TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 21/10/2021

Thị trấn Kẻ Sặt: Cán bộ đã bị kết luận sai phạm tại sao vẫn được hiệp thương Chủ tịch HĐND (Kỳ 2)

18:12 30/08/2021
Logo header Mặc dù đã có kết luận của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương, nhưng những sai phạm trong công tác quản lý đất đai của Chủ tịch UBND xã Tráng Liệt (nay là Thị trấn Kẻ Sặt) vẫn không được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong dư luận

Như đã thông tin tại kỳ trước, trong quá trình thực hiện Chuyên đề Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương trong quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường cũng như Chuyên đề Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, Tri thức Xanh đã nhận được nhiều phản ánh của nhân dân và dư luận xã hội về những bất cập trong công tác quản lý đất đai của Chủ tịch UBND xã Tráng Liệt (nay là Thị trấn Kẻ Sặt). Tìm hiểu thực tế, nhóm phóng viên điều tra nhận ra rất nhiều vấn đề bi – hài trong công tác cán bộ, cũng như những bức xúc, uất nghẹn của người dân nơi đây.

Trụ sở HĐND – UBND Thị trấn Kẻ Sặt

Theo tài liệu Tri thức Xanh thu thập được, những sai phạm về quản lý sử dụng đất tại xã Tráng Liệt đã tồn tại từ nhiều năm nay, đặc biệt là giai đoạn ông Quách Văn Hưng làm chủ tịch ủy ban nhân dân Xã. Đến mức, ngày 31/10/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương đã ban hành Kết luận thanh tra số 08/KL-STNMT chỉ rõ những sai phạm về quản lý đất đai trên địa bàn xã Tráng Liệt cũng như trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương – Ông Quách Văn Hưng – nguyên Chủ tịch UBND Xã. Tuy nhiên, điều đáng nói là trong khi những sai phạm của ông Quách Văn Hưng chưa được các cơ quan xử lý triệt để, thì tại kỳ bầu cử HĐND vừa qua, ông Quách Văn Hưng lại được hiệp y đại biểu HĐND.

Điều này làm dấy lên nhiều nghi vấn về kỳ bầu cử HĐND Thị trấn vừa qua. Thực tế tiếp xúc với nhân dân trên địa bàn Thị trấn Kẻ Sặt, nhóm phóng viên điều tra đã ghi nhận được rất nhiều phản ánh diễn ra trong kỳ bầu cử HĐND thị trấn Kẻ Sặt vừa qua (Tri thức Xanh sẽ thông tin cụ thể nội dung này trong những kỳ tiếp theo).

Những dấu hiệu vi phạm pháp luật của nguyên chủ tịch UBND xã Tráng Liệt nghiêm trọng đến mức nào:

Theo Khoản 3, Điều 132 Luật Đất đai 2013: Đối với diện tích đất công tích chưa sử dụng thì Ủy ban nhân dân cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê. Thời hạn sử dụng đất đối với mỗi lần thuê không quá 05 nămTiền thu được từ việc cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích phải nộp vào ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý và chỉ được dùng cho nhu cầu công ích của xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật”.

Theo Khoản 2 Điều 7 Luật Đất đai 2013: “Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn” chịu trách nhiệm trước Nhà nước “đối với việc sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích”.

Theo kết luận của Thanh tra Sở số 08/KL-STNMT: UBND xã Tráng Liệt (do ông Quách Văn Hưng làm Chủ tịch) đã “Không quản lý diện tích đất công ích thuộc quỹ đất nông nghiệp của xã; chưa thực hiện tốt công tác bảo vệ, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm về đất đai, có dấu hiệu bao che cho đối tượng vi phạm dẫn đến tình trạng vi phạm như lấn, chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, san lấp, xây dựng nhà ở, nhà xưởng trái phép trên địa bàn xã diễn ra công khai, ngày càng nhiều làm thất thoát quỹ đất công, khó khăn trong xử lý hậu quả của các cơ quan Nhà nước”.

“UBND xã đang quản lý 8,81ha đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích, toàn bộ diện tích này đã được UBND xã cho các hộ dân nhận khoán thầu. Tuy nhiên, UBND xã không xuất trình được các hợp đồng khoán thầu và không lập sổ sách theo dõi, không nắm được thông tin về người nhận khoán thầu, người sử dụng đất và không thu tiền từ việc khoán thầu theo quy định. Đoàn thanh tra đã tiến hành khảo sát một số thửa đất công ích do UBND xã quản lý thấy, hầu hết các thửa đất được khảo sát đều đã bị người dân lấn chiếm, san lấp, xây dựng nhà ở, nhà xưởng trái phép”.

Như vậy, với vị trí là Chủ tịch UBND xã Tráng Liệt trong nhiều năm, tuy nhiên ông Quách Văn Hưng không gương mẫu chấp hành, thậm chí còn vi phạm nghiêm trọng Điều 132 Luật Đất đai 2013 về việc thu, nộp, quản lý tiền thu được từ việc cho thuê quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích.

Cần nghiêm túc xử lý sai phạm sau kết luận thanh tra!

1. Theo Điều 21 Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm, các hành vi vi phạm quy định về đất đai, nhà ở cần phải xử lý kỷ luật đảng viên bao gồm:

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các nghĩa vụ tài chính, các thủ tục, quy định, quyết định của Nhà nước về chuyển quyền sử dụng đất, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra vi phạm pháp luật về đất đai hoặc có hành vi gây thiệt hại đến tài nguyên đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

- Làm trái quy định của pháp luật trong giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, thay đổi mục đích và quyền sử dụng đất; thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, quản lý hồ sơ địa chính, ra quyết định hành chính trong quản lý đất đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước, cho tổ chức, cá nhân, phải bồi thường mà không bồi thường theo quy định.

- Có trách nhiệm nhưng không phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh những vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai thuộc phạm vi theo dõi hoặc phụ trách.

2. Theo Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015: Người nào được giao quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước mà vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản, gây thất thoát, lãng phí từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm: Vì vụ lợi; Có tổ chức; Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; Gây thất thoát, lãng phí từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

Phạm tội gây thất thoát, lãng phí 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”.

Như vậy, các cơ quan chức năng huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương cần nhanh chóng thực hiện các quy trình kiểm tra, xử lý kỷ luật Đảng viên theo quy định, đồng thời, cần điều tra, làm rõ sự việc gây thất thoát tài sản nhà nước đối với những hành vi đã được kết luận thanh tra chỉ ra.

Quan trọng hơn, với những sai phạm đã được Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh kết luận trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Tráng Liệt, ông Quách Văn Hưng không đủ điều kiện về yêu cầu tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Điều 7 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015. Những dấu hiệu về việc tiếp tay, bao che cho vi phạm pháp luật của cá nhân ông Quách Văn Hưng còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc quản lý sử dụng đất trên địa bàn, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, đe dọa sự ổn định tại địa phương.

Trong khuôn khổ chuyên đề Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, Tri thức Xanh rất mong chuyển những kiến nghị kể trên đến Đảng ủy và các cấp chính quyền tỉnh Hải Dương, huyện Bình Giang để làm sáng tỏ, minh bạch và uy tín của cuộc bầu cử đại biểu HĐND tại địa phương. Nhóm phóng viên điều tra cũng rất mong nhận được các phản ánh của bạn đọc và đặc biệt là nhân dân tại địa phương để kỳ bầu cử HĐND thị trấn Kẻ Sặt đi vào thực chất, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Tránh tình trạng đưa người vi phạm pháp luật lên vị trí giám sát việc thực thi pháp luật, đại diện cho nhân dân.

Nhóm phóng viên điều tra/Tri thức Xanh Số 72-21

Bình luận: 0