TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ sáu, 30/09/2022

Cần một khung pháp lý đủ mạnh để phát triển kinh tế số (Kỳ 1)

Cần một khung pháp lý đủ mạnh để phát triển kinh tế số (Kỳ 1) 24/04/2022
Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đã làm thay đổi nhiều lĩnh vực của cuộc sống trong đó rõ rệt nhất là lĩnh vực kinh tế. Kinh tế số được coi là đòn bẩy giúp các quốc gia đẩy nhanh tốc độ phát triển của nền kinh tế, tạo thêm công ăn việc làm và sự phát triển cho xã hội.

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý – một khía cạnh bảo hộ thương hiệu

Tóm tắt: Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Chỉ dẫn địa lý là một nội dung quan trọng được ghi nhận trong các văn bản pháp quy như Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định TRIPS của WTO…. Điều này là cơ hội cũng là thách thức đối với Việt Nam, một quốc gia nông nghiệp với nhiều sản phẩm có chỉ dẫn địa lý. Trước thực trạng nhiều chỉ dẫn địa lý của Việt Nam bị các doanh nghiệp nước ngoài đăng ký bảo hộ, việc nghiên cứu về bảo hộ chỉ dẫn địa lý trở nên cần thiết trong điều kiện hội nhập hiện nay.
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý – một khía cạnh bảo hộ thương hiệu 24/04/2022

Viện Khoa học Môi trường và Xã hội - Thông báo tuyển dụng năm 2022

Viện Khoa học Môi trường và Xã hội là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ ngoài công lập, hoạt động theo Giấy chứng nhận Khoa học và Công nghệ số A-774, ngày 07/03/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, từ khi thành lập đến nay, Viện đã tập hợp được đông đảo lực lượng các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nhân tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như cung cấp dịch vụ khoa học – công nghệ trên các lĩnh vực khoa học lý luận chính trị, quản trị nhà nước, quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân cũng như các vấn đề xã hội. Các nghiên cứu cấp Quốc gia đã trực tiếp tham vấn, phản biện, đóng góp cho quá trình xây dựng Luật Tiếp cận thông tin năm 2016; Chuyển giao công nghệ 2017; Phòng chống tham nhũng 2018,… cũng như một số nội dung về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền, an sinh xã hội trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các chính sách có liên quan.
Viện Khoa học Môi trường và Xã hội - Thông báo tuyển dụng năm 2022 29/03/2022

Việt Nam nỗ lực triển khai thực hiện các cam kết tại Hội nghị Corp 26

Tại phiên họp Hội nghị Thượng đỉnh COP26, Việt Nam đã đưa ra những cam kết mạnh mẽ cho ứng phó với biến đổi khí hậu, những cam kết này nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế. Để thực hiện các cam kết của mình Việt Nam đã đưa ra lộ trình thực hiện và các giải pháp cụ thể.
Việt Nam nỗ lực triển khai thực hiện các cam kết tại Hội nghị Corp 26 26/03/2022

Khuyến nghị thúc đẩy công khai ngân sách tại Việt Nam

Trung tâm phát triển và Hội nhập (CDI), đại diện của Liên minh Minh bạch ngân sách (BTAP) và tổ chức Oxfam Việt Nam đã có cuộc gặp với Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính nhằm trình bày cụ thể hơn về các khuyến nghị thúc đẩy công khai minh bạch ngân sách tại Việt Nam từ kết quả khảo sát các các chỉ số công khai ngân sách năm 2019.
Khuyến nghị thúc đẩy công khai ngân sách tại Việt Nam 24/03/2022

Nhu cầu văn hóa giải trí của công nhân tại các khu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Nhu cầu văn hóa  giải trí của công nhân tại các khu công nghiệp  ở Việt Nam hiện nay 21/06/2022
Nhu cầu giải trí là một trong những nhu cầu chính đáng và cấp thiết của con người nói chung và người công nhân, lao động nói riêng. Đây là cơ sở để người lao động cân bằng cuộc sống, tái tạo sức lao động. Việc đáp ứng các nhu cầu đó của người lao động là một trong những nhiệm vụ đặt ra của các chính sách an sinh xã hội cơ bản.

Bình đẳng giới trong mục tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững (kỳ 2)

Bình đẳng giới trong mục tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững (kỳ 2) 15/06/2022
Bảo đảm bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và gia đình; hỗ trợ và tạo điều kiện cho nam, nữ phát huy khả năng, có cơ hội như nhau để tham gia vào quá trình phát triển và thụ hưởng thành quả của sự phát triển

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 03/06/2022
Mỗi dịp tháng 5 về toàn Đảng; toàn Quân và dân ta kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5. Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác, Tri Thức Xanh giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thời cơ, thách thức với Công đoàn Việt Nam góc nhìn từ sự hội nhập quốc tế về kinh tế

Thời cơ, thách thức với Công đoàn Việt Nam góc nhìn từ sự hội nhập quốc tế về kinh tế 24/05/2022
Việt Nam đang trên đà hội nhập quốc tế về kinh tế một cách mạnh mẽ, điều đó được thể hiện thông qua các hiệp định thương mại tự do. Các Hiệp định này, bên cạnh các quy định về hoạt động kinh tế còn bao hàm nhiều quy định, nguyên tắc về lao động, môi trường, quyền con người, các khía cạnh xã hội…trong đó có những quy định về tổ chức đại diện cho người lao động.

Quy hoạch lâm nghiệp tỉnh Yên Bái cần những đột phá để phát triển rừng bền vững (kỳ 2)

Quy hoạch lâm nghiệp tỉnh Yên Bái cần những đột phá để phát triển rừng bền vững (kỳ 2) 16/05/2022
Yên Bái là tỉnh miền núi có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn tuy nhiên đóng góp của ngành lâm nghiệp đối với phát triển kinh tế của tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng. Trong giai đoạn 2021-2030 và các giai đoạn tiếp theo ngành Lâm nghiệp cần phải có những định hướng phát triển mới phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhà nước với quản lý hệ thống giáo dục nghề nghiệp (kỳ 3)

Nhà nước với quản lý hệ thống giáo dục nghề nghiệp (kỳ 3) 11/05/2022
Để giáo dục nghề nghiệp phát huy hiệu quả trong việc đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng tính cạnh tranh của thị trường lao động trong nước cần tổ chức hệ thống giáo dục nghề nghiệp một cách khoa học, hiệu quả

Hội đồng trường đại học tư thục từ góc nhìn mô hình quản trị công ty theo luật doanh nghiệp năm 2020

Hội đồng trường đại học tư thục từ góc nhìn mô hình quản trị công ty theo luật doanh nghiệp năm 2020 06/05/2022
Thực tiễn Việt Nam hiện nay có rất nhiều trường đại học tư thục đã đầu tư và đang quản trị theo mô hình công ty cổ phần một cách rõ nét, từ đại hội đồng cổ đông cho đến hội đồng quản trị, từ cổ phần cho đến cổ tức. Cùng xem xét những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai mô hình quản trị này.

Giảng viên trẻ Học viện Chính trị khu vực I với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng và đổi mới phương phápgiảng dạy lý luận chính trị hiện nay

Giảng viên trẻ Học viện Chính trị khu vực I với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng và đổi mới phương phápgiảng dạy lý luận chính trị hiện nay 02/05/2022
: Với nhận thức giảng viên trẻ là thế hệ kế cận, là tương lai của Học viện Chính trị khu vực I, bài viết góp phần xác định rõ hơn vai trò của đội ngũ giảng viên trẻ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị hiện nay

12 câu hỏi thường gặp về tiêu chuẩn lao động quốc tế

12 câu hỏi thường gặp về tiêu chuẩn lao động quốc tế 19/04/2022
Việc áp dụng, thực hiện các tiêu chuẩn lao động quốc tế sẽ là một là con đường để Việt Nam thực hiện các mục tiêu “phát triển kinh tế đi đôi với phát triển xã hội” đồng thời cũng là cam kết của Việt Nam khi tham gia các hiệp định thương mại tự do.

Nhiều nghị quyết nhằm bảo vệ và phục hồi thiên nhiên được thông qua tại kỳ họp thứ 5 của UNEA

Nhiều nghị quyết nhằm bảo vệ và phục hồi thiên nhiên được thông qua tại kỳ họp thứ 5 của UNEA 18/04/2022
Kỳ họp lần thứ 5 tiếp nối của Hội đồng Môi trường Liên hợp quốc diễn ra tại thủ đô Nairobi của Kenya trong 3 ngày (28/2-2/3), với sự tham gia trực tiếp của hơn 3.400 đại biểu và trực tuyến của 1.500 đại biểu từ 175 nước thành viên Liên hợp quốc, trong đó có 79 bộ trưởng và 17 quan chức cấp cao.

Giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam cần hướng đi mới

Giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam cần hướng đi mới 13/04/2022
Tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp, quy mô tuyển sinh đào tạo chưa tương xứng với năng lực và nhu cầu của thị trường. Công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp phổ thông còn bất cập, cơ cấu ngành, nghề đào tạo còn bất hợp lý, nhất là các ngành, nghề kinh tế mũi nhọn; chất lượng, hiệu quả đào tạo của nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa cao, chưa gắn và đáp ứng được nhu cầu nhân lực của các ngành, địa phương và đơn vị sử dụng lao động…. Là những thực trạng bất cập về Giáo duc nghề nghiệp tại Việt Nam hiện nay.

Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay (Sách chuyên khảo)

Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay (Sách chuyên khảo) 29/03/2022
Công khai (open, public), minh bạch (transparency) và trách nhiệm giải trình (Accountability) là những khái niệm, thuật ngữ phổ biến từ lâu ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy cách thức thực hiện khác nhau nhưng công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình đã xuất hiện rất sớm, ngay từ thời kỳ La Mã. Nhà nước cổ đại đã sử dụng các công cụ này để nắm bắt tường tận những gì diễn ra trong xã hội, kiểm soát xã hội để phục vụ cho việc cai trị của mình.

Duy trì tiêu chí về y tế trong xây dựng nông thôn mới

Duy trì tiêu chí về y tế trong xây dựng nông thôn mới 24/03/2022
Xây dựng chuẩn quốc gia về y tế xã là điều kiện để tuyến y tế cơ sở phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân và là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền và ngành Y tế đã quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã trên địa bàn cả nước. Ðến nay hệ thống y tế cơ sở đã được củng cố, bổ sung; năng lực, trình độ cán bộ y tế cũng được nâng lên, đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân ngay tại tuyến cơ sở.

Chính sách thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Nhật Bản

Chính sách thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Nhật Bản 24/03/2022
Tính chung cả năm 2021, Nhật Bản đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 1,7% mặc dù năm qua nước này có tới 2 quý tăng trưởng âm (âm 2,1% trong quý I/2021 và 2,7% trong quý III/2021). Đây là lần đầu tiên nền kinh tế lớn thứ ba thế giới tăng trưởng dương trong vòng 3 năm qua sau khi tăng trưởng âm 4,5% trong năm 2020. Những kết quả đạt được của nền kinh tế Nhật Bản cho thấy những quyết sách đúng đắn về kinh tế của nhà lãnh đạo Nhật Bản đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chịu những sức ép chưa từng có do đại dịch Covid 19 gây ra.
Thong ke