TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 21/10/2021

Chính sách kinh tế vĩ mô ứng phó với ảnh hưởng của đại dịch Covid-19: kinh nghiệm quốc tế và gợi ý chính sách cho Việt Nam

Chính sách kinh tế vĩ mô ứng phó với ảnh hưởng của đại dịch Covid-19: kinh nghiệm quốc tế và gợi ý chính sách cho Việt Nam 18/10/2021
Nghiên cứu này phân tích hệ thống các chính sách tài khóa và tiền tệ đã đem lại thành công bước đầu ở 15 quốc gia có khả năng chống chịu tốt với các ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 theo xếp hạng của Ngân hàng Đầu tư châu Âu.

Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam (kỳ 1)

Bảo vệ môi trường và quyền sống trong môi trường trong lành đang là vấn đề lớn không chỉ thách thức đối với Việt Nam mà còn đối với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, nhất là những nước đang phát triển. Với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế, nước ta đang đứng trước những thách thức to lớn về môi trường, cần phải giải quyết triệt để để hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam (kỳ 1) 17/10/2021

Đánh giá kết quả thực hiện Đề án 896 giai đoạn 2013-2020

Việc ban hành Đề án 896 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tạo bước đột phá trong quản lý dân cư từ thủ công sang hiện đại, chuyển từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. Trong quá trình triển khai, thực hiện bên cạnh những kết quả đạt đươc cũng còn nhiều tồn tại cần khắc phục, rút kinh nghiệm.
Đánh giá  kết quả thực hiện Đề án 896 giai đoạn 2013-2020 17/10/2021

Đà Nẵng chi hơn 15 nghìn tỷ đồng cho đề án “xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” giai đoạn 2021- 2030

Với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, người dân trong công cuộc bảo vệ môi trường, Đà Nẵng đã đạt được nhiều giải thưởng: Thành phố bền vững về môi trường (ASEAN), Thành phố carbon thấp (APEC), Thành phố phong cảnh, Thành phố xanh quốc gia. Quan trọng hơn, Đà Nẵng đã xây dựng được thương hiệu "Thành phố đáng sống". Tuy nhiên bên bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại.
Đà Nẵng chi hơn 15 nghìn tỷ đồng cho đề án “xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” giai đoạn 2021- 2030 16/10/2021

Xây dựng khung khổ pháp luật về đấu thầu "gỗ hợp pháp" (kỳ 1)

Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi Luật lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) được chính thức có hiệu lực từ ngày 01/06/2019, trong đó Chình phủ đã đưa ra một cam kết mạnh, theo đó tất cả gỗ và sản phẩm gỗ, dù là xuất khẩu hay tiêu thụ trên thị trường nội địa, đều phải là gỗ hợp pháp .Đây là cơ hội lớn để Việt Nam thực hiện quản trị rừng cũng như phát triển ngành chế biến gỗ một cách bền vững.
Xây dựng khung khổ pháp luật về đấu thầu "gỗ hợp pháp" (kỳ 1) 16/10/2021

Nhìn lại 10 năm thực hiện luật bình đẳng giới ở Việt Nam

Nhìn lại 10 năm thực hiện luật bình đẳng giới ở Việt Nam 01/07/2021
Năm 2006, Việt Nam đã ban hành Luật Bình đẳng giới (BĐG). Luật yêu cầu các cơ quan, ban ngành thực hiện các nhiệm vụ của mình về BĐG và đảm bảo rằng các sai phạm phải được xử lý. Các văn bản hướng dẫn như các nghị định đã phân định nhiệm vụ của mỗi cơ quan, tổ chức trong việc tổ chức thi hành Luật BĐG. Trong đó bao gồm các chương trình, kế hoạch với những mục tiêu cụ thể như: Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011-2020, Chương trình hành động quốc gia về BĐG (2011-2015 và 2016-2020), cũng như ban hành và/hoặc sửa đổi các văn bản luật khác có tầm ảnh hưởng sống còn tới thúc đẩy bình đẳng giới và bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ.

Cân đối ngân sách nhà nước tại việt nam và những vấn đề đặt ra trước những ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID – 19

Cân đối ngân sách nhà nước tại việt nam và những vấn đề đặt ra trước những ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID – 19 01/07/2021
Ngân sách nhà nước (NSNN) là bộ phận quan trọng trong hoạt động của mỗi quốc gia. Để đảm bảo hiệu quả trong chi tiêu ngân sách nhà nước đòi hỏi mỗi nước phải sử dụng một cách hiệu quả các công cụ chính sách tài khóa, chính sách tài chính tiền tệ. Tại Việt Nam, nghị quyết về dự toán ngân sách hàng năm được Quốc hội đưa ra, trong đó nhấn mạnh việc chỉ đạo tập trung, quyết liệt công tác quản lý thu chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí.

Tôn chỉ, mục đích của báo chí: từ nhận thức đến thực tiễn ở Việt Nam

Tôn chỉ, mục đích của báo chí: từ nhận thức đến thực tiễn ở Việt Nam 21/06/2021
Báo chí cách mạng Việt Nam là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội, lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trên các mặt trận tư tương, chính trị, kinh tế, xã hội…, là cơ quan lý luận, định hướng xã hội và kênh thông tin quan trọng để thực hiện các quyền công dân; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân và ngược lại. Do đó, báo chí có vai trò vô cùng to lớn trong việc thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, cũng như công cuộc bảo vệ sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam được thiết thực.

Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trong pháp luật quốc tế một số vấn đề đặt ra đối với pháp luật hình sự Việt Nam

Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trong pháp luật quốc tế một số vấn đề đặt ra đối với pháp luật hình sự Việt Nam 12/06/2021
Bảo vệ quyền trẻ em luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu của cộng đồng quốc tế nói chung và Việt Nam nói riêng. Xây dựng một hệ thống pháp luật đồng bộ, mạnh mẽ và hiệu quả là công cụ hữu hiệu nhất trong hoạt động bảo vệ quyền trẻ em, trong đó việc xây dựng các chế tài hình sự đối với hành vi xâm hại trẻ em nhằm tạo ra lá chắn pháp lý bảo vệ trẻ em trước hành vi xâm hại là vấn đề hết sức cần thiết. Trong nội dung báo cáo khoa học tác giả tập trung phân tích quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật hình sự Việt Nam về hành vi xâm hại tình dục trẻ em, từ đó đưa ra một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về các tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

Giới và những vấn đề đặt ra trong quản lý xã hội tại các khu công nghiệp ở Việt Nam

Giới và những vấn đề đặt ra trong quản lý xã hội tại các khu công nghiệp ở Việt Nam 10/06/2021
Sự phát triển nhanh chóng của các khu công nghiệp (KCN) trên toàn quốc đã mang lại nhiều tác động tích cực trong tạo việc làm, thu hút một lực lượng lao động với quy mô lớn và đa dạng về đặc trưng nhân khẩu học và xã hội. Đến nay, có hơn 10 triệu người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau và có gần 2 triệu công nhân làm việc tại các khu công nghiệp trong đó gần 70% là lao động nữ. Sự gia tăng số lượng công nhân lao động đã tạo áp lực lớn và những hệ quả trong đời sống văn hóa - xã hội ở các địa bàn dân cư. Lao động nữ đang làm việc tại các KCN là một bộ phận quan trọng trong đội ngũ công nhân lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay. Tuy nhiên, họ đã và đang đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những bất cập trong vấn đề tiền lương, thu nhập, đời sống văn hóa tinh thần, điều kiện chăm sóc con, sức khỏe sinh sản… Bài viết tập trung vào một số vấn đề về giới đặt ra trong quản lý xã hội tại các KCN hiện nay. Các số liệu được đưa ra trong bài viết được tổng hợp, phân tích và xử lý bằng phương pháp phân tích số liệu có sẵn và phân tích tài liệu thứ cấp.

Quản lý xã hội và những nguyên tắc đặt ra trong quản lý các vấn đề xã hội tại các khu công nghiệp

Quản lý xã hội và những nguyên tắc đặt ra trong quản lý các vấn đề xã hội tại các khu công nghiệp 13/05/2021
Hoạt động quản lý xã hội đóng vai trò quan trọng trong vận hành xã hội. Quản lý nói chung và quản lý xã hội nói riêng là sự tác động liên tục, có hướng đích, theo một quy trình nhất định, của chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý nhằm đạt được mục tiêu, trong môi trường luôn biến đổi

Tính phổ biến và tính đặc thù trong quản lý các vấn đề xã hội tại các khu công nghiệp

Tính phổ biến và tính đặc thù trong quản lý các vấn đề xã hội tại các khu công nghiệp 13/05/2021
Quản lý các vấn đề xã hội tại các KCN vừa có tính phổ biến, vừa mang tính đặc thù. Trong thời gian qua, việc tổ chức quản lý nhà nước đối với KCN nói chung và quản lý các vấn đề xã hội tại các KCN nói riêng ở Việt Nam dù còn có những khác biệt hay đặc thù thì cũng đã thể hiện hai mô hình phổ biến

Phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 13/05/2021
Tóm tắt: Trong thời gian qua, tình hình vi phạm pháp luật về khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt địa bàn các tuyến sông Mã, sông Chu, sông Tào Xuyên, sông Lèn, tập trung tại các huyện Quan Hóa, Vĩnh Lộc, Yên Định, Thiệu Hóa, Hoằng Hoá, Tp. Thanh Hóa. Bài viết tập trung khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm pháp luật về khai thác khoáng sản của lực lượng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa. Từ khóa: khai thác khoáng sản, cát, Cảnh sát môi trường, Thanh Hóa Summary: In the past few years, there has been a significant increase in violations of Mining, especially in the areas of the Ma River, Chu River, Tao Xuyen, and Len River. , concentrated in districts Quan Hoa, Vinh Loc, Yen Dinh, Thieu Hoa, Hoang Hoa, Thanh Hoa City. This article focuses mainly on surveying, assessing the current situation and recommending solutions for Thanh Hoa Environmental Police to prevent those illegal activities. Keywords: mineral exploitation, sand, Environment police, Thanh Hoa

Tôn chỉ, mục đích của báo chí: Từ nhận thức đến thực tiễn ở Việt Nam

Tôn chỉ, mục đích của báo chí: Từ nhận thức đến thực tiễn ở Việt Nam 01/04/2021
Báo chí cách mạng Việt Nam là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội, lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trên các mặt trận tư tưởng, chính trị, kinh tế, xã hội…, là cơ quan lý luận, định hướng xã hội và kênh thông tin quan trọng để thực hiện các quyền công dân; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân và ngược lại. Do đó, báo chí có vai trò vô cùng to lớn trong việc thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, cũng như công cuộc bảo vệ sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam được thiết thực.

Pháp luật và thực hiện pháp luật về công khai, minh bạch trong công tác tổ chức bộ máy, biên chế, thi tuyển, tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức

Pháp luật và thực hiện pháp luật về công khai, minh bạch trong công tác tổ chức bộ máy, biên chế, thi tuyển, tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức 21/01/2021
Bài viết được thực hiện trong khuôn khổ Đề tài KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia: “Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa”. Mã số: KX.01.41/16-20

Kinh nghiệm quản lý các vấn đề xã hội tại các khu công nghiệp ở Trung Quốc

Kinh nghiệm quản lý các vấn đề xã hội tại các khu công nghiệp ở Trung Quốc 21/01/2021
Bài viết được thực hiện trong khuôn khổ đề tài Khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước: Quản lý các vấn đề xã hội tại các khu công nghiệp ở Việt Nam. Mã số: KX.01.45/16-20

Pháp luật và thực hiện pháp luật về công khai, minh bạch trong xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật

Pháp luật và thực hiện pháp luật về công khai, minh bạch trong xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật 08/01/2021
Trong bối cảnh thực hiện chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, việc thực hiện công khai, minh bạch trong xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật là vấn đề tất yếu nhằm đảm bảo nguyên tắc dân chủ của hoạt động của nhà nước. Hiến pháp năm 2013 được xem như là một bước tiến lớn đáp ứng cơ bản các nghĩa vụ về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật. Hiện thực hóa tư tưởng công khai, minh bạch trong Hiến pháp năm 2013, Quốc hội đã xây dựng và ban hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Luật BHVBQPPL). Luật năm 2015 có nhiều quy định mới mang tính đột phá so với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004. Thông qua việc quy định chặt chẽ trách nhiệm công khai, minh bạch ngay trong quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật BHVBQPPL 2015 đã cơ bản hình thành quy trình xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận, hiệu lực và hiệu quả. Bên cạnh việc quy định trình tự, thủ tục chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước với nhau, Luật BHVBQPPL 2015 cũng bảo đảm sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và quyền tiếp cận của người dân sau khi văn bản được ban hành.

Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về quản lý các vấn đề xã hội tại các khu công nghiệp (Kỳ 1)

Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về quản lý các vấn đề xã hội tại các khu công nghiệp (Kỳ 1) 08/01/2021
Kỳ 1: Kinh nghiệm quản lý các vấn đề xã hội tại các khu công nghiệp ở Malaysia
Thong ke