TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 21/10/2021

Chính sách kinh tế vĩ mô ứng phó với ảnh hưởng của đại dịch Covid-19: kinh nghiệm quốc tế và gợi ý chính sách cho Việt Nam

Chính sách kinh tế vĩ mô ứng phó với ảnh hưởng của đại dịch Covid-19: kinh nghiệm quốc tế và gợi ý chính sách cho Việt Nam 18/10/2021
Nghiên cứu này phân tích hệ thống các chính sách tài khóa và tiền tệ đã đem lại thành công bước đầu ở 15 quốc gia có khả năng chống chịu tốt với các ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 theo xếp hạng của Ngân hàng Đầu tư châu Âu.

Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam (kỳ 1)

Bảo vệ môi trường và quyền sống trong môi trường trong lành đang là vấn đề lớn không chỉ thách thức đối với Việt Nam mà còn đối với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, nhất là những nước đang phát triển. Với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế, nước ta đang đứng trước những thách thức to lớn về môi trường, cần phải giải quyết triệt để để hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam (kỳ 1) 17/10/2021

Đánh giá kết quả thực hiện Đề án 896 giai đoạn 2013-2020

Việc ban hành Đề án 896 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tạo bước đột phá trong quản lý dân cư từ thủ công sang hiện đại, chuyển từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. Trong quá trình triển khai, thực hiện bên cạnh những kết quả đạt đươc cũng còn nhiều tồn tại cần khắc phục, rút kinh nghiệm.
Đánh giá  kết quả thực hiện Đề án 896 giai đoạn 2013-2020 17/10/2021

Đà Nẵng chi hơn 15 nghìn tỷ đồng cho đề án “xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” giai đoạn 2021- 2030

Với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, người dân trong công cuộc bảo vệ môi trường, Đà Nẵng đã đạt được nhiều giải thưởng: Thành phố bền vững về môi trường (ASEAN), Thành phố carbon thấp (APEC), Thành phố phong cảnh, Thành phố xanh quốc gia. Quan trọng hơn, Đà Nẵng đã xây dựng được thương hiệu "Thành phố đáng sống". Tuy nhiên bên bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại.
Đà Nẵng chi hơn 15 nghìn tỷ đồng cho đề án “xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” giai đoạn 2021- 2030 16/10/2021

Xây dựng khung khổ pháp luật về đấu thầu "gỗ hợp pháp" (kỳ 1)

Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi Luật lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) được chính thức có hiệu lực từ ngày 01/06/2019, trong đó Chình phủ đã đưa ra một cam kết mạnh, theo đó tất cả gỗ và sản phẩm gỗ, dù là xuất khẩu hay tiêu thụ trên thị trường nội địa, đều phải là gỗ hợp pháp .Đây là cơ hội lớn để Việt Nam thực hiện quản trị rừng cũng như phát triển ngành chế biến gỗ một cách bền vững.
Xây dựng khung khổ pháp luật về đấu thầu "gỗ hợp pháp" (kỳ 1) 16/10/2021

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật tới công nhân lao động trong các khu công nghiệp hiện nay

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật tới công nhân lao động trong các khu công nghiệp hiện nay 05/11/2020
Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật tới công nhân lao động trong khu công nghiệp là một nhiệm vụ quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là khâu đầu tiên của hoạt động thực thi pháp luật, là cầu nối để truyền tải pháp luật vào cuộc sống. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật là mắt xích quan trọng có ý nghĩa đặc biệt trong việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa (XHCN).

Vai trò của đoàn thanh niên trong công tác giáo dục chính trị và tuyên truyền pháp luật cho thanh niên tại các khu công nghiệp ở Việt Nam

Vai trò của đoàn thanh niên trong công tác giáo dục chính trị và tuyên truyền pháp luật cho thanh niên tại các khu công nghiệp ở Việt Nam 05/11/2020
Quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước dẫn đến việc hình thành các khu công nghiệp trong cả nước. Các khu công nghiệp được hình thành đã thu hút lượng lớn lao động tới làm việc từ nhiều địa bàn khác nhau, trong đó phần lớn lao động tại các khu công nghiệp là thanh niên. Thanh niên tại các khu công nghiệp được hiểu là những người từ đủ 18 đến 30 tuổi, làm việc tại các doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng công nghiệp, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ cho sản xuất công nghiệp trong khu vực có ranh giới địa lý xác định do Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên tại các khu công nghiệp nói riêng là đối tượng dễ tiếp thu cái mới, nhanh nhạy trong cập nhật thông tin, xu hướng mới.

Tôn giáo với những vấn đề đặt ra trong quản lý các vấn đề xã hội tại các khu công nghiệp ở Việt Nam

Tôn giáo với những vấn đề đặt ra trong quản lý các vấn đề xã hội tại các khu công nghiệp ở Việt Nam 30/10/2020
Sau gần 35 năm đổi mới ở nước ta hiện nay, quá trình mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế và giai đoạn Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã đi vào ổn định. Nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa được xây dựng theo hướng bền vững đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện đại. Trong gần ba thập kỷ trở lại đây, cùng với tốc độ phát triển không ngừng về mọi mặt của đời sống xã hội, đô thị hóa và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp xuất hiện ở nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Thu nhập của người lao động tại các khu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay - những vấn đề đặt ra

Thu nhập của người lao động tại các khu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay - những vấn đề đặt ra 30/10/2020
Con người là trung tâm của mọi sự phát triển, vừa là động lực để phát triển kinh tế - xã hội đồng thời sự phát triển đó cũng thúc đẩy nâng cao chất lượng đời sống cả về vật chất, tinh thần của người lao động, tạo điều kiện cho con người phát triển toàn diện.

Quản lý và phát triển nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp ở Việt Nam

Quản lý và phát triển nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp ở Việt Nam 23/10/2020
Trong những năm vừa qua, để khắc phục tình trạng thiếu hụt quỹ nhà ở công nhân (NƠCN), Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế chính sách nhằm gắn trách nhiệm phát triển NƠXH cho công nhân đối với chính quyền địa phương có khu công nghiệp (KCN) và các chủ đầu tư phát triển KCN, coi việc xác định rõ phương án bố trí nhà ở cho công nhân là yêu cầu nội dung bắt buộc trong quá trình quy hoạch và đầu tư xây dựng các KCN tập trung.

Đào tạo nghề cho người lao động đáp ứng nhu cầu của các khu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Đào tạo nghề cho người lao động đáp ứng nhu cầu của các khu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay 15/10/2020
Hơn 30 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới (1986 đến nay), khu vực sản xuất công nghiệp ngày càng được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm và từng bước có sự phát triển. Từ khu công nghiệp đầu tiên được thành lập từ năm 1991, đến nay cả nước đã có 326 khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) được phân bổ ở hầu hết các tỉnh, thành phố, với hơn 3,6 triệu người lao động đang làm việc, trong đó số lao động nữ chiếm khoảng 60% (số liệu thống kế đến hết tháng 6/2019).

Những vấn đề đặt ra về an ninh trật tự trong quản lý xã hội tại các khu công nghiệp

Những vấn đề đặt ra về an ninh trật tự trong quản lý xã hội tại các khu công nghiệp 08/10/2020
Việc đảm bảo an ninh trật tự đối với các khu công nghiệp có vai trò rất quan trọng; góp phần đảm bảo tính mạng, sức khỏe nhân dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp, thúc đẩy nền kinh tế ngày càng phát triển. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng công tác quản lý Nhà nước đối với các khu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay, bài viết đã nêu ra một số vấn đề có liên quan đến an ninh trật tự đã và đang đặt ra cho công tác quản lý xã hội tại các khu công nghiệp ở Việt Nam, từ đó, kiến nghị một số định hướng, giải pháp trong thời gian tới.

Lao động di cư và hệ vấn đề xã hội đặt ra tại các khu công nghiệp ở Việt Nam

Lao động di cư và hệ vấn đề xã hội đặt ra tại các khu công nghiệp ở Việt Nam 08/10/2020
Trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhiều khu công nghiệp (KCN) đã mọc lên ở hầu khắp các tỉnh, thành trên đất nước ta. Xét về mặt tiến bộ lịch sử, điều đó phản ánh sinh động về xã hội Việt Nam đang chuyển đổi, mà nội dung cơ bản là chuyển đổi từ nền văn minh nông nghiệp cổ truyền sang nền văn minh công nghiệp và hiện đại, đồng thời cũng là sự chuyển đổi từ cơ chế quản lý kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều đáng quan tâm là sự chuyển đổi xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã dẫn đến dòng di cư lớn với số lao động đông đến làm việc trong các doanh nghiệp ngày càng tăng ở các thành phố lớn ở khu vực đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ.

Giới và những vấn đề đặt ra trong quản lý xã hội tại các khu công nghiệp ở Việt Nam

Giới và những vấn đề đặt ra trong quản lý xã hội tại các khu công nghiệp ở Việt Nam 08/10/2020
Sự phát triển nhanh chóng của các khu công nghiệp (KCN) trên toàn quốc đã mang lại nhiều tác động tích cực trong tạo việc làm, thu hút một lực lượng lao động với quy mô lớn và đa dạng về đặc trưng nhân khẩu học và xã hội. Đến nay, có hơn 10 triệu người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau và có gần 2 triệu công nhân làm việc tại các khu công nghiệp trong đó gần 70% là lao động nữ. Sự gia tăng số lượng công nhân lao động đã tạo áp lực lớn và những hệ quả trong đời sống văn hóa - xã hội ở các địa bàn dân cư.

Đời sống tinh thần của người lao động trong quản lý xã hội tại các khu công nghiệp - Một số vấn đề lý luận

Đời sống tinh thần của người lao động trong quản lý xã hội tại các khu công nghiệp - Một số vấn đề lý luận 01/10/2020
Khu công nghiệp là nơi tập trung các doanh nghiệp lớn chuyên sản xuất các mặt hàng công nghiệp và các dịch vụ sản xuất công nghiệp. Những năm gần đây, Nhà nước không ngừng đưa ra các chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích đầu tư vào khu công nghiệp, khiến cho sức hút của các khu công nghiệp đối với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài ngày càng lớn. Điều đó cũng có nghĩa là lượng người lao động trong các doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp cũng ngày càng gia tăng, tạo nên một áp lực lớn về mặt quản lý xã hội trong các khu công nghiệp.

Dịch vụ xã hội cơ bản cho thanh niên công nhân và những vấn đề đặt ra trong quản lý xã hội tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam

Dịch vụ xã hội cơ bản cho thanh niên công nhân và những vấn đề đặt ra trong quản lý xã hội tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam 01/10/2020
Theo Liên Hợp quốc, dịch vụ xã hội được Liên Hợp quốc định nghĩa là các hoạt động dịch vụ cung cấp những nhu cầu cho các đối tượng nhằm đáp ứng những nhu cầu tối thiểu của cuộc sống. Theo ý nghĩa này, dịch vụ xã hội cơ bản là hệ thống cung cấp dịch vụ nhằm đáp ứng những nhu cầu cơ bản của con người và được xã hội thừa nhận. Tại Hội nghị Thượng đỉnh thế giới về Phát triển xã hội được tổ chức tại Copenhagen 1995, khái niệm dịch vụ xã hội cơ bản được Liên Hợp quốc đưa ra bao gồm:

Quản lý xã hội và những nguyên tắc đặt ra trong quản lý các vấn đề xã hội tại các khu công nghiệp

Quản lý xã hội và những nguyên tắc đặt ra trong quản lý các vấn đề xã hội tại các khu công nghiệp 01/10/2020
Khái quát chung về quản lý xã hội: Hoạt động quản lý xã hội đóng vai trò quan trọng trong vận hành xã hội. Quản lý nói chung và quản lý xã hội nói riêng là sự tác động liên tục, có hướng đích, theo một quy trình nhất định, của chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý nhằm đạt được mục tiêu, trong môi trường luôn biến đổi. Cấu trúc của hoạt động quản lý xã hội bao gồm các thành tố chính đó là: Chủ thể quản lý; Đối tượng quản lý; Quan hệ quản lý; Mục tiêu quản lý; Nguyên tắc, công cụ và phương pháp quản lý; Môi trường quản lý.

Tính phổ biến và tính đặc thù trong quản lý các vấn đề xã hội tại các khu công nghiệp

Tính phổ biến và tính đặc thù trong quản lý các vấn đề xã hội tại các khu công nghiệp 24/09/2020
Quản lý các vấn đề xã hội tại các KCN vừa có tính phổ biến, vừa mang tính đặc thù. Trong thời gian qua, việc tổ chức quản lý nhà nước đối với KCN nói chung và quản lý các vấn đề xã hội tại các KCN nói riêng ở Việt Nam dù còn có những khác biệt hay đặc thù thì cũng đã thể hiện hai mô hình phổ biến sau:
Thong ke