TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ ba, 23/07/2024

DIỄN GIẢ MC THI THẢO ĐỒNG HÀNH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU AN THẢO FARM

DIỄN GIẢ MC THI THẢO ĐỒNG HÀNH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU AN THẢO FARM 19/04/2022
Sáng ngày 17/04/2022 An Thảo Farm đã chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên tại địa chỉ 115 Nguyễn Văn Thương( D1 cũ ),Phường 25 ,Quận Bình Thạnh. Đây là cửa hàng đầu tiên trong chuỗi cửa hàng An Thảo farm dự tính phát triển tại TP.HCM trong thời gian sắp tới. Sự kiện ra mắt được tổ chức bởi công ty Truyền thông và Sự kiện SALATA (Diễn giả MC Thi Thảo điều hành)
Thong ke