hiệu lực, rất cần sự nhất quán trong cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng… và sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Thành phố, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát triển phải lấy chất lượng cuộc sống của nhân dân làm thước đo, hiệu quả kinh tế xã hội làm đòn bẩn.

Hữu Kiên

Chia sẻ bài viết

365 ngày thầy thuốc

Năm 2020 là năm không có lễ kỷ niệm Ngày Thầy ...

27/02/2021

Kỳ vọng ở tân Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh

Được bầu làm ủy viên Bộ Chính trị tại Đại hội 13, ...

27/02/2021

Chủ tịch Hà Nội trao quyết định điều động, bổ nhiệm 11 cán bộ sở, ngành

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh sáng nay ...

26/02/2021

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội làm chủ được kỹ thuật cao nhất

Bên cạnh thực hiện thành công kỹ thuật y khoa ...

26/02/2021

Nước mắt đồng nghiệp tiễn đưa NSND Hoàng Dũng

Trước khi qua đời hôm 14/2, nghệ sĩ Hoàng Dũng có ...

20/02/2021
Thong ke