Thursday, 28/01/2021

Làm gì để kiểm soát quyền lực

27/01/2021
Quyền lực vốn là một yếu tố chủ yếu để dẫn dắt sự tiến bộ cũng như gây nên thảm họa cho nhân loại. Một đất nước hùng mạnh do lãnh đạo quốc gia đó có tầm và có tâm. Một đất nước lụi bại cũng chỉ do lãnh đạo bất tài, vô đức. Ở phạm vi hẹp hơn, một địa phương, một tổ chức hay một gia đình được hưng vượng hay suy yếu cũng phụ thuộc chủ yếu vào tư chất và năng lực của người đứng đầu.

Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tạo quỹ đất huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

15/12/2020

Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tạo quỹ đất, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tạo quỹ đất của huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La trong những ...

Luân chuyển công chức sang tư nhân, tìm người tài cho bộ máy

13/12/2020

Việc luân chuyển cán bộ qua các vị trí việc làm khác nhau đang diễn ra chủ yếu từ TƯ về địa phương và ngược lại trong lĩnh vực công.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Ksor H'Bơ Khăp: Sau này, pin năng lượng mặt trời dùng để làm gì?

14/11/2020

Trên thực tế, nếu các quy trình tái chế không được đưa ra, sẽ có 60 triệu tấn chất thải tấm PV được đưa đến các bãi chôn lấp trên toàn thế giới vào năm 2050. Và tất cả các tấm pin đều chứa một số ...

Vẫn còn trên 60% khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai

08/11/2020

Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện những vấn đề khiếu nại, tố cáo là một vấn đề bức xúc trong một thời kỳ khá dài, như đã nêu chỉ số liên quan đến bức xúc và khiếu nại, tố cáo liên quan ...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật tới công nhân lao động trong các khu công nghiệp hiện nay

05/11/2020

Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật tới công nhân lao động trong khu công nghiệp là một nhiệm vụ quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là khâu đầu tiên của hoạt ...

Vai trò của đoàn thanh niên trong công tác giáo dục chính trị và tuyên truyền pháp luật cho thanh niên tại các khu công nghiệp ở Việt Nam

05/11/2020

Quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước dẫn đến việc hình thành các khu công nghiệp trong cả nước. Các khu công nghiệp được hình thành đã thu hút lượng lớn lao động tới làm ...

Tôn giáo với những vấn đề đặt ra trong quản lý các vấn đề xã hội tại các khu công nghiệp ở Việt Nam

30/10/2020

Sau gần 35 năm đổi mới ở nước ta hiện nay, quá trình mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế và giai đoạn Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã đi vào ổn định. Nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội ...

Thu nhập của người lao động tại các khu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay - những vấn đề đặt ra

30/10/2020

Con người là trung tâm của mọi sự phát triển, vừa là động lực để phát triển kinh tế - xã hội đồng thời sự phát triển đó cũng thúc đẩy nâng cao chất lượng đời sống cả về vật chất, tinh thần ...

Quản lý và phát triển nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp ở Việt Nam

22/10/2020

Trong những năm vừa qua, để khắc phục tình trạng thiếu hụt quỹ nhà ở công nhân (NƠCN), Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế chính sách nhằm gắn trách nhiệm phát triển NƠXH cho công nhân đối với ...

Đào tạo nghề cho người lao động đáp ứng nhu cầu của các khu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay

15/10/2020

Hơn 30 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới (1986 đến nay), khu vực sản xuất công nghiệp ngày càng được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm và từng bước có sự phát triển. Từ khu công nghiệp đầu tiên ...

Những vấn đề đặt ra về an ninh trật tự trong quản lý xã hội tại các khu công nghiệp

09/10/2020

Việc đảm bảo an ninh trật tự đối với các khu công nghiệp có vai trò rất quan trọng; góp phần đảm bảo tính mạng, sức khỏe nhân dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp, thúc đẩy nền kinh tế ...

Lao động di cư và hệ vấn đề xã hội đặt ra tại các khu công nghiệp ở Việt Nam

09/10/2020

Trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhiều khu công nghiệp (KCN) đã mọc lên ở hầu khắp các tỉnh, thành trên đất nước ta. Xét về mặt tiến bộ lịch sử, điều đó phản ánh sinh động ...

Giới và những vấn đề đặt ra trong quản lý xã hội tại các khu công nghiệp ở Việt Nam

09/10/2020

Sự phát triển nhanh chóng của các khu công nghiệp (KCN) trên toàn quốc đã mang lại nhiều tác động tích cực trong tạo việc làm, thu hút một lực lượng lao động với quy mô lớn và đa dạng về đặc ...

Đời sống tinh thần của người lao động trong quản lý xã hội tại các khu công nghiệp - Một số vấn đề lý luận

01/10/2020

Khu công nghiệp là nơi tập trung các doanh nghiệp lớn chuyên sản xuất các mặt hàng công nghiệp và các dịch vụ sản xuất công nghiệp. Những năm gần đây, Nhà nước không ngừng đưa ra các chính sách ...

Nữ cảnh sát giao thông dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng

25 nữ cảnh sát giao thông lần đầu tiên được huy ...

27/01/2021

Làm gì để kiểm soát quyền lực

Quyền lực vốn là một yếu tố chủ yếu để dẫn dắt sự ...

27/01/2021

Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém

“Bác Hồ kính yêu đã khẳng định: ‘Cán bộ là cái ...

27/01/2021
Thong ke