TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ ba, 25/06/2024

Một số luật có hiệu lực thi hành từ năm 2024

Một số luật có hiệu lực thi hành từ năm 2024 22/12/2023
Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, Luật Đấu thầu 2023 và Luật Thi đua, khen thưởng 2022 là 3 luật sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ năm 2024.

Doanh nghiệp được hưởng lợi, ưu đãi, hỗ trợ trong công tác bảo vệ môi trường

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định 08/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường đã quy định chi tiết danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ. Theo đó có 3 nhóm: Dự án đầu tư ngành nghề thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải; Doanh nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường; Hoạt động bảo vệ môi trường không phải là hoạt động đầu tư kinh doanh.
Doanh nghiệp được hưởng lợi, ưu đãi, hỗ trợ trong công tác bảo vệ môi trường 14/04/2022

Những điểm mới tại Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn (Kỳ 2)

Dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung nội dung tại 13 điều của Luật Công đoàn; sửa kỹ thuật 5/33 điều của Luật Công đoàn. Các nội dung được sửa đổi, bổ sung liên quan đến: Hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy công đoàn và cơ chế quản lý cán bộ công đoàn; hoàn thiện cơ chế tài chính công đoàn trong bối cảnh mới; sửa để đồng bộ, thống nhất với Hiến pháp và hệ thống pháp luật, đặc biệt là Bộ luật Lao động 2019.
Những điểm mới tại Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn (Kỳ 2) 12/04/2022

Bất cập trong quá trình thực hiện Dự án xây dựng đoạn đường Thống Nhất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường Thắng Lợi – Kỳ 5: Tranh chấp đất đai kéo dài

Việc thực hiện cưỡng chế đất nông nghiệp của người dân để giao cho doanh nghiệp phân lô bán nền đất ở không thông qua đấu thầu, đấu giá đã và đang gây ra nhiều bức xúc trong nhân dân hơn 10 năm qua.
Bất cập trong quá trình thực hiện Dự án xây dựng đoạn đường Thống Nhất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường Thắng Lợi – Kỳ 5: Tranh chấp đất đai kéo dài 14/10/2021

Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam trong chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025

Ngày 22/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1316/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam. Đây được coi là nội dung quan trọng nhằm siết chặt quản lý chất thải nhựa cũng như đóng góp vào tổng thể chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.
Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam trong chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025 12/10/2021

Luật Cảnh sát biển Việt Nam từng bước đi vào đời sống thực tiễn

Luật Cảnh sát biển Việt Nam từng bước đi vào đời sống thực tiễn 18/06/2022
Ngày 19/5/2022, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm (2019 - 2021) thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biển Luật Cảnh sát biển Việt Nam” giai đoạn 2019 -2023. Các kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, phổ biến giai đoạn qua đã từng bước đưa Luật đi vào thực tiễn, tạo những thay đổi rõ rệt trong các lĩnh vực, nội dung về an ninh biển và công tác quản lý an ninh biển.

Những nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (kỳ 2)

Những nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (kỳ 2) 13/06/2022
Theo Báo cáo tiến độ 5 năm thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững được công bố tháng 1/2021, dự kiến đến năm 2030, Việt Nam sẽ đạt được 5/17 Mục tiêu phát triển bền vững. Đó là mục tiêu 1 về xóa nghèo; mục tiêu 2 về xóa đói; mục tiêu 4 về giáo dục có chất lượng; mục tiêu 13 về các hành động bảo vệ khí hậu; mục tiêu 17 về quan hệ đối tác toàn cầu. Đây là những kết quả khẳng định chiến lược phát triển bền vững của chúng ta đang đi đúng hướng.

Từng bước bổ sung, hoàn thiện Luật Khoáng sản sửa đổi

Từng bước bổ sung, hoàn thiện Luật Khoáng sản sửa đổi 06/06/2022
Luật Khoáng sản có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011 là dấu mốc quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. Sau 10 năm thực hiện Luật đã đưa hoạt động khoáng sản đi vào nền nếp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khoáng sản. Tuy nhiên, Luật cũng bộc lộ có những nội dung bất cập, không đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra yêu cầu cần phải sửa đổi, bổ sung.

Tính cấp thiết của việc xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Tính cấp thiết của việc xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 06/06/2022
Hiện nay, Đảng ta đang hướng đến tinh giản hệ thống chính trị nhằm hoạt động có hiệu quả, trách nhiệm. Việc tập hợp ba lực lượng Bảo vệ dân phố, Dân phòng, Công an xã thành một Lực lượng là phù hợp với quan điểm của Đảng, gắn chức danh với nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự xã hội, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Để thực hiện được điều này, cần có sự thống nhất vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, chế độ chính sách của ba lực lượng này bằng việc xây dựng quy định trong Luật cụ thể.

Một số chính sách có hiệu lực từ tháng 05/2022

Một số chính sách có hiệu lực từ tháng 05/2022 30/05/2022
Để hoàn thiện các quy định, chính sách của nhà nước trên nhiều lĩnh vực của đời sống, một số chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 05/2022. Cùng điểm lại một số chính sách sau:

Ô nhiễm nhựa đại dương - cuộc khủng hoảng hành tinh

Ô nhiễm nhựa đại dương - cuộc khủng hoảng hành tinh 17/05/2022
Báo cáo “Tác động của ô nhiễm nhựa đại dương đối với các loài sinh vật biển, đa dạng sinh học và hệ sinh thái” do WWF thực hiện vừa được công bố vào tháng 2/2022. Báo cáo cung cấp một bức tranh toàn diện nhất từ trước đến nay về mức độ nghiêm trọng của ô nhiễm nhựa đại dương trên phạm vi toàn cầu, những tác động đối với các loài sinh vật biển và hệ sinh thái, cũng như những xu hướng diễn biến trong tương lai.

Những điểm đột phá trong “chiến lược chính sách tài chính đến năm 2030”

Những điểm đột phá trong “chiến lược chính sách tài chính đến năm 2030” 10/05/2022
Trong bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội quốc tế và trong nước có nhiều biến đổi, yêu cầu đặt ra với chính sách tài chính quốc gia đó là phải giữ vai trò tiên phong trong việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước. Ngành tài chính phải là ngành dẫn dắt các nguồn lực xã hội nhằm đạt được các mục tiêu ưu tiên phát triển kinh tế xã hội trong từng giai đoạn

Một số ý kiến đóng góp về Luật quy hoạch 2017

Một số ý kiến đóng góp về Luật quy hoạch 2017 05/05/2022
Luật Quy hoạch được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 là căn cứ pháp lý để các cấp, ngành lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và thống nhất trong hoạt động quy hoạch.

Kinh tế du lịch phải gắn với phát triển du lịch bền vững

Kinh tế du lịch phải gắn với phát triển du lịch bền vững 18/04/2022
Chiều tối ngày 15/3 vừa qua, Việt Nam công bố chính thức mở cửa trở lại ngành du lịch trong điều kiện bình thường mới. Đây được coi là quyết định không chỉ vực dậy, phục hồi ngành du lịch sau một thời gian dài khó khăn đồng thời còn góp phần vào thực hiện các mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay và sắp tới.

NHÌN LẠI HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA, DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP

NHÌN LẠI HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA, DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP 13/04/2022
Để các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát huy được hết vai trò, tầm quan trọng, sự đóng góp với nền kinh tế, cần có một môi trường hoạt động thông thoáng, thúc đẩy tiềm năng, thế mạnh của nhóm doanh nghiệp này. Điều này bao gồm nhiều yếu tố như chính sách quản trị, các chương trình hỗ trợ, sự liên kết trong khối doanh nghiệp…

Việt Nam chủ động ứng phó với rác thải nhựa

Việt Nam chủ động ứng phó với rác thải nhựa 09/04/2022
Sản lượng nhựa trên toàn cầu đang tăng trưởng với tốc độ chóng mặt, trong vòng 20 năm tới dự báo sản lượng sẽ tăng gấp đôi. Đây được coi là áp lực, mối đe dọa vô cùng nghiêm trọng đến biến đổi khí hậu, bởi phần lớn nhựa đều có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch

Quy hoạch lâm nghiệp tỉnh Yên Bái cần những đột phá để phát triển rừng bền vững

Quy hoạch lâm nghiệp tỉnh Yên Bái cần những đột phá để phát triển rừng bền vững 06/04/2022
Yên Bái là tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi thế để phát triển kinh tế lâm nghiệp bởi diện tích rừng chiếm tới 75% tổng diện tích đất tự nhiên của toàn tỉnh. Tuy nhiên sự phát triển của ngành lâm nghiệp chưa thực sự tương xứng tiềm năng sẵn có. Bởi vậy công tác quy hoạch lâm nghiệp cần có những đột phá mới, hướng đi mới hiệu quả và bền vững hơn.

Một số chính sách mới có hiệu lực 2/2022

Một số chính sách mới có hiệu lực 2/2022 03/03/2022
Dùng giấy khai sinh, đăng ký kết hôn điện tử đi làm thủ tục hành chính; Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH; Chính sách về nhà ở đối với người có công với cách mạng, Chỉ được trở lại vị trí công tác sau khi có kết luận không tham nhũng; Quy định về công tác y tế trường học, trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp; … là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 02/2022.

Sai phạm tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia có trách nhiệm của cơ quan chủ quản

Sai phạm tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia có trách nhiệm của cơ quan chủ quản 13/11/2021
Giám đốc, Phó Giám đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia (Khu LHTTQG) theo từng thời kỳ giai đoạn từ 2009 đến 2018 phải chịu trách nhiệm chính về hàng loạt thiếu sót, khuyết điểm, sai phạm, vi phạm trong quá trình quản lý, sử dụng đất đai tại đây nhưng công tác quản lý của Tổng cục Thể dục Thể thao (Tổng cục TDTT), Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) cũng là nguyên nhân gây ra những vấn đề này.
Thong ke