TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ bảy, 18/05/2024

Thúc đẩy chuyển đối số giúp tối ưu hóa, cá nhân hóa việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ trong ngân hàng

Thúc đẩy chuyển đối số giúp tối ưu hóa, cá nhân hóa việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ trong ngân hàng 30/04/2021
Chuyển đổi số là cuộc cách mạng nhưng cũng đồng thời là cuộc đua hết sức căng thẳng, không chỉ giữa các ngân hàng mà còn giữa các ngân hàng với các doanh nghiệp khác trong nền kinh tế. Trong bối cảnh đại dịch COVID - 19 tác động nặng nề đến các mặt của đời sống và những chuyển biến mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Hệ thống ngân hàng Việt Nam đang có những bước chuyển đổi tích cực. Chuyển đổi số trong ngân hàng là một trong những yếu tố then chốt tạo hệ sinh thái số về tài chính bao trùm thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực khác.

Mobile Money - sản phẩm tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ tài chính

Mobile Money - sản phẩm tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ tài chính 11/03/2021
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile Money). Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ ví điện tử, doanh nghiệp viễn thông có thể xin phép thí điểm triển khai dịch vụ Mobile Money từ ngày 09/3/2021.
Thong ke