TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ ba, 25/06/2024

Những điều cần biết về Chính phủ điện tử (Kỳ 1)

Những điều cần biết về Chính phủ điện tử (Kỳ 1) 03/03/2022
Sau quá trình triển khai Chính phủ điện tử tại nhiều quốc gia trên thế giới, có thể thấy việc kết hợp công nghệ với các cách thức điều hành mới, sẽ giúp Chính phủ  trở nên hiệu quả hơn, có hiệu lực hơn, minh bạch và phản hồi đối với các yêu cầu của người dân một cách nhanh chóng hơn. Vậy Chính phủ điện tử là gì? Những điểm khác biệt của Chính phủ điện tử với Chính phủ truyền thống?

Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương: Khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo.

Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương: Khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo. 12/10/2022
Trong hai ngày 10 - 11/10/2022 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội là dịp để nhìn nhận, đánh giá, tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2017 – 2022 cũng như đưa ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nhà nước với quản lý hệ thống giáo dục nghề nghiệp (kỳ 3)

Nhà nước với quản lý hệ thống giáo dục nghề nghiệp (kỳ 3) 11/05/2022
Để giáo dục nghề nghiệp phát huy hiệu quả trong việc đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng tính cạnh tranh của thị trường lao động trong nước cần tổ chức hệ thống giáo dục nghề nghiệp một cách khoa học, hiệu quả

Giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam cần hướng đi mới

Giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam cần hướng đi mới 13/04/2022
Tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp, quy mô tuyển sinh đào tạo chưa tương xứng với năng lực và nhu cầu của thị trường. Công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp phổ thông còn bất cập, cơ cấu ngành, nghề đào tạo còn bất hợp lý, nhất là các ngành, nghề kinh tế mũi nhọn; chất lượng, hiệu quả đào tạo của nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa cao, chưa gắn và đáp ứng được nhu cầu nhân lực của các ngành, địa phương và đơn vị sử dụng lao động…. Là những thực trạng bất cập về Giáo duc nghề nghiệp tại Việt Nam hiện nay.
Thong ke