TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ bảy, 18/05/2024

Cần một khung pháp lý đủ mạnh để phát triển kinh tế số (Kỳ 1)

Cần một khung pháp lý đủ mạnh để phát triển kinh tế số (Kỳ 1) 24/04/2022
Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đã làm thay đổi nhiều lĩnh vực của cuộc sống trong đó rõ rệt nhất là lĩnh vực kinh tế. Kinh tế số được coi là đòn bẩy giúp các quốc gia đẩy nhanh tốc độ phát triển của nền kinh tế, tạo thêm công ăn việc làm và sự phát triển cho xã hội.

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý – một khía cạnh bảo hộ thương hiệu

Tóm tắt: Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Chỉ dẫn địa lý là một nội dung quan trọng được ghi nhận trong các văn bản pháp quy như Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định TRIPS của WTO…. Điều này là cơ hội cũng là thách thức đối với Việt Nam, một quốc gia nông nghiệp với nhiều sản phẩm có chỉ dẫn địa lý. Trước thực trạng nhiều chỉ dẫn địa lý của Việt Nam bị các doanh nghiệp nước ngoài đăng ký bảo hộ, việc nghiên cứu về bảo hộ chỉ dẫn địa lý trở nên cần thiết trong điều kiện hội nhập hiện nay.
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý – một khía cạnh bảo hộ thương hiệu 24/04/2022

Viện Khoa học Môi trường và Xã hội - Thông báo tuyển dụng năm 2022

Viện Khoa học Môi trường và Xã hội là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ ngoài công lập, hoạt động theo Giấy chứng nhận Khoa học và Công nghệ số A-774, ngày 07/03/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, từ khi thành lập đến nay, Viện đã tập hợp được đông đảo lực lượng các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nhân tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như cung cấp dịch vụ khoa học – công nghệ trên các lĩnh vực khoa học lý luận chính trị, quản trị nhà nước, quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân cũng như các vấn đề xã hội. Các nghiên cứu cấp Quốc gia đã trực tiếp tham vấn, phản biện, đóng góp cho quá trình xây dựng Luật Tiếp cận thông tin năm 2016; Chuyển giao công nghệ 2017; Phòng chống tham nhũng 2018,… cũng như một số nội dung về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền, an sinh xã hội trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các chính sách có liên quan.
Viện Khoa học Môi trường và Xã hội - Thông báo tuyển dụng năm 2022 29/03/2022

Việt Nam nỗ lực triển khai thực hiện các cam kết tại Hội nghị Corp 26

Tại phiên họp Hội nghị Thượng đỉnh COP26, Việt Nam đã đưa ra những cam kết mạnh mẽ cho ứng phó với biến đổi khí hậu, những cam kết này nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế. Để thực hiện các cam kết của mình Việt Nam đã đưa ra lộ trình thực hiện và các giải pháp cụ thể.
Việt Nam nỗ lực triển khai thực hiện các cam kết tại Hội nghị Corp 26 26/03/2022

Khuyến nghị thúc đẩy công khai ngân sách tại Việt Nam

Trung tâm phát triển và Hội nhập (CDI), đại diện của Liên minh Minh bạch ngân sách (BTAP) và tổ chức Oxfam Việt Nam đã có cuộc gặp với Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính nhằm trình bày cụ thể hơn về các khuyến nghị thúc đẩy công khai minh bạch ngân sách tại Việt Nam từ kết quả khảo sát các các chỉ số công khai ngân sách năm 2019.
Khuyến nghị thúc đẩy công khai ngân sách tại Việt Nam 24/03/2022

Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin trong xét xử vụ án hành chính ở Việt Nam

Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin trong xét xử vụ án hành chính ở Việt Nam 07/03/2023
Quyền tiếp cận thông tin trong xét xử vụ án hành chính là quyền của đương sự được tìm kiếm, tiếp nhận, trao đổi, phổ biến thông tin, tài liệu, chứng cứ để bảo vệ quyền của mình trong xét xử các vụ án hành chính. Bên cạnh bảo vệ quyền lợi chính đáng của đương sự, quyền này cũng giúp hoạt động xét xử diễn ra nghiêm minh, công bằng, hiệu lực, hiệu quả. Để bảo đảm quyền tiếp cận thông tin trong xét xử các vụ án hành chính cần có quy định cụ thể về quyền tiếp cận thông tin của đương sự và trách nhiệm cung cấp thông tin của các chủ thể có liên quan, cơ chế bảo đảm cung cấp thông tin cũng như chế tài xử lý các vi phạm

Quan điểm Hồ Chí Minh về văn hóa năm 1943-nhìn từ hôm nay

Quan điểm Hồ Chí Minh về văn hóa năm 1943-nhìn từ hôm nay 28/02/2023
(ĐCSVN) - Tháng 9/1943, khi còn trong ngục tù của Tưởng Giới Thạch, Hồ Chí Minh đã viết về ý nghĩa của văn hóa và dự định xây dựng nền văn hóa dân tộc. Sau 80 năm nhìn từ hôm nay, những quan điểm đó vẹn nguyên giá trị, soi đường cho quốc dân đi.

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 03/02/2023
(ĐCSVN) - Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Nội dung những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong Cuốn sách này được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư; góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ra mắt bộ sách thường thức chính trị

Ra mắt bộ sách thường thức chính trị 03/02/2023
(ĐCSVN) - Bộ sách thường thức chính trị được biên soạn công phu, khoa học, nội dung súc tích, bảo đảm tính cơ bản, hệ thống, cập nhật về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới đất nước...

Vai trò của Hội đồng tư vấn kỹ năng ngành Logistics Việt Nam

Vai trò của Hội đồng tư vấn kỹ năng ngành Logistics Việt Nam 28/11/2022
Ngành logistics là ngành dịch vụ mũi nhọn, có vai trò thiết yếu, và là nền tảng cho phát triển thương mại của bất kỳ quốc gia nào. Ở Việt Nam, ngành Logistics đang nhận được sự quan tâm ngày càng lớn từ chính phủ và các doanh nghiệp cũng như đang là một trong những ngành đào tạo “hot” nhất hiện nay.

Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương: Khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo.

Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương: Khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo. 12/10/2022
Trong hai ngày 10 - 11/10/2022 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội là dịp để nhìn nhận, đánh giá, tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2017 – 2022 cũng như đưa ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nhu cầu văn hóa giải trí của công nhân tại các khu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Nhu cầu văn hóa  giải trí của công nhân tại các khu công nghiệp  ở Việt Nam hiện nay 21/06/2022
Nhu cầu giải trí là một trong những nhu cầu chính đáng và cấp thiết của con người nói chung và người công nhân, lao động nói riêng. Đây là cơ sở để người lao động cân bằng cuộc sống, tái tạo sức lao động. Việc đáp ứng các nhu cầu đó của người lao động là một trong những nhiệm vụ đặt ra của các chính sách an sinh xã hội cơ bản.

Bình đẳng giới trong mục tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững (kỳ 2)

Bình đẳng giới trong mục tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững (kỳ 2) 15/06/2022
Bảo đảm bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và gia đình; hỗ trợ và tạo điều kiện cho nam, nữ phát huy khả năng, có cơ hội như nhau để tham gia vào quá trình phát triển và thụ hưởng thành quả của sự phát triển

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 03/06/2022
Mỗi dịp tháng 5 về toàn Đảng; toàn Quân và dân ta kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5. Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác, Tri Thức Xanh giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thời cơ, thách thức với Công đoàn Việt Nam góc nhìn từ sự hội nhập quốc tế về kinh tế

Thời cơ, thách thức với Công đoàn Việt Nam góc nhìn từ sự hội nhập quốc tế về kinh tế 24/05/2022
Việt Nam đang trên đà hội nhập quốc tế về kinh tế một cách mạnh mẽ, điều đó được thể hiện thông qua các hiệp định thương mại tự do. Các Hiệp định này, bên cạnh các quy định về hoạt động kinh tế còn bao hàm nhiều quy định, nguyên tắc về lao động, môi trường, quyền con người, các khía cạnh xã hội…trong đó có những quy định về tổ chức đại diện cho người lao động.

Quy hoạch lâm nghiệp tỉnh Yên Bái cần những đột phá để phát triển rừng bền vững (kỳ 2)

Quy hoạch lâm nghiệp tỉnh Yên Bái cần những đột phá để phát triển rừng bền vững (kỳ 2) 16/05/2022
Yên Bái là tỉnh miền núi có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn tuy nhiên đóng góp của ngành lâm nghiệp đối với phát triển kinh tế của tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng. Trong giai đoạn 2021-2030 và các giai đoạn tiếp theo ngành Lâm nghiệp cần phải có những định hướng phát triển mới phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhà nước với quản lý hệ thống giáo dục nghề nghiệp (kỳ 3)

Nhà nước với quản lý hệ thống giáo dục nghề nghiệp (kỳ 3) 11/05/2022
Để giáo dục nghề nghiệp phát huy hiệu quả trong việc đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng tính cạnh tranh của thị trường lao động trong nước cần tổ chức hệ thống giáo dục nghề nghiệp một cách khoa học, hiệu quả

Hội đồng trường đại học tư thục từ góc nhìn mô hình quản trị công ty theo luật doanh nghiệp năm 2020

Hội đồng trường đại học tư thục từ góc nhìn mô hình quản trị công ty theo luật doanh nghiệp năm 2020 06/05/2022
Thực tiễn Việt Nam hiện nay có rất nhiều trường đại học tư thục đã đầu tư và đang quản trị theo mô hình công ty cổ phần một cách rõ nét, từ đại hội đồng cổ đông cho đến hội đồng quản trị, từ cổ phần cho đến cổ tức. Cùng xem xét những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai mô hình quản trị này.
Thong ke