Tuesday, 09/03/2021

Những biểu hiện bất thường trong hợp đồng nạo vét tận thu cát trên Sông Tắc giữa Công ty Vĩnh Thái và Công ty Khánh Vĩnh (Kỳ 3)

13:54 10/12/2020

Cơ quan quản lý luận của Viện Khoa học Môi Trường và Xã hội Theo khoản 1 Điều 65 Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 quy định về Khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình thì: “Đối với khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình phát hiện có khoáng sản thì cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép quy định tại Điều 82 của Luật này quyết định việc thăm dò, khai thác trước khi dự án được phê duyệt hoặc cấp giấy phép đầu tư; Đối với khu vực chưa được điều tra, đánh giá về khoáng sản mà trong quá trình xây dựng công trình phát hiện có khoáng sản thì cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép quy định tại Điều 82 của Luật này quyết định việc khai thác hoặc không khai thác trong phạm vi xây dựng công trình; trường hợp quyết định khai thác thì không bắt buộc phải tiến hành thăm dò khoáng sản”. 

Kh u vực neo đậu tàu cá tránh trú bão Sông Tắc - Hòn Rớ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Khu vực neo đậu tàu cá tránh trú bão Sông Tắc - Hòn Rớ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Như vậy, nếu cấp có thẩm quyền quyết định việc khai thác khoáng sản tại khu vực có đầu tư dự án thì việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản là điều bắt buộc phải có, điều này cũng đồng nghĩa với việc nếu Trung tâm Quản lý khai thác các công trình thủy sản Khánh Hòa muốn được khai thác khoáng sản tại Dự án nạo vét Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại khu vực Sông Tắc - Hòn Rớ hoặc ủy quyền cho bên thứ cấp nào đó thực hiện việc này thì cũng phải có được giấy phép khai thác khoáng sản của cấp có thẩm quyền chứ không thể chỉ coi đây là một hoạt động tận thu thông thường được.

Công ty cổ phần phát triển đô thị Vĩnh Thái chưa đủ điều kiện để thực hiện Dự án nạo vét khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại khu vực Sông Tắc - Hòn Rớ 
Để phản hồi lại hồ sơ của Công ty cổ phần phát triển đô thị Vĩnh Thái (gọi tắt là Công ty Vĩnh Thái) khi đề nghị đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch thu hồi khoáng sản cát làm vật liệu san lấp trong Dự án nạo vét khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại Sông Tắc - Hòn Rớ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ngày 13/11/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã có Văn bản số 4847/STNMT-KS-KTTV&BĐKH có ý kiến như sau: “Để thực hiện thu hồi, vận chuyển khoáng sản từ dự án nêu trên, đề nghị Công ty Vĩnh Thái thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 65 Luật Khoáng sản và Điều 54 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 19/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản. Cụ thể, lập hồ sơ đề nghị khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình gồm: Bản chính là Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản; bản đồ khu vực khai thác khoáng sản trên đó thể hiện phạm vi, diện tích xây dựng dự án công trình; phương án khai thác khoáng sản trong diện tích dự án kèm theo phương án cải tạo, phục hồi môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, văn bản quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình (nếu có); Quyết định phê duyệt dự án xây dựng công trình của cơ quan có thẩm quyền, bản đồ quy hoạch tổng thể khu vực xây dựng dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản nằm trong diện tích xây dựng công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có); Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án đầu tư xây dựng công trình kèm theo quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hồ sơ nộp tại bộ phận Tiếp nhận - Trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường”. Với những hướng dẫn chi tiết nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, thì Công ty Vĩnh Thái sẽ đáp ứng được bao nhiêu phần để đủ điều kiện thực hiện dự án? Còn chưa nói đến việc Công ty này có đủ tư cách, điều kiện để hoàn thiện thủ tục pháp lý xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho dự án nêu trên hay không khi dự án lại được giao cho đơn vị khác quản lý khai thác?

Nhằm làm rõ hơn văn bản hướng dẫn nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa khi hướng dẫn Công ty Vĩnh Thái thực hiện xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản theo Điều 65 Luật Khoáng sản và Nghị định hướng dẫn đi kèm. Sở dĩ Sở này coi việc nạo vét khu vực tránh trú bão cho tàu cá tại Sông Tắc - Hòn Rớ là hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực có dự án đầu tư xây dựng là bởi vì ngày 12/11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1976/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trong đó khu vực Sông Tắc - Hòn Rớ được Thủ tướng quyết định phê duyệt quy hoạch tại Phụ lục II với quy mô 1.500 chiếc/ 500 CV kết hợp cảng cá Hòn Rớ. Mục tiêu của quy hoạch này nhằm hoàn chỉnh hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá ở ven biển và các đảo có điều kiện tự nhiên thuận lợi, tập trung nhiều tàu cá tại 28 tỉnh, thành phố trên cả nước nhằm đảm bảo năng lực đáp ứng tổng lượng thủy sản qua cảng và nhu cầu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá ổn định; gắn kết cảng cá với khu neo đậu tránh trú bão trong việc quản lý, khai thác để hình thành nên những trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá hiện đại, đồng bộ…; theo đó ngân sách Trung ương sẽ đầu tư hỗ trợ một phần, một phần sẽ do ngân sách địa phương lồng ghép từ các chương trình, dự án để đầu tư, huy động các nguồn vốn ODA của các nhà tài trợ hoặc các thành phần kinh tế tham gia đầu tư; Các Bộ, ngành liên quan, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quy hoạch này.

Đối với cảng cá Hòn Rớ, khu neo đậu tránh trú bão Sông Tắc - Hòn Rớ, trao đổi với cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa về tiến trình triển khai thực hiện theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1976/QĐ-TTg, được biết: “Hiện nay Sở vẫn đang trong quá trình triển khai lập dự án, xin ý kiến các cơ quan liên quan để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tất cả mới chỉ nằm trên giấy thôi chứ chưa có gì cụ thể cả”. Trong khi đó, Công ty Vĩnh Thái cùng với Trung tâm Quản lý khai thác các công trình thủy sản Khánh Hòa lại có vẻ như tranh thủ chủ trương, chính sách này để trục lợi thì phải? Nếu không thì tại sao hai đơn vị này lại ký kết những hợp đồng kinh tế liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản trong khu dự án đầu tư xây dựng mới đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý? Việc ký kết hợp đồng như vậy liệu có đúng quy định pháp luật hay không? Trao đổi với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa, cán bộ Sở này cũng cho rằng họ không biết đến việc nạo vét khu neo đậu tránh trú bão Sông Tắc - Hòn Rớ vì việc này không nằm trong tầm quản lý của họ, còn quan điểm của Sở Tài nguyên và Môi trường thì đã rõ như văn bản đề cập ở phía trên nội dung bài viết.

Khu đô thị Mỹ Gia dù đến nay vẫn không được cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án nhưng các gói triển khai từ Gói 01 đến Gói 08 của dự án cũng đã hình thành gần như hoàn thiện, nhà liền kề mọc lên dày đặc, vậy mà mới đây Chủ đầu tư vẫn “mượn cớ” xin khoáng sản san lấp cho mặt bằng dự án nhằm hợp thức hóa việc được khai thác khoáng sản tại khu vực neo đậu tàu cá tránh trú bão Sông Tắc - Hòn Rớ. Những “tiểu xảo” này chắc chắn sẽ không dễ dàng qua mặt được chính quyền tỉnh cũng như tinh thần thượng tôn pháp luật của người dân. Tri thức Xanh sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tới bạn đọc trong những số ra tiếp theo.

Thu Trung và nhóm PVĐT

Chia sẻ bài viết

Bất cập trong thực hiện quy hoạch tại Dự án Sun Grand City Quảng An (Kỳ 4)

Những khối bê tông sừng sững cao đến 140m cắm ...

08/03/2021

Ý nghĩa ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Về mặt lịch sử, vào ngày 8/3/1857, các công ...

07/03/2021

Giao thông thông suốt sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế mạnh mẽ

Ngày nay, xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống ...

03/03/2021

CSGT Trạm Quảng Xương: Đảm bảo an toàn giao thông Xuân Tân Sửu

Khẩu hiệu “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trở ...

03/03/2021
Thong ke