Wednesday, 20/01/2021

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành thẩm định Giá tại Hà Tĩnh

11:58 06/01/2017

Cơ quan quản lý luận của Viện Khoa học Môi Trường và Xã hội Ngày 27.6.2016, Trung tâm Dữ liệu quốc gia và dịch vụ về Giá tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành thẩm định Giá tại Hà Tĩnh.

Ngày 27.6.2016, Trung tâm Dữ liệu quốc gia và dịch vụ về Giá tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành thẩm định Giá tại Hà Tĩnh.

13553335_1216811621663307_1882509062_n13563504_1216811611663308_962440805_n

Chia sẻ bài viết

Thong ke