Tuesday, 09/03/2021

Hội thảo khoa học về giảm nghèo đa chiều bền vững tỉnh Thái Nguyên

19:08 27/04/2018

Cơ quan quản lý luận của Viện Khoa học Môi Trường và Xã hội Sáng ngày 27/4, Sở Lao động Thương Binh và Xã hội phối hợp cùng Viện Khoa học Môi trường và Xã hội tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên”.

PGS.TS Nguyễn Đức Bách, Viện trưởng Viện Khoa học Môi trường và Xã hội phát biểu tại Hội thảo

Các đồng chí: Vũ Đức Mão, Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Bách, Viện trưởng Viện Khoa học Môi trường và Xã hội. Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các huyện của tỉnh Thái Nguyên cùng các nhà khoa học, học giả, chuyên gia và nhà quản lý.

Phát biểu chào mừng Hội thảo, đồng chí Vũ Đức Mão đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kết quả nổi bật trong thực hiện xóa đói giảm nghèo, các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh những năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Hội thảo là dịp để các nhà khoa học, nhà quản lý đánh giá, rà soát và chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện chính sách giảm nghèo, phát triển bền vững, gắn các giải pháp giảm nghèo với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời cũng xác định công tác xóa đói giảm nghèo ở Thái Nguyên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những năm qua đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhưng, thực tế cho thấy công tác xóa đói giảm nghèo của tỉnh còn nhiều thách thức, bất cập, tốc độ giảm nghèo còn chậm, chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo cao. Do đó, công tác giảm nghèo của tỉnh đòi hỏi phải đổi mới về tư duy, chính sách và phương pháp tổ chức thực hiện. Đề nghị các Sở, ngành, lãnh đạo các huyện, tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học, nắm bắt nguyện vọng của người dân, tham mưu, đề xuất xây dựng chính sách để thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững.

Đồng chí Vũ Đức Mão, Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tỉnh Thái Nguyên

Báo cáo đề dẫn Hội thảo, chủ nhiệm đề tài, đồng chí Nguyễn Trung Thành khẳng định: Với bản chất của một nhà nước “của dân, do dân và vì dân”, các chính sách xóa đói giảm nghèo của Đảng, Nhà nước luôn nhất quán và kiên trì triển khai thực hiện. Thái Nguyên có đến 13,5% số hộ nghèo và 12,62% hộ cận nghèo, chủ yếu nằm ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa tại các huyện Võ Nhai, Định Hóa, Đồng Hỷ, Đại Từ, Phú Lương. Giảm nghèo đa chiều là cách tiếp cận mới, nhằm khắc phục hạn chế việc bỏ sót những đối tượng tuy không nghèo về thu nhập, nhưng lại nghèo về nhiều khía cạch khác. Đây là phương pháp khắc phục những bất cập và hạn chế của chính sách xóa đói giảm nghèo hiện nay, giúp bảo đảm mức sống tối thiểu, đáp ứng các dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân. Những cơ chế trong chính sách giảm nghèo đa chiều đòi hỏi phải phát huy được vai trò của cộng đồng, khơi dậy ý thức vươn lên thoát nghèo của chính người nghèo, hạn chế hỗ trợ, tăng chính sách cho vay có điều kiện...

Đồng chí Nguyễn Trung Thành, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Môi trường và Xã hội

Hội thảo khoa học Thực trạng giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên” đã nhận được 10 báo cáo tham luận tập trung làm rõ quan điểm của Đảng, nhà nước về công tác xóa đói giảm nghèo, cũng như các chính sách và giải pháp nhằm giảm nghèo đa chiều bền vững ở tỉnh Thái Nguyên.

Để bảo đảm phát triển bền vững cho Thái Nguyên, Hội thảo đã đánh giá những tồn tại, bất cập trong các điều kiện tự nhiên, xã hội và đặc biệt là chính sách. Tập trung đánh giá cụ thể các nhân tố tác động đến vấn đề đói nghèo của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh: đặc điểm điều kiện kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS; thực trạng về giáo dục, đào tạo; an sinh xã hội (bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh…); nhà ở; điều kiện sống; tiếp cận thông tin… Tại Hội thảo, nhiều giải pháp  cũng đã được đề ra: cần tiếp tục đầu tư xây dựng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đẩy mạnh dạy nghề cho đồng bào DTTS, thực hiện tốt chính sách tín dụng với người nghèo…

Các ý kiến đóng góp của chuyên gia, nhà quản lý nhấn mạnh, tập trung vào tuyên truyền phổ biến để các cấp, các ngành nắm rõ tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều một cách chính xác; chuyển đổi và nâng cao nhận thức của các hộ nghèo, phát huy tính tự lực, tự cường trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội, tránh tâm lý trông chờ, ỷ lại vào nhà nước. Phân tích, đánh giá từng đối tượng nghèo, hộ nghèo, vùng nghèo để đề ra kế hoạch, giải pháp và tập trung ưu tiên có trọng tâm, trọng điểm; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, ban hành các chính sách giảm nghèo theo tiêu chí mới. Huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho chương trình việc làm và giảm nghèo, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ cơ sở, khuyến khích phát triển các dịch vụ y tế, giáo dục, an sinh xã hội, thí điểm thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo tại các địa phương có nhiều hộ nghèo.

Phóng viên Bùi Hơn

Chia sẻ bài viết

Bất cập trong thực hiện quy hoạch tại Dự án Sun Grand City Quảng An (Kỳ 4)

Những khối bê tông sừng sững cao đến 140m cắm ...

08/03/2021

Ý nghĩa ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Về mặt lịch sử, vào ngày 8/3/1857, các công ...

07/03/2021

Giao thông thông suốt sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế mạnh mẽ

Ngày nay, xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống ...

03/03/2021

CSGT Trạm Quảng Xương: Đảm bảo an toàn giao thông Xuân Tân Sửu

Khẩu hiệu “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trở ...

03/03/2021
Thong ke