Wednesday, 20/01/2021

Sẵn sàng cho ngày bầu cử

11:58 06/01/2017

Cơ quan quản lý luận của Viện Khoa học Môi Trường và Xã hội Chiều 20/5, tại buổi họp báo của Văn phòng Hội đồng bẩu cử quốc gia, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết, đến nay, Hội đồng bầu cử quốc gia đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị, đảm bảo đúng tiến độ, sẵn sàng cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Tất cả ứng viên đủ điều kiện để bầu

Cử tri xem xét danh sách những người ứng cử    

Theo báo cáo của Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc, cả nước có tổng số hơn 69 triệu cử tri, được chia ra gần 91.500 các tổ bầu cử. Hiện nay, các tổ bầu cử đã tiến hành xong việc cấp phát thẻ cử tri.

Tình hình vận động bầu cử, đến thời điểm này, theo thống kê của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam cấp tổ chức hội nghị đã phối hợp với UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri. UBND các cấp đã cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương cho người ứng cử xây dựng, dự kiến chương trình hành động phục vụ cho việc tiếp xúc cử tri.

Các hội nghị tiếp xúc cử tri được khái quát là có không khí dân chủ, cởi mở, đảm bảo công bằng giữa những người ứng cử. Không có sự phân biệt, khoảng cách giữa những người có chức, có quyền với những người không đảm nhiệm chức vụ hoặc người tự ứng cử.Ngoài ra, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cũng trực tiếp trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, địa phương nơi mình ứng cử.

Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, qua đợt vận động bầu cử này, cử tri và người dân có điều kiện hiểu rõ hơn về người ứng cử.Theo quy định, thời gian vận động bầu cử sẽ kết thúc trước 7h ngày 21/5, đúng 1 ngày trước thời điểm cử tri chính thức bỏ phiếu bầu.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây xem danh danh niêm yết cử tri

Về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, thời gian qua, Hội đồng bầu cử đã tiếp nhận nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Trong những đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đó, có nhiều đơn không liên quan đến cuộc bầu cử, có nhiều đơn nặc danh, nội dung không rõ ràng và trùng lặp, có một số trường hợp lợi dụng dịp bầu cử để khiếu nại, khiếu kiện những vấn đề đã khiếu kiện và đã được giải quyết trước đây.

Các đơn thư khiếu nại, theo đó, đã được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền, các tổ chức bầu cử xem xét theo đúng quy trình, thủ tục và đến nay Hội đồng bầu cử không nhận được đơn thư kiến nghị nào về việc không đồng ý với kết luận trả lời của UB bầu cử các tỉnh thành.

Theo luật bầu cử, đối với những trường hợp sau ngày 12/5/2016, vẫn còn đơn thư khiếu tố về người ứng cử, Hội đồng bầu cử Quốc gia yêu cầu các cơ quan, tổ chức phụ trách bầu cử thông báo cho người khiếu tố biết quy định ngừng giải quyết 10 ngày trước ngày bầu cử. Những vấn đề, đơn thư tiếp tục nhân sau thời điểm 12/5 còn chưa giải quyết sẽ tiếp tục nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Tuý cho biết, khi nhận danh sách từ  Mặt trận tổ quốc Việt Nam chuyển sang là 878 ứng viên tham gia ứng cử đai biểu Quốc hội. Tuy nhiên sau đó, ở Hà Nam có 1 ứng viên xin rút. 7 trường hợp khác là ở tỉnh Cà Mau, sau hiệp thương lần 3, các ứng viên tự nguyện xin rút tên khỏi danh sách. “Đến thời điểm này, chúng tôi khẳng định 870 ứng viên trong danh sách được công bố chính thức đều đủ điều kiện để bầu làm đại biểu Quốc hội khoá mới”, ông Tuý nhấn mạnh.

Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho ngày bầu cử

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu kiểm tra công tác bầu cử tại Bạc Liêu   

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, , được hết sức chú trọng. Càng gần đến ngày bầu cử, Hội đồng bầu cử quốc gia đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai các phương án, tăng cường bảo đảm công tác an ninh, trật tự, an toàn cho ngày bầu cử.

Các cơ quan được giao nhiệm vụ đã giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng giáp biên giới; thực hiện các biện pháp đấu tranh, phòng chống âm mưu phá hoạt cuộc bầu cử để bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau ngày bầu cử.

Thời gian bỏ phiếu trong ngày bầu cử sẽ diễn ra từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối (trường hợp đặc biệt có thể sớm hơn nhưng không quá 5h sáng, muộn hơn nhưng không quá 9h tối).

Ngay sau khi hoàn tất việc kiểm phiếu và xác nhận kết quả bầu cử, UB bầu cử các tỉnh, thành gửi Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội kèm theo danh sách những người trúng cử và các loại tài liệu khác có liên quan gửi về Hội đồng bầu cử quốc gia để lập biên bản tổng kết và công bố danh sách những người trúng cử trng cả nước. Theo quy định, việc công bố này phải thực hiện chậm nhất là 20 ngày sau ngày bầu cử (tức chậm nhất là 1/6/2016, kết quả sẽ được công bố).

Ngày 22/5, hơn 69 triệu cử tri đi bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND

Theo thông báo của Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia, các địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào ngày 22/5/2016.

Cả nước đã thành lập 63 Ủy ban bầu cử cấp tỉnh; 712 Ủy ban bầu cử cấp huyện; 11.162 Ủy ban bầu cử cấp xã; 184 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội; 1.096 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 6.721 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; 79.988 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã; 91.476 Tổ bầu cử.

Ngày 22/5, hơn 69 triệu cử tri sẽ sáng suốt lựa chọn những người có đức, có tài để bầu ra 500 đại biểu Quốc hội; 3.918 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 24.993 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; 294.055 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Tại 184 đơn vị bầu cử, cử tri sẽ lựa chọn bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XIV trong tổng số 870 người ứng cử. Trong đó, 197 người ứng cử ở Trung ương, 662 người ứng cử ở địa phương và 11 người tự ứng cử.

Tại 1.096 đơn vị bầu cử, cử tri sẽ bỏ phiếu để bầu 3.918 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; Tại 6.721 đơn vị bầu cử, cử tri sẽ bỏ phiếu để bầu 24.993 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; Tại 79.888 đơn vị bầu cử, cử tri sẽ bỏ phiếu để bầu 294.055 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Thái An/

Chia sẻ bài viết

Thong ke