TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ hai, 18/10/2021

Phát triển năng lực tư duy lý luận của cán bộ, công chức Việt Nam hiện nay

Phát triển năng lực tư duy lý luận của cán bộ, công chức Việt Nam hiện nay 09/09/2021
Tư duy lý luận là quá trình con người phản ánh hiện thực khách quan một cách gián tiếp, mang tính trừu tượng và khái quát cao bằng hệ thống các khái niệm, phạm trù, phán đoán, suy luận, quy luật logic... Năng lực tư duy lý luận của đội ngũ cán bộ, công chức chính là khả năng về mặt tư duy lý luận hay tư duy khoa học để đội ngũ này có thể hoàn thành các nhiệm vụ với vai trò lãnh đạo, quản lý hoặc tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong hoạt động thực thi công vụ. Chính vì vậy, phát triển, nâng cao năng lực tư duy lý luận cho cán bộ, công chức là vấn đề có ý nghĩa quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài.

Tranh chấp về đất đai trong thừa kế, ly hôn, chuyển nhượng và tặng cho

ranh chấp đất đai nói chung và tranh chấp về đất đai trong thừa kế, ly hôn, chuyển nhượng và tặng cho là một trong những tranh chấp khá phổ biến và phức tạp ở Việt Nam hiện nay. Về cơ bản, pháp luật Việt Nam đã có những quy định khá cụ thể trong việc giải quyết các vụ tranh chấp đất đai trong thừa kế, ly hôn, chuyển nhượng và tặng cho, cụ thể:
Tranh chấp về đất đai trong thừa kế, ly hôn, chuyển nhượng và tặng cho 03/09/2021

Một số gợi ý đối với chính sách tài khóa của Việt Nam từ COVID 19

Một số đề xuất đối với chính sách tài khóa của Việt Nam trong thời gian tới bao gồm: (1) Áp dụng mức thuế tối thiểu toàn cầu cho các công ty đa quốc gia theo sáng kiến cải cách thuế của OECD; (2) Áp dụng nguyên tắc thu thuế theo điểm đến đối với các giao dịch kinh doanh dựa trên nền tảng số, không chỉ đối với các giao dịch xuyên quốc gia, mà bao gồm cả giao dịch nội địa; (3) Tiếp tục khẳng định đồng tiền ảo, nếu không được các ngân hàng trung ương phát hành, không phải là phương tiện thanh toán.
Một số gợi ý đối với chính sách tài khóa của Việt Nam từ COVID 19 13/08/2021

Chính sách tự chủ giáo dục - động lực lớn cho sự phát triển giáo dục đại học công lập ở Việt Nam

Tự chủ giáo dục đại học đã và đang được nhiều quốc gia trên thế giới thực hiện, bởi đó là biện pháp trực tiếp đáp ứng nhu cầu của giáo dục và đào tạo hiện đại. Thực tế phát triển đất nước trong những năm qua cho thấy, chính sách tự chủ giáo dục đại học của Đảng và Nhà nước có một vai trò quan trọng, giúp các trường phát huy nội lực, khả năng sáng tạo, hoạt động một cách có hiệu quả và đáp ứng những đòi hỏi cấp thiết nguồn nhân lực có chất lượng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Chính sách tự chủ giáo dục - động lực lớn cho sự phát triển giáo dục đại học công lập ở Việt Nam 13/08/2021

Bài học nào từ COVID-19 có thể áp dụng để giải quyết những thách thức về khí hậu và môi trường ở Việt Nam

Kỳ 3: Những bài học từ COVID-19 áp dụng để giải quyết những thách thức về khí hậu và môi trường Có hai bài học được chỉ ra cho Việt Nam đó là cần chuẩn bị sẵn sàng và hành động nhanh chóng khi phải đối mặt với những thảm họa y tế và khí hậu; và hai là triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp đòi hỏi phải có sự chỉ đạo mạnh mẽ, đủ năng lực, và động lực để thử nghiệm và truyền thông. Những bài học này có thể áp dụng cho giải quyết những thách thức về khí hậu và môi trường.
Bài học nào từ COVID-19 có thể áp dụng để giải quyết những thách thức về khí hậu và môi trường ở Việt Nam 29/07/2021

Giáo dục gia đình trong cách mạng công nghiệp 4.0

Giáo dục gia đình trong cách mạng công nghiệp 4.0 02/09/2021
Tóm tắt: Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tạo ra nhiều thay đổi có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của con người và xã hội, trong đó có sự phát triển gia đình. Cách mạng công nghiệp 4.0 một mặt đem lại những diện mạo mới về văn hóa gia đình, nhưng một mặt cũng đem lại những thách thức lớn đối với văn hóa gia đình, giá trị gia đình. Trên cơ sở phân tích diện mạo của gia đình trong cách mạng công nghiệp 4.0, bài viết nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của giáo dục gia đình trong giai đoạn phát triển hiện nay.

Nâng cao hiệu quả thanh toán điện tử trong tiêu dùng ở Việt Nam hiện nay

Nâng cao hiệu quả thanh toán điện tử trong tiêu dùng ở Việt Nam hiện nay 29/07/2021
Mặc dù có thị trường thương mại điện tử phát triển mạnh nhưng tỉ lệ thanh toán điện tử ở Việt Nam so với việc thanh toán bằng tiền mặt trong tiêu dùng lại chiếm tỉ lệ rất thấp. Bài viết tập trung phân tích, đánh giá thực trạng thanh toán điện tử của người tiêu dùng với những kết quả đạt được cũng như thách thức đặt ra từ đó đề xuất một số giải pháp phù hợp cho góp phần thúc đẩy nền kinh tế ở Việt Nam trong thời kì công nghệ 4.0.

Nhận diện sai phạm từ hành vi cản trở tiếp cận thông tin

Nhận diện sai phạm từ hành vi cản trở tiếp cận thông tin 29/07/2021
Không công khai, minh bạch thông tin về dự án đầu tư, các cơ quan quản lý Nhà nước tại nhiều địa phương còn lợi dụng, suy diễn vấn đề tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí để từ chối cung cấp thông tin, bao che cho những dấu hiệu sai phạm mà cơ quan báo chí đề cập.

Nhìn lại 10 năm thực hiện luật bình đẳng giới ở Việt Nam

Nhìn lại 10 năm thực hiện luật bình đẳng giới ở Việt Nam 29/07/2021
Kỳ 3: Làm gì để Luật bình đẳng giới phát huy được hiệu quả? Sau thời gian triển khai, Luật bình đẳng giới đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong xây dựng một môi trường sống bình đẳng có các giới, tuy nhiên thực tế cũng cho thấy còn nhiều điểm hạn chế, bất cập cần sửa đổi, hoàn thiện

Những vấn đề đặt ra trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các khu công nghiệp

Những vấn đề đặt ra trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các khu công nghiệp 15/07/2021
Việc đảm bảo an ninh trật tự đối với các khu công nghiệp có vai trò rất quan trọng; góp phần đảm bảo tính mạng, sức khỏe nhân dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp, thúc đẩy nền kinh tế ngày càng phát triển. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay, bài viết đã nêu ra một số vấn đề có liên quan đến an ninh trật tự đã và đang đặt ra cho công tác quản lý xã hội tại các khu công nghiệp ở Việt Nam, từ đó, kiến nghị một số định hướng, giải pháp trong thời gian tới.

Đào tạo nghề cho người lao động đáp ứng nhu cầu của các khu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Đào tạo nghề cho người lao động đáp ứng nhu cầu của các khu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay 15/07/2021
Hơn 30 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới (1986 đến nay), khu vực sản xuất công nghiệp ngày càng được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm và từng bước có sự phát triển. Từ khu công nghiệp đầu tiên được thành lập từ năm 1991, đến nay cả nước đã có 326 khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) được phân bổ ở hầu hết các tỉnh, thành phố, với hơn 3,6 triệu người lao động đang làm việc, trong đó số lao động nữ chiếm khoảng 60% (số liệu thống kế đến hết tháng 6/2019). Những năm gần đây, các KCN, KCX đã đóng góp hơn 80 tỷ USD kim ngạch xuất - nhập khẩu hằng năm, chiếm khoảng 35% tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu của nền kinh tế, góp phần quan trọng trong việc đưa đất nước ta sớm ra khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành một nước có thu nhập trung bình, từng bước xây dựng đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH).Tuy nhiên, có một thực tế, trong các dự án đầu tư vào các KCN, KKT, chưa có “quy hoạch” lao động, đại bộ phận lao động đang làm việc trong KCN, KTT (80%) là lao động nhập cư, không có kỹ năng nghề nghiệp. Vì vậy, chất lượng lao động trong các KCN, KKT còn hạn chế, điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và hiệu quả kinh tế.

Nhìn lại 10 năm thực hiện Luật bình đẳng giới ở Việt Nam

Nhìn lại 10 năm thực hiện Luật bình đẳng giới ở Việt Nam 15/07/2021
Kỳ 2: Tiến trình thực hiện Luật bình đẳng giới 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới (BĐG), thực tế cho thấy đã có sự chuyển biến tích cực trong các cấp ủy, địa phương, đơn vị, các cấp, các ngành về nhận thức và hành động, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới.

Các biện pháp phòng vệ thương mại trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và tác động đối với Việt Nam

Các biện pháp phòng vệ thương mại trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và tác động đối với Việt Nam 01/07/2021
Tóm lược: Bài viết sẽ phân tích quy định của các biện pháp phòng vệ thương mại trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết như CPTPP, EVFTA,VKFTA và những tác động của các biện pháp này đối với Việt Nam hiện nay.

Nhìn lại 10 năm thực hiện luật bình đẳng giới ở Việt Nam

Nhìn lại 10 năm thực hiện luật bình đẳng giới ở Việt Nam 01/07/2021
Năm 2006, Việt Nam đã ban hành Luật Bình đẳng giới (BĐG). Luật yêu cầu các cơ quan, ban ngành thực hiện các nhiệm vụ của mình về BĐG và đảm bảo rằng các sai phạm phải được xử lý. Các văn bản hướng dẫn như các nghị định đã phân định nhiệm vụ của mỗi cơ quan, tổ chức trong việc tổ chức thi hành Luật BĐG. Trong đó bao gồm các chương trình, kế hoạch với những mục tiêu cụ thể như: Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011-2020, Chương trình hành động quốc gia về BĐG (2011-2015 và 2016-2020), cũng như ban hành và/hoặc sửa đổi các văn bản luật khác có tầm ảnh hưởng sống còn tới thúc đẩy bình đẳng giới và bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ.

Cân đối ngân sách nhà nước tại việt nam và những vấn đề đặt ra trước những ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID – 19

Cân đối ngân sách nhà nước tại việt nam và những vấn đề đặt ra trước những ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID – 19 01/07/2021
Ngân sách nhà nước (NSNN) là bộ phận quan trọng trong hoạt động của mỗi quốc gia. Để đảm bảo hiệu quả trong chi tiêu ngân sách nhà nước đòi hỏi mỗi nước phải sử dụng một cách hiệu quả các công cụ chính sách tài khóa, chính sách tài chính tiền tệ. Tại Việt Nam, nghị quyết về dự toán ngân sách hàng năm được Quốc hội đưa ra, trong đó nhấn mạnh việc chỉ đạo tập trung, quyết liệt công tác quản lý thu chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí.

Tôn chỉ, mục đích của báo chí: từ nhận thức đến thực tiễn ở Việt Nam

Tôn chỉ, mục đích của báo chí: từ nhận thức đến thực tiễn ở Việt Nam 21/06/2021
Báo chí cách mạng Việt Nam là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội, lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trên các mặt trận tư tương, chính trị, kinh tế, xã hội…, là cơ quan lý luận, định hướng xã hội và kênh thông tin quan trọng để thực hiện các quyền công dân; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân và ngược lại. Do đó, báo chí có vai trò vô cùng to lớn trong việc thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, cũng như công cuộc bảo vệ sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam được thiết thực.

Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trong pháp luật quốc tế một số vấn đề đặt ra đối với pháp luật hình sự Việt Nam

Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trong pháp luật quốc tế một số vấn đề đặt ra đối với pháp luật hình sự Việt Nam 12/06/2021
Bảo vệ quyền trẻ em luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu của cộng đồng quốc tế nói chung và Việt Nam nói riêng. Xây dựng một hệ thống pháp luật đồng bộ, mạnh mẽ và hiệu quả là công cụ hữu hiệu nhất trong hoạt động bảo vệ quyền trẻ em, trong đó việc xây dựng các chế tài hình sự đối với hành vi xâm hại trẻ em nhằm tạo ra lá chắn pháp lý bảo vệ trẻ em trước hành vi xâm hại là vấn đề hết sức cần thiết. Trong nội dung báo cáo khoa học tác giả tập trung phân tích quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật hình sự Việt Nam về hành vi xâm hại tình dục trẻ em, từ đó đưa ra một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về các tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

Giới và những vấn đề đặt ra trong quản lý xã hội tại các khu công nghiệp ở Việt Nam

Giới và những vấn đề đặt ra trong quản lý xã hội tại các khu công nghiệp ở Việt Nam 10/06/2021
Sự phát triển nhanh chóng của các khu công nghiệp (KCN) trên toàn quốc đã mang lại nhiều tác động tích cực trong tạo việc làm, thu hút một lực lượng lao động với quy mô lớn và đa dạng về đặc trưng nhân khẩu học và xã hội. Đến nay, có hơn 10 triệu người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau và có gần 2 triệu công nhân làm việc tại các khu công nghiệp trong đó gần 70% là lao động nữ. Sự gia tăng số lượng công nhân lao động đã tạo áp lực lớn và những hệ quả trong đời sống văn hóa - xã hội ở các địa bàn dân cư. Lao động nữ đang làm việc tại các KCN là một bộ phận quan trọng trong đội ngũ công nhân lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay. Tuy nhiên, họ đã và đang đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những bất cập trong vấn đề tiền lương, thu nhập, đời sống văn hóa tinh thần, điều kiện chăm sóc con, sức khỏe sinh sản… Bài viết tập trung vào một số vấn đề về giới đặt ra trong quản lý xã hội tại các KCN hiện nay. Các số liệu được đưa ra trong bài viết được tổng hợp, phân tích và xử lý bằng phương pháp phân tích số liệu có sẵn và phân tích tài liệu thứ cấp.
Thong ke