TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 21/10/2021

Nhận diện hiện trạng năng lực cạnh tranh Việt Nam từ chỉ số GCI 4.0

Nhận diện hiện trạng năng lực cạnh tranh Việt Nam từ chỉ số GCI 4.0 29/07/2021
Trải qua 10 năm, Chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) của Việt Nam cải thiện được 13 bậc, từ thứ hạng 68/121 năm 2007 đã lên 55/137 năm 2017 và chuyển từ nhóm nửa dưới của bảng xếp hạng cạnh tranh toàn cầu lên nhóm nửa trên. Năm 2019, Chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 (GCI 4.0) của Việt Nam đã được nâng hạng, tăng 10 bậc so với năm 2018 và xếp thứ 67/141 nền kinh tế. Đánh giá chi tiết của WEF về 12 trụ cột cho thấy, có 8/12 trụ cột của Việt Nam tăng điểm và tăng nhiều bậc.
Thong ke