Sunday, 18/04/2021

Thống nhất quy trình 5 bước thực hiện dự án nhà ở thương mại

08:11 15/04/2020

TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI Văn phòng UBND TPHCM đã có văn bản số 2837 truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan về quy trình thực hiện dự án nhà ở thương mại theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Nhà ở.

Theo đó, UBND TPHCM cơ bản thống nhất theo đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 2363 ngày 6/3/2020 về quy trình thực hiện dự án nhà ở thương mại theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Nhà ở.

Đồng thời, thành phố cũng giao Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, khẩn trương thực hiện chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh thêm quy trình nêu trên đối với các nội dung: Thời gian thực hiện của từng bước; Trách nhiệm cụ thể của các sở - ngành; Cơ chế kiểm tra, xử lý vi phạm; Việc ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện, công khai tiến độ các dự án để tăng cường tính minh bạch của thị trường bất động sản.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng quy trình liên thông, quy định rõ cơ chế phối hợp của các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện dự án nhà ở thương mại theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, trình UBND thành phố trước khi công bố.

Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát Luật Quy hoạch đô thị và Luật Đầu tư; Dự thảo tờ trình báo cáo nội dung bất cập của 2 Luật trên (nhà đầu tư, chủ đầu tư) cùng đề xuất giải quyết, trình tập thể Thường trực UBND thành phố để họp xem xét, quyết định.

Trước đó, công văn số 2363 của Sở Xây dựng đã đề xuất quy trình 5 bước thực hiện dự án gồm: Thực hiện thủ tục “Quyết định chủ trương đầu tư”; Thực hiện thủ tục phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; Thực hiện thủ tục giao thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Thực hiện thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất; Thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư, cấp giấy phép xây dựng và triển khai đầu tư xây dựng.

Liên quan đến quy trình thực hiện dự án nhà ở thương mại, Hiệp hội BĐS TPHCM (HoREA) đã từng có nhiều văn bản gửi đến UBND TPHCM. Theo đó, HoREA cho rằng cần hoán đổi bước 4 và 5 để thực hiện một dự án nhà ở thương mại. Trong đó, cần cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng…trước, rồi sau đó chủ đầu tư thực hiện dự án mới tiến hành thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trên cơ sở quan điểm này, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) cho biết rất quan ngại và mong UBND TPHCM cần quan tâm và xem xét lại:

1/- Quy trình thực hiện dự án nhà ở thương mại theo quy định của Luật Đầu tư (đối với trường hợp nhà đầu tư chưa có quyền sử dụng đất ở hợp pháp):

– Bước 1 (thống nhất): Lập thủ tục “Quyết định chủ trương đầu tư” theo quy định của Luật Đầu tư; giao Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp cùng Tổ chuyên gia.

– Bước 2 (thống nhất): Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị; giao Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì.

– Bước 3 (thống nhất):  Lập thủ tục giao thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; giao Sở Tài nguyên Môi trường tổ chức thực hiện.

– Bước 4 (đề nghị sửa đổi, hoàn thiện lại): Công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, cấp Giấy phép xây dựng và triển khai đầu tư xây dựng, giao Sở Xây dựng tổ chức thực hiện.

– Bước 5 (đề nghị sửa đổi, hoàn thiện lại): Lập thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án theo quy định; giao Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính tổ chức thực hiện.

Hiệp hội nhận thấy trong thực tế, các chủ đầu tư đều hoàn thành nộp tiền sử dụng đất trong quá trình thi công xây dựng các công trình của dự án tại Bước 4, để đủ điều kiện huy động vốn bán nhà ở hình thành trong tương lai.

2/- Quy trình thực hiện dự án nhà ở thương mại theo quy định của Luật Đầu tư (đối với trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất ở hợp pháp):

Hiệp hội đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố và các Sở, ngành xem xét, phê duyệt quy trình 04 Bước, như sau:

– Bước 1: Chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư (theo Nghị định 11/2013/NĐ-CP; Nghị định 99/2015/NĐ-CP và Quyết định 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố).

– Bước 2: Lập thủ tục trình duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng dự án.

– Bước 3: Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, cấp Giấy phép xây dựng, triển khai đầu tư xây dựng (theo quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Nghị định 42/2017/NĐ-CP).

– Bước 4: Xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có), cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án.

3/- Đề xuất quy trình hành chính đối với dự án nhà ở xã hội có quỹ đất hỗn hợp do doanh nghiệp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

Doanh nghiệp tự tạo lập quỹ đất làm dự án nhà ở xã hội, nhưng các dự án nhà ở xã hội có quỹ đất hỗn hợp cũng bị vướng mắc về thủ tục đầu tư xây dựng tương tự dự án nhà ở thương mại có quỹ đất hỗn hợp.

Dự án nhà ở xã hội có đặc thù là được miễn tiền sử dụng đất, nên cần có quy trình giải quyết thủ tục đầu tư xây dựng riêng, theo hướng rút gọn quy trình thủ tục còn 04 bước (giảm 01 bước so với dự án nhà ở thương mại). Hiệp hội đề xuất thực hiện các bước, như sau:

– Bước 1: Lập thủ tục “Quyết định chủ trương đầu tư”, giao Sở Kế hoạch Đầu tư tổ chức thực hiện theo quy định.

– Bước 2: Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, giao Sở Quy hoạch Kiến trúc tổ chức thực hiện theo quy định.

– Bước 3: Lập thủ tục giao thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện theo quy định; Đồng thời, lập thủ tục công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư, cấp Giấy phép xây dựng và cho phép chủ đầu tư triển khai đầu tư xây dựng, giao Sở Xây dựng tổ chức thực hiện song song, theo quy định.

– Bước 4: Lập thủ tục xác định tiền sử dụng đất dự án và cho chủ đầu tư được miễn nộp tiền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính tổ chức thực hiện theo quy định (Ghi chú: Phải xác định tiền sử dụng đất dự án nhà ở xã hội để sau này, khi chủ sở hữu chuyển nhượng nhà ở xã hội thì phải thực hiện nghĩa vụ nộp lại tiền sử dụng đất cho Nhà nước theo quy định của pháp luật về nhà ở).

Hiệp hội nhận thấy, việc thực hiện Bước 4 không làm ảnh hưởng tiến độ triển khai thực hiện dự án nhà ở xã hội, nên thực chất chỉ mất thời gian để làm thủ tục hành chính tại Bước 1, Bước 2, Bước 3.

Với những quan điểm của chính quyền thành phố Hồ CHí Minh và quan điểm của các nhà đầu tư, doanh nghiệp cho thấy độ vênh chính sách, nhận thức pháp luật đang có rất nhiều vấn đề cần quan tâm.

Chia sẻ bài viết

Tâm lý đám đông và những góc nhìn cần rõ ràng

Trước những dư luận trái chiều về bài viết ...

Tâm lý đám đông và những góc nhìn cần rõ ràng 16/04/2021

Gần 80 ứng viên ĐBQH ở Trung ương là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ

Trong số 205 người được Trung ương giới thiệu ứng ...

Gần 80 ứng viên ĐBQH ở Trung ương là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ 16/04/2021

Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Bầu cử ở nước ta là quá trình các cử tri đưa ra ...

Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân 16/04/2021

Dạy học trực tuyến giúp thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn ngành Giáo dục

Ngày 30 tháng 03 mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo ...

Dạy học trực tuyến giúp thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn ngành Giáo dục 16/04/2021

Rác thải khẩu trang - Dấu hiệu của một loại ô nhiễm mới

Hiện tại, đại dịch COVID - 19 hiện đã và đang ...

Rác thải khẩu trang - Dấu hiệu của một loại ô nhiễm mới 16/04/2021