Tuesday, 19/01/2021

Ra mắt Hội đồng Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động

10:12 01/03/2017

Cơ quan quản lý luận của Viện Khoa học Môi Trường và Xã hội Chiều 28/2, tại Hà Nội, phiên họp thứ nhất của Hội đồng được tổ chức nhằm phân công trách nhiệm; thảo luận về quy chế làm việc; nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Ủy viên Hội đồng; về quan hệ công tác và các điều kiện bảo đảm cho Hội đồng làm việc hiệu quả.

Chiều 28/2, tại Hà Nội, phiên họp thứ nhất của Hội đồng được tổ chức nhằm phân công trách nhiệm; thảo luận về quy chế làm việc; nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Ủy viên Hội đồng; về quan hệ công tác và các điều kiện bảo đảm cho Hội đồng làm việc hiệu quả.

 

  Ra mắt Hội đồng Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động - Ảnh 1

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung - Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động phábiểu tại phiên họp

 

Tham dự phiên họp có Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH  Đào Ngọc Dung - Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp, Phó Chủ tịch Hội đồng và đại diện các thành viên trong Hội đồng....

 

Ngày 10/6/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1037/QĐ-TTg thành lập Hội đồng Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Hội đồng Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động có trách nhiệm tư vấn cho Chính phủ trong việc xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung chính sáchpháp luật về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Nghị định số 39/2016/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều Luật An toàn, vệ sinh lao động; tổ chức đối thoại theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động. Bộ LĐ-TB&XH là đơn vị thường trực của Hội đồng. Kinh phí hoạt động của Hội đồng do ngân sách Trung ương bảo đảm trong kinh phí hằng năm của Bộ LĐ-TB&XH.

 

 

  Ra mắt Hội đồng Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động - Ảnh 2

Ông Hà Tất Thắng Cục trưởng Cục ATLĐ báo cáo về quy chế làm việc của Hội đồng

 

Hội đồng Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động có 15 thành viên, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung làm Chủ tịch. Theo dự thảo quy chế hoạt động, Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tư vấn, dân chủ, tập trung thảo luận công khai. Các thành viên của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được quyền tham khảo, cung cấp các thông tin cần thiết, được quyền thảo luận, góp ý kiến, biểu quyết trong các phiên họp của Hội đồng. Ý kiến được đa số thành viên tán thành hoặc có ý kiến chỉ có 50% thành viên đồng ý mà được Chủ tịch Hội đồng tán thành là khuyến nghị chung của Hội đồng. Hội đồng làm việc chủ yếu thông qua các phiên họp, đối thoại hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản khi cần thiết. Các khuyến nghị kỳ họp của Hội đồng được báo cáo đầy đủ lên Chính phủ.

 

 

  Ra mắt Hội đồng Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động - Ảnh 3

Đại diện Tổng LĐLĐVN góp ý kiến qui chế làm việc của Hội đồng

 

Cho ý kiến về quy chế làm việc của Hội đồng, các đại biểu cho rằng cần bổ sung thêm trách nhiệm giám sát việc chấp hành an toàn vệ sinh lao động tại một số cơ sở, địa phương; nâng cao trách nhiệm của các thành viên trong việc tham gia các hoạt động của Hội đồng…

 

 

  Ra mắt Hội đồng Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động - Ảnh 4

Đại diện Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

 

Kết luận phiên họp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị sau phiên họp, Ban thư ký Hội đồng sẽ hoàn tất các văn bản, trong đó phân công rõ trách nhiệm của các thành viên Hội đồng: tham gia hoạt động của cộng đồng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi thành viên; chịu trách nhiệm tham gia tư vấn, tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động.


Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng quy chế làm việc của Hội đồng cần quy định rõ nhiệm vụ của Hội đồng; bổ sung thêm trách nhiệm khảo sát, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cộng đồng trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động. Hội đồng sẽ tổ chức đối thoại định kỳ vào tháng 4 hàng năm và họp đột xuất khi Chủ tịch Hội đồng triệu tập…

 

THIỀU VĂN LÝ - MẠNH DŨNG

Chia sẻ bài viết

Thong ke