Sunday, 18/04/2021

Vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình ở Việt Nam

Vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình ở Việt Nam 04/04/2021

Báo chí Cách mạng Việt Nam là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp; là phương tiện thông tin, tuyên truyền quan trọng, đồng thời là diễn đàn để nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để khẳng định vai trò của báo chí, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã xác định “phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.


Vì sao quan chức vướng vòng lao lý liên quan đến đất vàng công sản?

Những vụ án lớn liên quan đến đất đai như Phan ...

Vì sao quan chức vướng vòng lao lý liên quan đến đất vàng công sản? 20/03/2021

Kỳ vọng ở tân Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh

Được bầu làm ủy viên Bộ Chính trị tại Đại hội 13, ...

Kỳ vọng ở tân Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh 27/02/2021

Lắng nghe dân để không thẹn với dân, với Đảng

Thế là một trong những nội dung quan trọng nhất ...

Lắng nghe dân để không thẹn với dân, với Đảng 31/01/2021

Làm gì để kiểm soát quyền lực

Làm gì để kiểm soát quyền lực 27/01/2021

Quyền lực vốn là một yếu tố chủ yếu để dẫn dắt sự tiến bộ cũng như gây nên thảm họa cho nhân loại. Một đất nước hùng mạnh do lãnh đạo quốc gia đó có tầm và có tâm. Một đất nước lụi bại cũng chỉ do ...

Pháp luật và thực hiện pháp luật về công khai, minh bạch trong công tác tổ chức bộ máy, biên chế, thi tuyển, tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức

Pháp luật và thực hiện pháp luật về công khai, minh bạch trong công tác tổ chức bộ máy, biên chế, thi tuyển, tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức 22/01/2021

Bài viết được thực hiện trong khuôn khổ Đề tài KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia: “Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng ...

Kinh nghiệm quản lý các vấn đề xã hội tại các khu công nghiệp ở Trung Quốc

Kinh nghiệm quản lý các vấn đề xã hội tại các khu công nghiệp ở Trung Quốc 22/01/2021

Bài viết được thực hiện trong khuôn khổ đề tài Khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước: Quản lý các vấn đề xã hội tại các khu công nghiệp ở Việt Nam. Mã số: KX.01.45/16-20

Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về quản lý các vấn đề xã hội tại các khu công nghiệp (Kỳ 1)

Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về quản lý các vấn đề xã hội tại các khu công nghiệp (Kỳ 1) 08/01/2021

Kỳ 1: Kinh nghiệm quản lý các vấn đề xã hội tại các khu công nghiệp ở Malaysia

Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tạo quỹ đất huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tạo quỹ đất huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La 15/12/2020

Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tạo quỹ đất, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tạo quỹ đất của huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La trong ...

Luân chuyển công chức sang tư nhân, tìm người tài cho bộ máy

Luân chuyển công chức sang tư nhân, tìm người tài cho bộ máy 13/12/2020

Việc luân chuyển cán bộ qua các vị trí việc làm khác nhau đang diễn ra chủ yếu từ TƯ về địa phương và ngược lại trong lĩnh vực công.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Ksor H'Bơ Khăp: Sau này, pin năng lượng mặt trời dùng để làm gì?

Trả lời câu hỏi của đại biểu Ksor H'Bơ Khăp: Sau này, pin năng lượng mặt trời dùng để làm gì? 14/11/2020

Trên thực tế, nếu các quy trình tái chế không được đưa ra, sẽ có 60 triệu tấn chất thải tấm PV được đưa đến các bãi chôn lấp trên toàn thế giới vào năm 2050. Và tất cả các tấm pin đều chứa một số ...

Vẫn còn trên 60% khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai

Vẫn còn trên 60% khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai 08/11/2020

Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện những vấn đề khiếu nại, tố cáo là một vấn đề bức xúc trong một thời kỳ khá dài, như đã nêu chỉ số liên quan đến bức xúc và khiếu nại, tố cáo liên quan ...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật tới công nhân lao động trong các khu công nghiệp hiện nay

 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật tới công nhân lao động trong các khu công nghiệp hiện nay 05/11/2020

Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật tới công nhân lao động trong khu công nghiệp là một nhiệm vụ quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là khâu đầu tiên của hoạt ...

Vai trò của đoàn thanh niên trong công tác giáo dục chính trị và tuyên truyền pháp luật cho thanh niên tại các khu công nghiệp ở Việt Nam

Vai trò của đoàn thanh niên trong công tác giáo dục chính trị và tuyên truyền pháp luật cho thanh niên tại các khu công nghiệp ở Việt Nam 05/11/2020

Quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước dẫn đến việc hình thành các khu công nghiệp trong cả nước. Các khu công nghiệp được hình thành đã thu hút lượng lớn lao động tới làm ...

Tôn giáo với những vấn đề đặt ra trong quản lý các vấn đề xã hội tại các khu công nghiệp ở Việt Nam

Tôn giáo với những vấn đề đặt ra trong quản lý các vấn đề xã hội tại các khu công nghiệp ở Việt Nam 30/10/2020

Sau gần 35 năm đổi mới ở nước ta hiện nay, quá trình mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế và giai đoạn Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã đi vào ổn định. Nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội ...

Thu nhập của người lao động tại các khu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay - những vấn đề đặt ra

Thu nhập của người lao động tại các khu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay - những vấn đề đặt ra 30/10/2020

Con người là trung tâm của mọi sự phát triển, vừa là động lực để phát triển kinh tế - xã hội đồng thời sự phát triển đó cũng thúc đẩy nâng cao chất lượng đời sống cả về vật chất, tinh thần ...

Quản lý và phát triển nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp ở Việt Nam

Quản lý và phát triển nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp ở Việt Nam 22/10/2020

Trong những năm vừa qua, để khắc phục tình trạng thiếu hụt quỹ nhà ở công nhân (NƠCN), Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế chính sách nhằm gắn trách nhiệm phát triển NƠXH cho công nhân đối với ...

Đào tạo nghề cho người lao động đáp ứng nhu cầu của các khu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Đào tạo nghề cho người lao động đáp ứng nhu cầu của các khu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay 15/10/2020

Hơn 30 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới (1986 đến nay), khu vực sản xuất công nghiệp ngày càng được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm và từng bước có sự phát triển. Từ khu công nghiệp đầu tiên ...

Tâm lý đám đông và những góc nhìn cần rõ ràng

Trước những dư luận trái chiều về bài viết ...

Tâm lý đám đông và những góc nhìn cần rõ ràng 16/04/2021

Gần 80 ứng viên ĐBQH ở Trung ương là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ

Trong số 205 người được Trung ương giới thiệu ứng ...

Gần 80 ứng viên ĐBQH ở Trung ương là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ 16/04/2021

Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Bầu cử ở nước ta là quá trình các cử tri đưa ra ...

Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân 16/04/2021

Dạy học trực tuyến giúp thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn ngành Giáo dục

Ngày 30 tháng 03 mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo ...

Dạy học trực tuyến giúp thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn ngành Giáo dục 16/04/2021

Rác thải khẩu trang - Dấu hiệu của một loại ô nhiễm mới

Hiện tại, đại dịch COVID - 19 hiện đã và đang ...

Rác thải khẩu trang - Dấu hiệu của một loại ô nhiễm mới 16/04/2021