Tuesday, 11/05/2021

Tâm lý đám đông và những góc nhìn cần rõ ràng

22:19 16/04/2021

TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI. Trước những dư luận trái chiều về bài viết “cần nhân rộng những nghĩa cử nhân đạo” được đăng tải trên Tạp chí Tri thức Xanh ngày 15/04/2021, Ban Biên tập xét thấy một số vấn đề cần được nhận thức ở những mặt khác nhau của đời sống xã hội.

Một bài viết khi được đăng tải thì luôn thể hiện tính đa dạng của đời sống xã hội. Việc phân tích các khía cạnh tích cực hay tiêu cực đều có những giá trị nhận thức nhất định, do đó nội dung bài viết luôn thể hiện tính hai mặt của một vấn đề. Tuy nhiên, là một cơ quan lý luận, cơ quan báo chí được thành lập theo pháp luật để phục vụ nhu cầu tự do ngôn luận, tư do báo chí của công dân theo hiến pháp và pháp luật, Tạp chí luôn ý thức được trách nhiệm pháp luật và tinh thần thượng tôn pháp luật, luôn đồng hành cùng sự tiến bộ, nhân văn và các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, luôn đặt lợi ích chung của xã hội trên lợi ích của một nhóm người, hay lợi ích cá nhân.

Mọi hoạt động thiện nguyện đều phải hướng đến sự tốt đẹp, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết xã hội, ổn định xã hội, cũng như chia sẻ để cùng nhau phát triển, cùng nhau thụ hưởng thành quả lao động hợp pháp do mình tạo ra. Để thành lập và tổ chức, hoạt động, quỹ xã hội, quỹ từ thiện phải tuân thủ theo Nghị định Số: 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ. Bên cạnh những quy định về điều kiện thành lập, cũng như tổ chức và hoạt động, pháp luật cũng nghiêm cấm lợi dụng việc thành lập và tổ chức các hoạt động của quỹ để thực hiện các hành vi sau “1. Làm ảnh hưởng đến uy tín của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng; gây phương hại đến lợi ích quốc gia, an ninh, quốc phòng, khối đại đoàn kết dân tộc; 2. Xâm hại đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục, truyền thống, bản sắc dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; 3. Tư lợi, gian dối về tài chính trong quá trình thành lập quỹ và quỹ hoạt động; 4. Rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động trái pháp luật; 5. Làm giả, tẩy xóa, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn, cầm cố, thế chấp giấy phép thành lập quỹ dưới bất kỳ hình thức nào; 6. Sử dụng ngân sách nhà nước, sử dụng hoặc hỗ trợ tài sản được ngân sách nhà nước giao hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để tham gia góp tài sản thành lập quỹ”, (Điều 9).

Ở khía cạnh nhân văn mà những sự việc do nhóm người hay còn gọi là câu lạc bộ cung cấp thông tin, hình ảnh, cũng như những văn bản của một số chính quyền địa phương cho thấy đây là hoạt động phù hợp với lợi ích chung của xã hội, bảo đảm sự chia sẻ nhất định giữa những nhà hảo tâm với các nhóm yếu thế trong xã hội, do đó nếu không vì những động cơ, mục đích khác thì đây là những việc làm tốt cần được nhân rộng, phát huy. Tuy nhiên, như quy định của pháp luật nêu trên, một tổ chức từ thiện hay một quỹ từ thiện trước tiên cần phải lấy tinh thần thượng tôn pháp luật làm trọng, phải coi pháp luật là kim chỉ nam cho tổ chức và hoạt động. Mọi hoạt động của tổ chức phải được công khai, minh bạch về thu chi tài chính, các thành viên của nhóm phải được biết, được bàn và cùng tham gia thực hiện; phải hướng đến sự chia sẻ cộng đồng đích thực. Các hoạt động trá hình, mục tiêu đặt ra là tốt đẹp nhưng nếu giá trị tốt đẹp chỉ là một phần nhỏ, lợi dụng sự tốt đẹp đó để trục lợi cá nhân, gây mâu thuẫn lợi ích xã hội, mất đoàn kết dân tộc, lợi dụng tự do tín ngưỡng để truyền bá tư tưởng mê tín, dị đoan, đi ngược lại với thuần phong, đạo lý của dân tộc, trái quy định của pháp luật thì cần phải được xử lý nghiêm minh.

Ở khía cạnh khác của vấn đề mà bài viết đã nêu, đó chính là sự nhận thức của một bộ phận người dân từng là thành viên của câu lạc bộ, sau một thời gian tham gia tổ chức và hoạt động đã nhận thấy chưa phù hợp với pháp luật, với lẽ tự nhiên của đời sống xã hội nên đã tự rút lui. Ở đó khi đọc bài viết, độc giả đã đưa ra những phản hồi, cho rằng đó là các hoạt động trá hình của một nhóm người, những vấn đề này đến nay các cơ quan bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật, cũng như những nhà hoạt động xã hội, bảo vệ sự trong sáng của văn hóa Việt Nam đã và đang nghiên cứu, phân tích, theo dõi và sẽ sớm có những nhận định cụ thể. Như phần đầu chúng tôi đã lập luận, mỗi bài viết đều thể hiện các mặt của đời sống xã hội, trong bài viết “cần nhân rộng những nghĩa cử nhân đạo” Tri thức Xanh không đưa ra những luận điểm để khuyến khích cái sai, hay cổ vũ cho những hoạt động mà qua đó đi ngược lại với lợi ích chung của xã hội, lợi ích chính đáng được pháp luật thừa nhận, hay coi thường pháp luật.

Qua bài viết, cũng như phản hồi của độc giả đến Ban Biên tập, Tri thức Xanh xét thấy đây là một vấn đề xã hội đang được quan tâm, rất cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, sự lên tiếng của những người trong cuộc để từ đó cho thấy đúng bản chất sự việc, qua đó phát huy những giá trị nhân văn và khắc phục những hạn chế, bất cập. Bên cạnh đó cũng cần phải nhìn nhận những lỗ hổng của chính sách, pháp luật về hoạt động từ thiện, gây quỹ từ thiện. Với một số chính sách, pháp luật hiện nay cơ bản đã có chế tài để xử lý những sai phạm, tuy nhiên hoạt động của các nhóm thiện nguyện thời gian qua cho thấy vẫn chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về điều kiện thành lập quỹ từ thiện, cũng như cơ chế tổ chức, hoạt động của quỹ; việc thực hiện công khai, minh bạch về thu chi tài chính. Điều này làm nảy sinh các mâu thuẫn trong nội bộ tổ chức, từ đó tác động xấu đến dư luận xã hội, nếu không quản lý chặt sẽ trở thành vấn đề xã hội, tác động đến sự ổn định xã hội. Hơn bao giờ hết, rất cần sự quản lý bằng pháp luật và giám sát cụ thể hơn của xã hội với các hoạt động này.

Ban Biên tập

Chia sẻ bài viết

Đủ nắng hoa sẽ nở

Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song ...

Đủ nắng hoa sẽ nở 08/05/2021

Xin đừng lạm dụng quyền... ưu tiên

Có một sự thật rất phũ phàng, gần đây nhiều ...

Xin đừng lạm dụng quyền... ưu tiên 05/05/2021

Nhà giàn DK1/16 chốt giữ bãi cạn Phúc Tần

Bãi Phúc Tần là bãi ngầm thuộc thềm lục địa Việt ...

Nhà giàn DK1/16 chốt giữ bãi cạn Phúc Tần 05/05/2021

Ô nhiễm vi nhựa ở Việt Nam 'cần hoàn thiện chính sách quản lý'

Các sản phẩm nhựa đang được sử dụng rộng rãi ...

Ô nhiễm vi nhựa ở Việt Nam 'cần hoàn thiện chính sách quản lý' 03/05/2021
Thong ke