Tuesday, 11/05/2021

MƯỜNG LÁT KHÓI MỜ

07:41 03/07/2019

TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI. Thơ Hoàng Hải (tặng Mường Lát) MƯỜNG LÁT KHÓI MƠ

Thơ Hoàng Hải (tặng Mường Lát, Thanh Hóa)

 

 

 

 

MƯỜNG LÁT KHÓI MỜ

 

Đường lên non một sớm nao

Dòng sông tuyết trắng chảy vào hư không

Cổng trời nào để người trông

Mờ mờ ảo ảo lâng lâng kiếp buồn

 

Vút lên cao tận tới nguồn

Mộng rơi gãy một cánh buồm phiêu du

Chốn tiên cảnh vật thanh u

Rượu trần ai chuốc say lừ cõi mơ

 

Thiên thai phẳng lặng như tờ

Trần gian buồn nhớ mong chờ đào nguyên./.

Chia sẻ bài viết

Đủ nắng hoa sẽ nở

Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song ...

Đủ nắng hoa sẽ nở 08/05/2021

Xin đừng lạm dụng quyền... ưu tiên

Có một sự thật rất phũ phàng, gần đây nhiều ...

Xin đừng lạm dụng quyền... ưu tiên 05/05/2021

Nhà giàn DK1/16 chốt giữ bãi cạn Phúc Tần

Bãi Phúc Tần là bãi ngầm thuộc thềm lục địa Việt ...

Nhà giàn DK1/16 chốt giữ bãi cạn Phúc Tần 05/05/2021

Ô nhiễm vi nhựa ở Việt Nam 'cần hoàn thiện chính sách quản lý'

Các sản phẩm nhựa đang được sử dụng rộng rãi ...

Ô nhiễm vi nhựa ở Việt Nam 'cần hoàn thiện chính sách quản lý' 03/05/2021
Thong ke