Tuesday, 11/05/2021

Chồng chéo trong các văn bản thi hành Luật Bảo vệ môi trường

15:28 09/10/2017

TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI. Ngày 3/10 tại Hà Nội, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Góp ý Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường” dưới sự chủ trì của ông Phan Tùng Mậu – Phó Chủ tịch LHHVN.

Ngày 3/10 tại Hà Nội, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Góp ý Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường” dưới sự chủ trì của ông Phan Tùng Mậu – Phó Chủ tịch LHHVN.

 

Ông Phan Tùng Mậu – Phó Chủ tịch LHHVN phát biểu khai mạc

Ông Phan Tùng Mậu – Phó Chủ tịch LHHVN phát biểu khai mạc

 

Dự thảo Nghị định gồm có 5 Chương, 103 Điều và 03 Phụ lục. Gồm: Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường; Cải tạo, phục hồi môi trường, bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Quy định về quản lý chất thải và phế liệu; Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; Tổ chức thực hiện.

 

Dự thảo Nghị định tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định về: đánh giá tác động môi trường; xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường; ký quỹ khai thác khoáng sản, quản lý chất lượng môi trường; bảo vệ môi trường đối với cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng; phương án bảo vệ môi trường thay thế cho các quy định về đề án bảo vệ môi trường; xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường; quản lý phế liệu trong nước; xử lý xe ưu đãi miễn trừ; thẩm định công nghệ xử lý chất thải; quản lý khí thải công nghệ…

 

Tuy nhiên, do phạm vi khá rộng và thời gian ban hành gấp nên một số nội dung quy định chi tiết thi hành chưa thực sự có tính khả thi; một số nội dung còn có sự mâu thuẫn, chồng chéo giữa các văn bản trong khi đó vẫn còn trống một số quy định để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường.

 

A2

Theo ông Lê Thạc Cán – Viện Môi trưởng và phát triển bền vững

 

Theo ông Lê Thạc Cán – Viện Môi trưởng và phát triển bền vững: Ban soạn thảo nên có một nghị định chung mang tính bao quát  thay thế cho 4 nghị định này sẽ mang tính bao quát và dễ hiểu hơn. Vấn đề môi trường rất quan trọng cho phát triển bền vững. hiện nay không áp dụng được các biện pháp xử phạt bổ sung hoặc xử lý hình sự xử lý đối với một số đối tượng công ích (bệnh viện, bãi rác). Theo đó, một số định hướng sửa đổi quy định về xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (ONMTNT) đã được đề cập trong dự thảo Nghị định nói trên, trong đó, có một số nội dung như: tiêu chí xác định các cơ sở gây ONMTNT chỉ căn cứ vào số lần vượt quy chuẩn đối với nước thải, khí thải, tiếng ồn, độ rung (mức thấp nhất của hành vi xả thải bị xử lý hình sự), bỏ quy định về lưu lượng thải; bổ sung biện pháp xử lý đổi mới, thay thế dây chuyền công nghệ phát sinh chất thải gây ONMTNT; sửa đổi theo hướng thực hiện quy định pháp luật về kiểm tra, xác nhận công trình, biện pháp BVMT, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính; quy định cụ thể trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành xử lý triệt để ONMTNT…

a3

Ông Trương Mạnh Tiến – Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường

 

Ông Trương Mạnh Tiến – Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường cho rằng: Chúng ta có bộ luật môi trường đã tạo sự thuận lợi trong sự phát triển kinh tế bền vững, nhưng làm thế nào để thuận tiện nhất cho người thi hành tham chiếu các quy định luật một cách dễ dàng? Luật BVMT mới được thông qua năm 2014, song với những bất cập nảy sinh trong thời gian vừa qua, đặc biệt là vụ Fomosa, rất cần sửa một số điều khoản, nội dung, hoàn thiện những vấn đề về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường ở các khu đô thị mới, quản lý chất thải tổng hợp, hậu đánh giá tác động môi trường, hậu thẩm định, phá dỡ, nhập khẩu phế liệu, cấp chứng chỉ hành nghề, cấp phép xả thải trong luật tài nguyên nước? Vì vậy, nên đề nghị Thủ tướng ký mới tất cả những điều khoản bổ sung, sửa đổi trước khi thực hiện Luật…

 

A4

Quang cảnh hội thảo

 

Cũng tại hội thảo, các đại biểu tham dự Hội thảo cũng đã tập trung thảo luận sôi nổi các chủ đề được đề cập ở Nghị định, trong đó, tập trung vào một số nội dung như: rà soát, chỉnh sửa thật kỹ nội dung, thuật ngữ trước khi trình ban hành; xem xét việc sửa đổi cùng lúc 3, 4 Nghị định thành một Nghị định trong khi vẫn giữ lại các Nghị định cũ, nên ban hành một Nghị định hướng dẫn thi hành Luật BVMT mới; làm rõ nội dung lập lại báo cáo ĐTM áp dụng đối với các dự án đã ĐTM nhưng trong quá trình sản xuất có sự thay đổi; xem xét các quy định tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; quy định hoàn thành công trình, kế hoạch bảo vệ môi trường; quy định quan trắc tự động đối với khí thải, hơi; quy trình, thẩm quyền của các đơn vị trong việc xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng...

 

Nguồn: Vusta.vn

Chia sẻ bài viết

Đủ nắng hoa sẽ nở

Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song ...

Đủ nắng hoa sẽ nở 08/05/2021

Xin đừng lạm dụng quyền... ưu tiên

Có một sự thật rất phũ phàng, gần đây nhiều ...

Xin đừng lạm dụng quyền... ưu tiên 05/05/2021

Nhà giàn DK1/16 chốt giữ bãi cạn Phúc Tần

Bãi Phúc Tần là bãi ngầm thuộc thềm lục địa Việt ...

Nhà giàn DK1/16 chốt giữ bãi cạn Phúc Tần 05/05/2021

Ô nhiễm vi nhựa ở Việt Nam 'cần hoàn thiện chính sách quản lý'

Các sản phẩm nhựa đang được sử dụng rộng rãi ...

Ô nhiễm vi nhựa ở Việt Nam 'cần hoàn thiện chính sách quản lý' 03/05/2021
Thong ke