TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ ba, 23/07/2024

Tăng cường công tác quản lý chất thải y tế (Kỳ 1)

Tăng cường công tác quản lý chất thải y tế (Kỳ 1) 09/03/2022
Trước tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, xuất hiện các biến chủng mới làm gia tăng số lượng người đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế, dẫn đến gia tăng lượng chất thải y tế cần phải xử lý; Để đảm bảo công tác quản lý chất thải y tế trong các cơ sở y tế, ngày 26/11/2021, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 20/2021/TT-BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế

Tăng cường công tác quản lý chất thải y tế

Tăng cường công tác quản lý chất thải y tế 15/04/2022
Ngành Y tế đang nỗ lực triển khai thực hiện nhiều kế hoạch, biện pháp nhằm quản lý chất thải y tế một cách hiệu quả nhất. Tuy nhiên để thực hiện mục tiêu quản lý chất thải y tế, cần có sự tham gia, phối hợp từ nhiều phía, trên nhiều phương diện khác nhau, trong đó đầu tiên là việc hoàn thiện cơ chế chính sách, các quy định về công tác quản lý chất thải y tế.
Thong ke