TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 21/10/2021

Bất cập trong quá trình thực hiện Dự án xây dựng đoạn đường Thống Nhất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường Thắng Lợi – Kỳ 5: Tranh chấp đất đai kéo dài

Bất cập trong quá trình thực hiện Dự án xây dựng đoạn đường Thống Nhất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường Thắng Lợi – Kỳ 5: Tranh chấp đất đai kéo dài 14/10/2021
Việc thực hiện cưỡng chế đất nông nghiệp của người dân để giao cho doanh nghiệp phân lô bán nền đất ở không thông qua đấu thầu, đấu giá đã và đang gây ra nhiều bức xúc trong nhân dân hơn 10 năm qua.

Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam trong chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025

Ngày 22/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1316/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam. Đây được coi là nội dung quan trọng nhằm siết chặt quản lý chất thải nhựa cũng như đóng góp vào tổng thể chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.
Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam trong chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025 12/10/2021

Dương Đông New City và nhiều dấu hiệu sai phạm về quản lý, sử dụng tài nguyên đất đai tại Phú Quốc (Kỳ 3)

Không có đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, không có dự án đầu tư, không có sự quản lý của chính quyền địa phương, hàng chục nghìn mét vuông đất nông nghiệp ở Phú Quốc đang được tiếp tay để chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái pháp luật.
Dương Đông New City và nhiều dấu hiệu sai phạm về quản lý, sử dụng tài nguyên đất đai tại Phú Quốc (Kỳ 3) 09/09/2021

Nhìn lại chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020

Kỳ 2: Đánh giá kết quả thực hiện các nội dung theo chương trình tổng thể (tiếp) Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020 còn có những thay đổi nội tại căn bản của bộ máy hành chính như tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức…
Nhìn lại chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 02/09/2021

Nhận diện những thủ đoạn lợi dụng đại dịch COVID - 19 để chống phá Việt Nam

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, cả hệ thống chính trị và toàn dân Việt Nam đang chung tay vào cuộc chống đại dịch COVID-19, nhằm góp phần cùng các nước trên thế giới kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi, giảm thiểu những thiệt hại do đại dịch gây ra. Tuy nhiên, một số đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đã liên tục phát tán nhiều thông tin giả, sai lệch, gây hoang mang dư luận. Bài viết trình bày những nỗ lực và kết quả chống đại dịch của nước ta thời gian qua, những âm mưu phản động của thế lực thù địch nhằm chống phá kết quả chúng ta đã đạt được, từ đó nêu lên một số giải pháp đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
Nhận diện những thủ đoạn lợi dụng đại dịch COVID - 19 để chống phá Việt Nam 02/09/2021

6 chính sách liên quan tới đời sống của người dân có hiệu lực từ 01/7/2021

6 chính sách liên quan tới đời sống của người dân có hiệu lực từ 01/7/2021 15/07/2021
Từ ngày 01/7/2021, nhiều chính sách, văn bản mới có liên quan đến đời sống dân sinh như chính sách ưu đãi với người có công, chính sách về bảo hiểm y tế,… sẽ bắt đầu có hiệu lực

Nhiều dấu hiệu sai phạm về quản lý, sử dụng tài nguyên đất đai tại Phú Quốc

Nhiều dấu hiệu sai phạm về quản lý, sử dụng tài nguyên đất đai tại Phú Quốc 15/07/2021
Chỉ trong vòng ba năm, hàng chục ngàn thửa đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được phân lô, tách thửa để chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, gây khó khăn trong công tác quản lý và sử dụng đất đai.

Dự án The Jade Ochird và những vấn đề đặt ra – Kỳ 1

Dự án The Jade Ochird và những vấn đề đặt ra – Kỳ 1 15/07/2021
Sau hơn 10 năm được UBND thành phố chấp thuận thực hiện, Dự án The Jade Orchird liên tục chậm tiến độ, gây lãng phí đất đai và thất thoát tài sản nhà nước.

Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội

Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội 01/07/2021
Trong một thế giới ấm lên rõ rệt như hiện nay và việc xuất hiện ngày càng nhiều các thiên tai đặc biệt nguy hiểm với tần suất, quy mô và cường độ ngày càng khó lường, việc lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào quy hoạch chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề giúp phát triển bền vững là điều hết sức cần thiết.

Khẩn trương hoàn thiện Đề án đảm bảo an ninh tài nguyên nước quốc gia để tối ưu hóa lợi ích do nguồn nước mang lại

Khẩn trương hoàn thiện Đề án đảm bảo an ninh tài nguyên nước quốc gia để tối ưu hóa lợi ích do nguồn nước mang lại 01/07/2021
Nước được coi là một nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng đối với sự tồn tại của con người và sự phát triển kinh tế - xã hội của từng nước cũng như cộng đồng quốc tế. Vấn đề an ninh và quản lý nguồn nước ngày càng trở nên quan trọng. Tuy nhiên, với sự phát triển dân số và kinh tế, an ninh nguồn nước của Việt Nam cũng đang bị đe dọa và cần phải có các biện pháp quản lý hữu hiệu.

Luật Cư trú 2020 - bảo đảm tốt hơn nữa quyền tự do cư trú của công dân

Luật Cư trú 2020 - bảo đảm tốt hơn nữa quyền tự do cư trú của công dân 01/07/2021
Quyền cư trú của công dân là quyền cơ bản, thiết yếu của con người luôn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm và bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện quyền cư trú theo đúng yêu cầu, nguyện vọng của mình một cách tốt nhất. Ngày 13/11/2020, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Cư trú 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021.

Kinh nghiệm thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong pháp luật một số nước – nghiên cứu điển hình tại Cộng hòa Singapore

Kinh nghiệm thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong pháp luật một số nước – nghiên cứu điển hình tại Cộng hòa Singapore 18/06/2021
Singapore là một quốc gia điển hình trong việc ban hành và thực hiện các quy định pháp luật về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Bài viết sau nhằm phân tích quy định pháp luật của một số quốc gia, khu vực trên thế giới nói chung và của Singapore nói riêng về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình qua đó đúc rút những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Tuy nhiên, việc học tập kinh nghiệm từ các quốc gia, khu vực khác cần chú ý một số vấn đề liên quan đến bối cảnh quốc gia cũng như hệ thống chính trị khác biệt.

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và những yêu cầu đặt ra đối với việc thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và những yêu cầu đặt ra đối với việc thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình 18/06/2021
Để xây dựng thành công nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trước hết cần xây dựng được bộ máy nhà nước, đặc biệt là bộ máy hành chính nhà nước liêm chính, hiệu lực, hiệu quả. Bài viết nhằm phân tích các yêu cầu đặt ra đối với công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Vai trò của công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý nhà nước và bảo đảm quyền công dân

Vai trò của công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý nhà nước và bảo đảm quyền công dân 18/06/2021
Trong mối quan hệ giữa công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình, “Công khai” là một phương thức còn “trách nhiệm giải trình” là một phương tiện để hướng tới sự “minh bạch”. Bài viết sau khẳng định vị trí, vai trò của công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong việc quản lý nhà nước và bảo đảm quyền công dân.

Khu du lịch Vườn sinh thái Phúc Thọ Hoa Bay: Có hay không việc bao che, tiếp tay cho sai phạm kéo dài?

Khu du lịch Vườn sinh thái Phúc Thọ Hoa Bay: Có hay không việc bao che, tiếp tay cho sai phạm kéo dài? 10/06/2021
Bất chấp các quy định pháp luật, hàng loạt các công trình xây dựng vẫn được chủ đầu tư triển khai trên đất nông nghiệp và khu vực hành lang thoát lũ.

Xây dựng Nghị định quy định hoạt động lấn biển phù hợp với các quy định của pháp luật và các cam kết quốc tế của Việt Nam

Xây dựng Nghị định quy định hoạt động lấn biển phù hợp với các quy định của pháp luật và các cam kết quốc tế của Việt Nam 10/06/2021
Việt Nam là một trong số ít quốc gia có nhiều lợi thế về tài nguyên biển. Với bờ biển dài trên 3.260km trải dài từ Bắc tới Nam, lại chứa đựng nhiều nguồn tài nguyên phong phú và đa dạng. Thêm vào đó với lợi thế có nhiều khu vực biển ven bờ nông, nhiều bãi bồi, đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho hoạt động lấn biển

Ý thức, tinh thần trách nhiệm, tự giác của mỗi người là yếu tố quan trọng trong việc ngăn chặn dịch bệnh

Ý thức, tinh thần trách nhiệm, tự giác của mỗi người là yếu tố quan trọng trong việc ngăn chặn dịch bệnh 10/06/2021
Trong bối cảnh dịch COVID - 19 đang diễn biến phức tạp, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch thì ý thức của mỗi người là rất quan trọng và cần thiết. Một trong những yếu tố căn bản để Việt Nam kiểm soát được dịch COVID - 19, số người nhiễm bệnh và tử vong không cao là nhờ vào sự chấp hành tốt các quy định phòng dịch của người dân. Khi cơ quan y tế khuyến cáo mang khẩu trang, rửa tay thường xuyên thì đa số người dân thực hiện. Khi chính quyền ra lệnh cách ly xã hội, hầu như người dân tuyệt đối chấp hành. Đó chính là thể hiện ý thức, trách nhiệm công dân trước mối nguy lớn từ đại dịch.

Vai trò của pháp luật trong việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ ở Việt Nam hiện nay

Vai trò của pháp luật trong việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ ở Việt Nam hiện nay 27/05/2021
Luật giao thông đường bộ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2001, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2002. Đây là Luật đầu tiên về giao thông đường bộ, được đúc kết sau một quá trình thực hiện các Pháp lệnh, Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật về giao thông đường bộ và các lĩnh vực có liên quan. Luật Giao thông đường bộ có tính xã hội sâu rộng, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước. Trong đó vai trò của pháp luật trong việc bảo đảm trật tự và an toàn giao thông đường bộ ở nước ta hiện nay vô cùng quan trọng. Sau khi Luật năm 2001 được thông qua, Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành liên quan đã tập trung chỉ đạo xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Lắp đặt camera hành trình tăng cường quản lý giao thông vận tải

Lắp đặt camera hành trình tăng cường quản lý giao thông vận tải 27/05/2021
Việt Nam đang trong công cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã thực hiện rất nhiều đề án, kế hoạch để chuyển đổi số ở hầu hết các lĩnh vực trong cuộc sống. Vấn đề về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) luôn được quan tâm đặc biệt và đã có rất nhiều chuyển biến tích cực. Từ năm 2016 đến năm 2020, dân số cả nước tăng hơn 3 triệu người và đi cùng với đó, số ô tô được đăng ký đã tăng khoảng 1,7 triệu xe và mô tô tăng hơn 24 triệu xe. Số lượng người tăng lên cũng gây áp lực không nhỏ lên hệ thống hạ tầng giao thông và công tác đảm bảo TTATGT là một vấn đề vô cùng cấp thiết. Tuy rằng năm 2020 tình trạng TNGT đã giảm trên 10% cả số vụ, số người chết, số người bị thương. Đây là những tín hiệu rất đáng mừng. Nhưng tình trạng tai nạn giao thông vẫn đang xảy ra, có diễn biến phức tạp và rất cần có biện pháp quyết liệt hơn nữa để giảm thiểu tối đa các vụ TNGT.
Thong ke