TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ hai, 18/10/2021

Nhận diện những thủ đoạn lợi dụng đại dịch COVID - 19 để chống phá Việt Nam

23:10 02/09/2021
Logo header Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, cả hệ thống chính trị và toàn dân Việt Nam đang chung tay vào cuộc chống đại dịch COVID-19, nhằm góp phần cùng các nước trên thế giới kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi, giảm thiểu những thiệt hại do đại dịch gây ra. Tuy nhiên, một số đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đã liên tục phát tán nhiều thông tin giả, sai lệch, gây hoang mang dư luận. Bài viết trình bày những nỗ lực và kết quả chống đại dịch của nước ta thời gian qua, những âm mưu phản động của thế lực thù địch nhằm chống phá kết quả chúng ta đã đạt được, từ đó nêu lên một số giải pháp đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã xác định: công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Thực tiễn từ khi Đảng ta ra đời đến nay, thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua, nhất là sau 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 13 (khóa XII), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Từ một nước nhỏ bé, nghèo nàn, lạc hậu, trình độ rất thấp, hầu như không có tên trên bản đồ thế giới, ngày nay Việt Nam đã vươn lên trở thành một nước có quy mô dân số gần 100 triệu người, đang phát triển, có thu nhập trung bình, quan hệ với hầu hết các nước trên thế giới, tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế và là thành viên, đối tác tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Trong tình hình dịch COVID-19 đang hoành hành trên phạm vi toàn thế giới, thì Việt Nam, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đã tiếp tục khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thống nhất tư tưởng, minh bạch thông tin, phát huy truyền thống “lấy dân làm gốc”, thiết lập tư duy mới, cách làm mới trong thời đại công nghệ 4.0, vừa tập trung chống dịch, vừa tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, coi là nhiệm vụ kép để thoát ra khỏi khủng hoảng. Cả thế giới đã nhìn nhận Việt Nam là một điểm sáng trong phòng, chống dịch COVID-19, nhưng vẫn duy trì phát triển về kinh tế, nền kinh tế nước ta vẫn tăng trưởng dương (đạt trên 2% trong 9 tháng đầu năm), dự kiến tăng 2% - 3% trong năm  2020; đời sống nhân dân ta được bảo đảm. Công tác xóa đói giảm nghèo, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, người có hoàn cảnh khó khăn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Đối với nhân dân vùng thiên tai, thảm họa môi trường ở miền Trung vừa qua, Đảng, Chính phủ đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tập trung tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục sạt lở đất nhanh nhất có thể. Với phương châm “bốn tại chỗ” và “không được để dân đói, không được để dân rét, không để dân không có chỗ ở”, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các đơn vị Quân đội, Công an đã huy động nguồn nhân lực, vật lực cao nhất, tập trung bảo vệ tính mạng, tài sản, ổn định đời sống người dân. Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xuất hơn 16.000 tấn gạo dự trữ quốc gia; hơn 1.200 tỷ đồng và hàng ngàn tấn nhu yếu phẩm, thuốc men;  Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận hơn 350 tỷ đồng để cứu trợ cho người dân vùng lũ, lụt. Cùng với đó, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm tiếp tục có hiệu quả. Những thành tựu đó, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; là minh chứng thuyết phục, sinh động về đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, thể hiện bản chất nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa, tạo nền tảng vững chắc cho con đường phát triển đi lên của đất nước trong giai đoạn tiếp theo.

Nhìn lại hai năm qua, những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng nặng nề tới người dân ở nhiều quốc gia khi mà tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Mặc dù vậy, vượt bao khó khăn, sóng gió của đại dịch, Đảng, Nhà nước luôn giữ những nguyên tắc bất di, bất dịch. Đó là ưu tiên sức khỏe và sự an toàn của người dân lên trên hết. Mục tiêu ấy phù hợp lợi ích, nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân đồng lòng ủng hộ và được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Chăm lo sức khỏe và tính mạng cho người dân, ngoài nỗ lực phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh và công tác nghiên cứu, chữa trị đạt thành tựu to lớn, Việt Nam cũng là quốc gia sáng tạo trong huy động hiệu quả các nguồn lực để mua và nhận hỗ trợ vaccine ngừa COVID-19 nhằm thực hiện mục tiêu tiêm phòng cho toàn dân. Kết luận số 07-KL/TW của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế-xã hội (ngày 11/6/2021) mới đây khẳng định: “...Đẩy nhanh việc mua và tổ chức tốt việc tiêm vaccine cho người dân, trong đó, tập trung cho các đối tượng ở tuyến đầu phòng, chống dịch, vùng có nguy cơ cao, người lao động trực tiếp sản xuất ở các khu công nghiệp; nghiên cứu, xem xét việc tiêm vaccine cho trẻ em. Sớm xây dựng, công khai chương trình, kế hoạch tiêm vaccine cho người dân nhằm đạt miễn dịch cộng đồng với lộ trình thời gian cụ thể...”. Điều đó cho thấy tinh thần, thái độ và quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam trong lãnh đạo, chỉ đạo bảo vệ quyền lợi và tính mạng của quần chúng nhân dân.

Những nỗ lực chống dịch COVID-19 đã chứng minh rằng, Việt Nam đã giải quyết được các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước tư bản chủ nghĩa có cùng mức phát triển kinh tế. Chính thực tế này thêm khẳng định tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Kết quả Việt Nam đạt được như vậy làm cho một vài tổ chức ở nước ngoài tỏ ra khó chịu, không những không ca ngợi mà bịa đặt, nói xấu nhằm hạ thấp uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, gây chia rẽ giữa nước ta với nước bạn; gieo rắc sự nghi ngờ, làm mất niềm tin của nhân dân đối với Chính phủ. Những chiêu trò chống phá Việt Nam kiểu như vậy không mới. Ngay từ khi dịch COVID-19 lan tới nước ta thì những thông tin xấu độc, ăn theo dịch bệnh cũng xuất hiện tần suất ngày càng nhiều và tinh vi, với mục đích cuối cùng là gây mất ổn định kinh tế, chính trị, xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm mất niềm tin của nhân dân đối với Đảng mà các thế lực thù địch đã theo đuổi từ nhiều năm qua. Những thủ đoạn lợi dụng dịch COVID-19 để chống phá ta thời gian qua rất đa dạng. Đó là, tung lên mạng xã hội những thông tin giả, xuyên tạc về quan điểm, chủ trương, chính sách, các giải pháp và kết quả phòng, chống dịch của Việt Nam; bới móc đời tư của bệnh nhân COVID-19, nhất là cán bộ cấp cao rồi bịa đặt, suy diễn về lối sống, đạo đức, từ đó kích động người dân không chấp hành các biện pháp phòng dịch, thậm chí chống phá Đảng và Nhà nước. Đồng thời, bịa đặt, bóp méo sự thật về tình hình dịch bệnh và hướng dẫn cách chữa dịch bệnh một cách phản khoa học, gây ra tâm trạng bất an trong nhân dân, tạo hình ảnh xấu về Việt Nam. Thâm độc hơn, chúng còn lên tiếng kêu gọi trả tự do cho tù nhân ở Việt Nam để họ tránh bị lây nhiễm virus Corona; xúi giục kỳ thị người nước ngoài và đóng cửa biên giới, đóng cửa công ty nước ngoài, v.v.

Cùng với thủ đoạn bịa đặt về thực trạng đói khát, chết chóc vì dịch bệnh của người dân trong nước, các lực lượng thù địch còn quy chụp rằng: “Chính phủ Việt Nam đã bỏ rơi công dân Việt Nam ở nước ngoài, không màng đến sống-chết của họ”,  rồi “trong khi các biên giới đều bị Việt Nam đóng chặt, đường biên giới bị “bế quan tỏa cảng”, lực lượng chức năng ráo riết chống vượt biên, ngăn không cho người dân Việt Nam trở về Tổ quốc, quê hương”... Các thế lực thù địch, chống phá cũng tự đặt điều, bày tỏ quan ngại rằng đang có sự “bất bình đẳng trong khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội và hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam”, rồi chê bai, lên án Đảng, Chính phủ Việt Nam đang vi phạm nhân quyền nghiêm trọng khi điều hành công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chúng không hề biết rằng, tinh thần nhân văn “Không ai bị bỏ lại phía sau” là chủ trương xuyên suốt được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội Việt Nam thực hiện triệt để, hiệu quả ngay từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam. Hơn thế, Đảng và Nhà nước ta luôn coi con người là quan trọng nhất và thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ sức khỏe, tính mạng công dân Việt Nam. Không chỉ trong đại dịch COVID-19 mà trong bất luận mọi tình hình, hoàn cảnh, nhất là trong thiên tai, địch họa, người dân luôn được cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng bao bọc, chở che cả về tính mạng, tài sản và điều kiện sống. Hay đơn cử trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nhất quán tinh thần “đặt tính mạng nhân dân lên trên hết”, ngay trong đầu năm 2020, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện hàng trăm chuyến bay giải cứu hàng chục nghìn công dân từ vùng dịch về nước an toàn.

Như vậy, có thể khẳng định rằng, dù tất cả các chiêu trò, thủ đoạn mà thế lực thù địch chống phá chủ ý tung ra đều hết sức thâm độc, tinh quái, nhưng chính ánh sáng sự thật đã hình thành nên ranh giới đúng-sai. Sự thật và thành quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở Việt Nam đã và đang chiếu rọi, xua tan, phơi trần tường tận mọi ý đồ đen tối, bẩn thỉu, hằn học của những kẻ hiềm khích, chủ mưu chống phá cách mạng Việt Nam.

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định: “Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử là kết tinh sức sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam”

 Thực tế, trong thời gian qua, nhờ có sự lãnh đạo nhạy bén, đúng đắn của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, hưởng ứng, ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, chúng ta đã khắc phục, vượt qua được những khó khăn rất lớn, những tác động tiêu cực do dịch bệnh, thiên tai, bão lụt, hạn hán liên tiếp xảy ra. Đó là minh chứng hết sức sinh động, khẳng định tính ưu việt của chế độ ta, truyền thống đoàn kết, yêu nước, lòng nhân ái và ý chí kiên cường của nhân dân ta; càng trong khó khăn, thử thách, truyền thống và ý chí đó càng được nhân lên gấp bội, là nguồn lực và động lực to lớn, không một thế lực nào có thể ngăn cản nổi, để xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh, đất nước ta tiếp tục đi lên, dân tộc ta phát triển cường thịnh, trường tồn.

Tuy nhiên, đất nước ta càng đạt được những thành tựu phát triển to lớn, các thế lực thù địch, phản động lại càng hằn học, điên cuồng tìm mọi cách để chống phá. Lợi dụng bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó dự báo, tình hình trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đi vào chiều sâu đặt ra những vấn đề lý luận và thực tiễn rất mới, trước đây chưa từng có, các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị tăng cường, điên cuồng chống phá chúng ta. Chúng thay đổi phương thức, thủ đoạn chống phá, tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng một cách tinh vi và xảo quyệt hơn. Hoạt động của chúng có lúc âm thầm, lẩn khuất, có lúc công khai, trắng trợn; thường tập trung vào thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị trong nước, sự kiện đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, hoặc thời điểm xảy ra các vụ, việc phức tạp, nhạy cảm. Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ, chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội.

Do đó, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình dịch COVID 19 là một nội dung cơ bản, hệ trọng, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, được Đảng ta luôn luôn coi trọng.

Nếu coi dịch COVID-19 là giặc thì những kẻ lợi dụng dịch để phá hoại chính là “đồng minh” của đại dịch này. “Đồng minh” của COVID-19 rất đa dạng với nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi, thâm độc nên để đấu tranh hiệu quả với chúng, cần thực hiện đồng bộ các biện pháp sau:

Một là, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục để mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do Đảng và Nhà nước đề ra. Đây là yếu tố quan trọng để chúng ta chiến thắng dịch bệnh và âm mưu, thủ đoạn của lực lượng phản động. Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, cùng với các cơ quan thông tấn, báo chí, các địa phương cần tiếp tục treo băng rôn ở những nơi công cộng, sử dụng hệ thống loa truyền thanh cơ sở và cấp phát tờ rơi đến từng hộ dân, cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về tình hình dịch bệnh, cơ chế nhiễm bệnh, cách phòng, chống hiệu quả nhất tới mọi tầng lớp nhân dân. Khi người dân đã có kiến thức khoa học về dịch bệnh, minh bạch về mức độ ảnh hưởng của nó trong cộng đồng sẽ từng bước loại bỏ nhận thức sai lầm và tự giác chấp hành nghiêm các quy định, giải pháp phòng, chống dịch; đồng thời, miễn dịch trước các thông tin bịa đặt, sai trái về dịch bệnh.

Các tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên quán triệt yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tới mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng. Đồng thời, triệt để phát huy vai trò của các cán bộ, đảng viên trong việc động viên con cháu, bà con thôn xóm, khu phố nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, nhất là Luật An ninh mạng, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các quy định phòng, chống dịch bệnh của ngành y tế. Trong đó, đặc biệt quan tâm tuyên truyền để mỗi người tự biết đề cao tinh thần cảnh giác, không nghe, không chia sẻ và làm theo những tin đồn thất thiệt; nhanh chóng báo cho các cơ quan chức năng khi phát hiện nguồn tin sai sự thật hoặc những đối tượng chống phá, gieo rắc tin xấu về “cuộc chiến” chống dịch COVID-19.

Hai là, kịp thời động viên khen thưởng, nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt; những tấm lòng hảo tâm trong “cuộc chiến” chống dịch COVID-19. Thực hiện tốt nội dung này, không những chống dịch hiệu quả mà còn tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chống dịch thành công tức là làm tiêu tan âm mưu lợi dụng dịch bệnh của các thế lực thù địch và khi khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường thì bất cứ thế lực nào cũng chịu thất bại, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Đoàn kết là một lực lượng vô địch của chúng ta để khắc phục khó khăn, giành lấy thắng lợi” .Vừa qua, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ vất vả trên tuyến đầu chống dịch hoặc những cụ già, em nhỏ tuy chưa dư dả về kinh tế nhưng vẫn tích cực quyên góp vật chất để chống dịch đã thực sự tái hiện lại tinh thần “cử quốc nghênh địch” của nhân Việt Nam trong kháng chiến chống ngoại xâm trước đây. Với tinh thần đó, chúng ta có thể chiến thắng bất cứ kẻ thù nào, dù chúng có tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh tới đâu đi nữa. Tiếp tục xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh, các cơ sở kinh doanh thiết bị, vật tư y tế lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ, găm hàng, nâng giá nhằm trục lợi cá nhân; các đối tượng truyền bá thông tin xuyên tạc hoặc chủ động làm lây lan dịch bệnh, cố tình cản trở “cuộc chiến” chống COVID-19.

Ba là, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng chuyên trách trong đấu tranh phản bác những thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Trong điều kiện thông tin bùng nổ như ngày nay, để nhanh chóng vô hiệu hóa tin giả về dịch COVID-19 thì rất cần sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chuyên trách. Cần tăng cường kiểm tra, giám sát, sớm phát hiện thông tin sai trái, thất thiệt và các đối tượng vi phạm về phòng, chống dịch bệnh, để kịp thời đề ra biện pháp xử lý phù hợp. Cùng với việc yêu cầu các mạng xã hội trong và ngoài nước ngăn chặn, gỡ bỏ các bài viết, video clips, hình ảnh sai sự thật về dịch bệnh, lực lượng chức năng phải khẩn trương có ngay tác phẩm đăng tải trên các loại phương tiện truyền thông để đấu tranh trực diện với thông tin sai trái đó, thường xuyên khai thác thông tin chính thống từ các cơ quan chức năng để người dùng có thể dễ dàng tiếp cận thông tin chính thống về phòng, chống dịch bệnh.

Virus SARS-CoV-2 gây nên đại dịch COVID-19 rất nguy hiểm vì chúng liên tục biến thể, giống như virus “diễn biến hòa bình” do các thế lực thù địch tiến hành được ngụy trang khéo léo dưới nhiều hình thức và có môi trường hoạt động rất đa dạng. Vì vậy, thường xuyên cảnh giác, tích cực phòng, chống 2 loại virus này trong thời gian tới là nhiệm vụ rất quan trọng đối với mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân, của cả hệ thống chính trị. Hơn bao giờ hết luôn luôn phải quán triệt sâu sắc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện tốt các nhiệm vụ trên sẽ góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

ThS. Lã Minh Tuyến  - TS. Nguyễn Lê Thạch: Học viện Chính trị khu vực I

TS. Nguyễn Thị Thùy Linh: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Theo Tạp chí Tri thức Xanh - Số: 77 - 21

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

2. Hồ Chí Minh - Toàn tập(2011), Tập 9, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

3. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (2021), Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.

Bình luận: 0