Sunday, 18/04/2021

TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN VÀ THU HÚT ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

13:30 23/01/2019

TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI Nhân dịp xuân kỷ hợi 2019 xin gửi đến quý độc giả toàn văn bài phỏng vấn giữa phóng viên Tạp chí Tri thức xanh và đ/c Giám đốc sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên - Trịnh Văn Diễn

LTS: Nhân dịp xuân kỷ hợi 2019 xin gửi đến quý độc giả toàn văn bài phỏng vấn giữa phóng viên Tạp chí Tri thức xanh và đ/c Giám đốc sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên - Trịnh Văn Diễn.

 

PV: Xin ông cho biết thuận lợi và tiềm năng đầu tư, khai thác lợi thế thu hút đầu tư nâng cao vị thế trong phát triển kinh tế và tham gia hội nhập của tỉnh Hưng Yên

- Về nông nghiệp: Hưng Yên là tỉnh được thiên nhiên ưu đãi về khí hậu, đất đai trù phú do phù sa sông Hồng bồi đắp, do đó Hưng Yên có những sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng như nhãn lồng, cam văn giang, cam đường canh, chuối tiêu hồng, gà Đông Tảo,…

- Về nguồn nhân lực:

+ Hưng Yên có dân số khoảng 1,2 triệu người, có 550.000 người trong độ tuổi lao động từ 20 đến 40 tuổi, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo gần 40%.

+ Trên địa bàn tỉnh hiện có 7 trường đại học đã và đang hoạt động số lượng sinh viên đang sinh sống học tập và nghiên cứu là 28.400 sinh viên (như: Đại học Thủy Lợi, Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, Đại học tài chính - quản trị kinh doanh, Đại học Mở, Đại học Y khoa Tokyo, Đại học Anh Quốc, Đại học Chu Văn An), các trường Cao đẳng, trung cấp nghề là 11.717 sinh viên.

- Cải cách thủ tục hành chính:

+ Trong thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, chương trình hành động để tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và hoạt động đầu tư, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trên địa bàn tỉnh

+ Hàng năm tổ chức Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp tại đó, Lãnh đạo tỉnh trực tiếp giải đáp thắc mắc của các doanh nghiệp nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp. Duy trì và hoạt động hiệu quả số điện thoại đường dây nóng tại các các cơ quan, đơn vị, sở ban ngành và UBND tỉnh. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

+ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi công vụ. Tiếp tục triển khai, phổ biến đến người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng; sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế, nộp thuế qua mạng,... nhằm giảm thời gian, chi phí khi thực hiện các thủ tục hành chính.

+ Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đã chủ động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành.

-  Khu, cụm công nghiệp và Khu đô thị đại học

+ Hiện trên địa bàn tỉnh có 10 KCN; 33 cụm công nghiệp được đưa vào quy hoạch đến năm 2020. Hiện có 05 KCN đã đi vào hoạt động, gồm: KCN Phố Nối A, KCN Dệt may Phố Nối, KCN Thăng Long II, KCN Minh Đức, KCN Yên Mỹ II, diện tích 1.356 ha với hạ tầng đồng bộ, sẵn sàng tiếp nhận các nhà đầu tư.

+ Tỉnh Hưng Yên đang trình Chính phủ bổ sung quy hoạch Khu công nghiệp và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt với tổng diện tích 2.079,6 ha gồm: 07 KCN và 01 Khu cảng thông quan nội địa – Logistics đây là một tổ hợp khu công nghiệp, đô thị đồng bộ với hạ tầng xã hội và các dịch vụ. Trong đó dự kiến dành 500 ha bên cạnh khu công nghiệp để phát triển, xây dựng khu đô thị, xây dựng nhà ở và nhà ở xã hội đảm bảo cuộc sống ổn định của các chuyên gia và công nhân làm việc trong khu đô thị.

+ Được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Khu đại học Phố Hiến thuộc địa bàn thành phố Hưng Yên, đó là một thuận lợi và tiềm năng lớn đáp ứng nhu cầu tuyển dụng cho các Nhà đầu tư, Doanh nghiệp sử dụng lao động có tay nghề trình độ kỹ thuật cao.

Với nhiều lợi thế, Hưng Yên đã và đang là điểm sáng, hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư. Trong thời gian tới, tỉnh Hưng Yên tập trung thu hút đầu tư, phát huy hiệu quả các khu, cụm công nghiệp tạo nền tảng cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa, song hành với việc phát triển công nghiệp là các biện pháp bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân.

PV: Ngoài ra những chính sách phát triển cơ sở hạ tầng và định hướng ngành nghề được tỉnh nhà ưu tiên thu hút đầu tư trong những năm sắp tới như thế nào thưa ông?

Tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII đã xác định “Huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đô thị, nhất là xây dựng giao thông”  và “Tập trung thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp có giá trị gia tăng cao, hiện đại” là 2 trong 3 khâu đột phá chiến lược cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tăng cường công tác chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công các công trình, dự án đã có chủ trương đầu tư nhất là các dự án về lĩnh vực giao thông, hạ tầng đô thị, thương mại dịch vụ, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo quy hoạch để  góp phần đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, như:

- Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt bổ sung quy hoạch Khu công nghiệp và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt vào quy hoạch phát triển khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ phê duyệt Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Phấn đấu trong năm 2019, mỗi huyện thành phố có ít nhất 01 cụm công nghiệp; huyện Ân Thi, Văn Lâm có ít nhất 02 cụm công nghiệp.

- Đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp đã được phê duyệt đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phấn đấu năm 2019 có thêm khoảng 150 ha đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp được đầu tư hạ tầng đồng bộ đi vào hoạt động để tiếp nhận dự án.

- Đẩy mạnh thực hiện chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên; Thực hiện phát triển nhà ở theo quy hoạch và kế hoạch, đảm bảo quy định hiện hành và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh.

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là xây dựng các tuyến đường giao thông quan trọng tại các khu vực, vị trí thuận lợi về giao thông để tạo điều kiện cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án, trao đổi hàng hóa, giao lưu với các trung tâm kinh tế trong vùng là rất cần thiết.

PV: Ông đánh giá như thế nào về những nỗ lực của các cấp chính quyền trong công tác đa dạng hóa các hình thức đầu tư và loại hình thu hút đầu tư vào tỉnh nhà

Các lĩnh vực tỉnh Hưng Yên mời gọi các nhà đầu tư đều theo hướng tiêu thụ ít năng lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường. Trong đó, đặc biệt khuyến khích việc thu hút các dự án: Kinh doanh hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, cơ khí lắp ráp, cơ khí nông nghiệp, điện, điện tử, công nghiệp phụ trợ; các dự án nông nghiệp áp dụng công nghệ cao có quy mô lớn, công nghệ hiện đại gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm; phát triển các dịch vụ giao thông, vận tải logistics; trung tâm thương mại, siêu thị… 

Ngoài ra, tỉnh cũng có chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường...để huy động vốn từ các thành phần kinh tế đầu tư và các lĩnh vực này. Bên cạnh đó, tỉnh cũng mở rộng các hình thức đầu tư để kêu gọi các nhà đầu tư như: BOT, BT, BTO,... nhằm thu hút đầu tư vào lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng của tỉnh.

-  Duy trì hoạt động hiệu quả bằng hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản tại Hưng Yên. Tiếp tục kiện toàn bộ máy xúc tiến đầu tư tại tỉnh.

Xin chân thành cám ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn. Sang năm mới Kỷ Hợi 2019, Tòa soạn Tạp chí Tri thức xanh kính chúc ông luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và riêng ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và trọng trách mà Đảng và nhà nước giao phó.

Phạm Long (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

Tâm lý đám đông và những góc nhìn cần rõ ràng

Trước những dư luận trái chiều về bài viết ...

Tâm lý đám đông và những góc nhìn cần rõ ràng 16/04/2021

Gần 80 ứng viên ĐBQH ở Trung ương là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ

Trong số 205 người được Trung ương giới thiệu ứng ...

Gần 80 ứng viên ĐBQH ở Trung ương là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ 16/04/2021

Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Bầu cử ở nước ta là quá trình các cử tri đưa ra ...

Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân 16/04/2021

Dạy học trực tuyến giúp thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn ngành Giáo dục

Ngày 30 tháng 03 mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo ...

Dạy học trực tuyến giúp thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn ngành Giáo dục 16/04/2021

Rác thải khẩu trang - Dấu hiệu của một loại ô nhiễm mới

Hiện tại, đại dịch COVID - 19 hiện đã và đang ...

Rác thải khẩu trang - Dấu hiệu của một loại ô nhiễm mới 16/04/2021