TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
chủ nhật, 26/03/2023

Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương: Khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo.

15:52 12/10/2022
Logo header Trong hai ngày 10 - 11/10/2022 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội là dịp để nhìn nhận, đánh giá, tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2017 – 2022 cũng như đưa ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Quang cảnh Đại hội 

Trong 02 ngày làm việc với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, trách nhiệm, thông qua 03 phiên làm việc chính, với sự tham dự của 294 đại biểu là cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên ưu tú đại diện cho hơn 80 nghìn đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đoàn Khối khoá IV- bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; Tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành khoá mới; Đón nhận huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước; Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Đoàn khoá XI; Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước khi Đại hội diễn ra

Để tổ chức Đại hội, công tác chuẩn bị đã được thực hiện từ nhiều ngày trước với hàng loạt các hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm lan toả thông điệp “Xây dựng Đoàn vững mạnh; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”. Một số hoạt động cụ thể như :

(1): Tổ chức 03 diễn đàn bằng hình thức online với 03 chủ đề “Giải pháp triển khai hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”; Giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Khối các cơ quan Trung ương gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị; “Phát huy vai trò của Đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh”. Thông qua đó tạo ra sân chơi, diễn đàn để các Đoàn viên bày tỏ quan điểm, ý kiến về hoạt động công tác đoàn khối;

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh "Dấu ấn nhiệm kỳ"

(2): Tổ chức Triển lãm ảnh “Dấu ấn nhiệm kỳ” phản ánh kết quả hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên các cơ sở đoàn trực thuộc trong nhiệm kỳ 2017 - 2022. Lưu giữ những thời khắc, sự kiện quan trọng trong nhiệm kỳ hoạt động đầy hiệu quả, nỗ lực của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối các cơ quan Trung ương.

Ban chấp hành Đoàn Khối  khoá IV ra mắt đại hội

 Về hoạt động của Đoàn Khối khoá III nêu bật nhiều kết quả đạt được trong công tác đoàn và phong trào thanh niên đó là:

(1). Có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các hoạt động có điểm nhấn, đi vào chiều sâu, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng uỷ Khối và các cơ quan Trung ương, tạo sự chuyển biến mọi mặt trong công tác đoàn và phong trào thanh niên.

(2). 07/08 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội III đề ra đạt và vượt, một số chỉ tiêu vượt cao.

(3). Tổ chức Đoàn đã thể hiện được vai trò tích cực, tham gia hiệu quả vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ “vừa hồng, vừa chuyên”, lực lượng kế cận tin cậy trong các cơ quan tham mưu của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương.

(4). Hoạt động của Đoàn Khối được đoàn viên, thanh niên đón nhận, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đồng tình, ủng hộ; nhiều sáng kiến, mô hình, cách làm hay, sáng tạo đã được áp dụng.

(5). Công tác đào tạo cán bộ Đoàn đã được chú trọng với sự đa dạng về nội dung cũng như phương thức đào tạo góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, tinh thần sống và làm việc theo pháp luật của đoàn viên, thanh niên….

Đồng chí  Huỳnh Tấn Việt - Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại đại hội

Bên cạnh đó cũng cần thẳng thắn thừa nhận nhiều tồn tại, hạn chế trong hoạt động Đoàn Khối như Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng chưa được triển khai thường xuyên, nội dung chưa thực sự hấp dẫn; kinh phí cho các hoạt động đoàn chưa nhiều; công tác quản lý đoàn viên còn nhiều bất cập; tại một số cơ quan, phong trào và chương trình hành động Đoàn còn thiếu hoặc mang tính bề nổi, chưa thực chất;…Đây là những căn cứ để đưa ra phương hướng hoạt động của Đoàn Khối trong nhiệm kỳ tới nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động Đoàn.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội

Dựa trên các báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đoàn Khối khoá III cũng như định hướng hoạt động đề ra cho Khoá IV, Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội trong đó đã xác định rõ mục tiêu cũng như khẩu hiệu hành động. Cụ thể mục tiêu hoạt động là:

 (1) Xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và hành động, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng; lực lượng xung kích cách mạng; trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Nâng cao vị thế, vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn đối với các cấp ủy, cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của tổ chức Đoàn, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn.

(2) Bồi dưỡng thế hệ trẻ Khối các cơ quan Trung ương có lý tưởng cách mạng, khát vọng cống hiến; đạo đức, lối sống văn hoá; phát triển lành mạnh, toàn diện về trí tuệ, thể chất, tinh thần; cổ vũ đoàn viên, thanh niên thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động  sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại.

(3) Phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của thanh niên góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tích cực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên.

“Khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo” trở thành khẩu hiệu hành động cho tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương.

Nghị quyết đã thông qua 12 chỉ tiêu cũng như 8 nhóm giải pháp cơ bản trên lĩnh vực công tác Đoàn cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2022 – 2027. Trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng về Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đoàn, đoàn viên; Số lượng Đoàn viên ưu tú được giới thiệu và được kết nạp Đảng; chỉ tiêu về các hoạt động đoàn hội, hoạt động xã hội…

Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối các cơ quan Trung ương đã góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Ghi nhận những đóng góp, nỗ lực đó, Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Đoàn Khối các cơ quan Trung ương. Đây vừa là sự động viên, khích lệ để Đoàn Khối hoạt động tích cực, hiệu quả hơn đồng thời cũng đặt ra nhiều trọng trách lớn lao hơn đối với Ban chấp hành Đoàn Khối khoá IV.

Bên cạnh các hoạt động trên, Đại hội cũng đã thông qua báo cáo đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Đoàn khoá XI. Những ý kiến đóng góp thể hiện sự làm việc tích cực, chuyên tâm, hiệu quả, tâm huyết nhằm hoàn thiện Điều lệ Đoàn cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động Đoàn. Đại hội cũng đã được nghe những tham luận, ý kiến đóng góp của các vị đại biểu, khách mời nhằm phát huy vai trò của Đoàn viên với công tác Đảng; với công tác xã hội; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, Đoàn viên…

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội

Sau hai ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã thành công rực rỡ, trở thành sự kiện quan trọng đối với toàn bộ Đoàn viên, cán bộ Đoàn của Khối, góp phần chuẩn bị cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Bình luận: 0