TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ hai, 25/10/2021

Chính sách kinh tế vĩ mô ứng phó với ảnh hưởng của đại dịch Covid-19: kinh nghiệm quốc tế và gợi ý chính sách cho Việt Nam

Chính sách kinh tế vĩ mô ứng phó với ảnh hưởng của đại dịch Covid-19: kinh nghiệm quốc tế và gợi ý chính sách cho Việt Nam 18/10/2021
Nghiên cứu này phân tích hệ thống các chính sách tài khóa và tiền tệ đã đem lại thành công bước đầu ở 15 quốc gia có khả năng chống chịu tốt với các ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 theo xếp hạng của Ngân hàng Đầu tư châu Âu.

Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam (kỳ 1)

Bảo vệ môi trường và quyền sống trong môi trường trong lành đang là vấn đề lớn không chỉ thách thức đối với Việt Nam mà còn đối với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, nhất là những nước đang phát triển. Với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế, nước ta đang đứng trước những thách thức to lớn về môi trường, cần phải giải quyết triệt để để hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam (kỳ 1) 17/10/2021

Đánh giá kết quả thực hiện Đề án 896 giai đoạn 2013-2020

Việc ban hành Đề án 896 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tạo bước đột phá trong quản lý dân cư từ thủ công sang hiện đại, chuyển từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. Trong quá trình triển khai, thực hiện bên cạnh những kết quả đạt đươc cũng còn nhiều tồn tại cần khắc phục, rút kinh nghiệm.
Đánh giá  kết quả thực hiện Đề án 896 giai đoạn 2013-2020 17/10/2021

Đà Nẵng chi hơn 15 nghìn tỷ đồng cho đề án “xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” giai đoạn 2021- 2030

Với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, người dân trong công cuộc bảo vệ môi trường, Đà Nẵng đã đạt được nhiều giải thưởng: Thành phố bền vững về môi trường (ASEAN), Thành phố carbon thấp (APEC), Thành phố phong cảnh, Thành phố xanh quốc gia. Quan trọng hơn, Đà Nẵng đã xây dựng được thương hiệu "Thành phố đáng sống". Tuy nhiên bên bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại.
Đà Nẵng chi hơn 15 nghìn tỷ đồng cho đề án “xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” giai đoạn 2021- 2030 16/10/2021

Xây dựng khung khổ pháp luật về đấu thầu "gỗ hợp pháp" (kỳ 1)

Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi Luật lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) được chính thức có hiệu lực từ ngày 01/06/2019, trong đó Chình phủ đã đưa ra một cam kết mạnh, theo đó tất cả gỗ và sản phẩm gỗ, dù là xuất khẩu hay tiêu thụ trên thị trường nội địa, đều phải là gỗ hợp pháp .Đây là cơ hội lớn để Việt Nam thực hiện quản trị rừng cũng như phát triển ngành chế biến gỗ một cách bền vững.
Xây dựng khung khổ pháp luật về đấu thầu "gỗ hợp pháp" (kỳ 1) 16/10/2021

Pháp luật tổ chức và tổ chức thực hiện pháp luật về trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực dân tộc ở Việt Nam hiện nay

Pháp luật tổ chức và tổ chức thực hiện pháp luật về trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực dân tộc ở Việt Nam hiện nay 24/09/2020
Việt Nam có 54 dân tộc, có truyền thống yêu nước, đoàn kết thống nhất, trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dân số các dân tộc thiểu số (DTTS) có 14.123.255 người, chiếm 14,7% dân số cả nước. Các DTTS nước ta có số dân không đồng đều, có 06 dân tộc đông trên một triệu người như Tày, Thái, Mường, Khmer, H’Mông và Nùng; có 05 dân tộc dưới một nghìn người như: Si La, Pu Péo, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm; có 08 tỉnh có tỷ lệ DTTS hơn 70% như: Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình. Các DTTS cư trú chủ yếu ở nông thôn trên địa bàn 51/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 548 đơn vị cấp huyện và 5.266 đơn vị cấp xã, tập trung ở miền núi, trung du (trừ 03 dân tộc Khmer, Hoa, Chăm cư trú chủ yếu ở đồng bằng).

MTTQVN giám sát việc thực hiện Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo - Một số kết quả bước đầu qua hơn 2 năm thực hiện

MTTQVN giám sát việc thực hiện Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo - Một số kết quả bước đầu qua hơn 2 năm thực hiện 17/09/2020
Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18 tháng 11 năm 2016, chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Thực hiện quyền và trách nhiệm của mình theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, vừa qua Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiến hành giám sát việc thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo của cơ quan quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở Trung ương.

Báo chí Việt Nam với quyền tiếp cận thông tin

Báo chí Việt Nam với quyền tiếp cận thông tin 17/09/2020
Thông tin là nhu cầu thiết yếu trong mọi hoạt động của đời sống xã hội, là công cụ để điều hành quản lý, lãnh đạo của mỗi quốc gia, là phương tiện hữu hiệu để mở rộng giao lưu hiểu biết giữa các quốc gia dân tộc, là nguồn cung cấp trí thức, cũng là nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Thông tin được coi là yếu tố quyết định cho cơ hội phát triển, thành đạt và tự chủ của mỗi quốc gia, tổ chức và mỗi con người.

Pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

Pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay 11/09/2020
Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình được xem là một trong những yếu tố cấu thành không thể thiếu trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Việc thực hiện tốt công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình trong các cơ quan Nhà nước ở Việt Nam hiện nay là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phòng, chống tham nhũng.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc thúc đẩy thực hiện pháp luật về trách nhiệm giải trình

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc thúc đẩy thực hiện pháp luật về trách nhiệm giải trình 11/09/2020
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH), tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Trong đó Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) được xem như là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, đồng thời cũng là nơi tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các quyền cơ bản của công dân, được Hiến pháp quy định, nhất là việc thúc đẩy thực hiện pháp luật về trách nhiệm giải trình của chính quyền các cấp.

Vai trò của Hội Nông dân các cấp trong việc thúc đẩy thực hiện pháp luật về trách nhiệm giải trình của chính quyền các cấp

Vai trò của Hội Nông dân các cấp trong việc thúc đẩy thực hiện pháp luật về trách nhiệm giải trình của chính quyền các cấp 11/09/2020
Nhằm mục đích góp phần tăng tính minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, mỗi cá nhân, tổ chức đều có vai trò và trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng, thực hiện và giám sát việc thực hiện pháp luật của chính quyền các cấp.

"Buông lỏng quản lý" Cụm từ không hẳn đã chính xác

"Buông lỏng quản lý" Cụm từ không hẳn đã chính xác 02/07/2020
Lâu nay, ở nơi nào xảy ra nhiều vụ việc tiêu cực như vi phạm pháp luật, tham ô, tham nhũng, lãng phí v.v.., chúng ta vẫn nói ở đó có sự “buông lỏng quản lý”. Cụm từ này dễ hiểu, chẳng có gì phải giải thích: Lãnh đạo quan liêu, bàng quan, thiếu đi sâu đi sát để cho cấp dưới làm bậy, sai nguyên tắc, quy định, có khi tự tung tự tác dẫn tới những hậu quả xấu, tổn hại đến ngân sách hoặc làm mất niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Hội thảo Khoa học “Trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước ở Việt Nam: Những vấn đề lý luận, thực tiễn”

Hội thảo Khoa học “Trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước ở Việt Nam: Những vấn đề lý luận, thực tiễn” 20/05/2020
Sáng ngày 19/5/2020, Viện Khoa học Môi trường và Xã hội (ESSI) đã tổ chức Hội thảo khoa học “Trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam: Những vấn đề lý luận, thực tiễn”. Hội thảo nằm trong khuôn khổ Đề tài khoa học công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia: “Công khai, minh bạch và tránh nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, mã số KX.41/16-20 do Viện Khoa học Môi trường và Xã hội là đơn vị chủ trì, GS.TS Phan Trung Lý làm Chủ nhiệm đề tài và được triển khai thực hiện từ tháng 4/2019.

Cần đảm bảo quyền tiếp cận thông tin

Cần đảm bảo quyền tiếp cận thông tin 17/05/2020
Nói về quyền tiếp cận thông tin, PGS.TS. Nguyễn Đức Bách cho biết: “Ở Việt Nam, quyền được thông tin đã được quy định trong Hiến pháp năm 1992 (Điều 69) và được sửa đổi thành quyền tiếp cận thông tin trong Hiến pháp năm 2013 (Điều 25).

Cùng suy ngẫm

Cùng suy ngẫm 07/05/2020
Thuở bé, tôi vẫn thường ngồi trên chiếc chõng tre sau hè nghe cha tôi kể chuyện đi đánh giặc, sống, ăn, ở cùng bà con dân tộc và ước mơ sau khi hòa bình lập lại về một ngôi nhà chung - nơi tụ họp những con người lưng đeo gùi, chân đạp núi… chẳng hiểu mô tê răng rứa gì nhưng tôi vẫn “mắt chữ o, mồm chữ a” lắng nghe. Lớn lên một chút tôi mới thấm thía những câu chuyện cha kể và cũng ngấm dần những ước mơ đó của ông.

Công khai, minh bạch về ngân sách Nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Công khai, minh bạch về ngân sách Nhà nước ở Việt Nam hiện nay 16/04/2020
Kể từ khi Đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ về tăng trưởng và phát triển, giảm nghèo. Tuy nhiên, lợi ích từ phát triển và tăng trưởng chỉ có thể tối đa hoá khi việc sử dụng nguồn lực được hiệu quả, với sự tham gia của các thành phần trong xã hội trong quá trình ra chính sách và sử dụng nguồn lực đó, bao gồm ngân sách Nhà nước, đầu tư công. Việt Nam đạt được mức cải thiện về mức độ hiệu quả của chính quyền, cảm nhận về chất lượng dịch vụ công và cam kết có chính sách tốt, theo kết quả của chỉ số quản trị thế giới năm 2014. Tuy nhiên, về trách nhiệm giải trình, Việt Nam nằm trong số 10 nước thấp nhất trong 215 nền kinh tế trong khảo sát, và có xu hướng đi xuống kể từ năm 1996.

Lý luận và thực tiễn: Quy định về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018

Lý luận và thực tiễn: Quy định về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 09/04/2020
Những điểm mới và yêu cầu đặt ra trong việc thực thi Bản chất của tham nhũng là lợi dụng quyền lực công để mưu lợi cá nhân. Kẻ tham nhũng luôn tìm cách che dấu hành vi hoặc tính chất phi pháp của hành vi để tránh sự kiểm soát của Nhà nước và xã hội. Công khai, minh bạch chính là phương thuốc đặc trị để phòng ngừa tham nhũng vì nó đưa mọi hoạt động sử sụng quyền lực công, tiền bạc, tài sản công dưới sự giám sát của các cơ quan nhà nước và người dân.

Công khai, minh bạch trong tư tưởng Hiến pháp Việt Nam

Công khai, minh bạch trong tư tưởng Hiến pháp Việt Nam 09/04/2020
Hiến pháp là đạo luật gốc có giá trị pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật, quy định những vấn đề về độ chính trị, kinh tế, quyền công dân… của một quốc gia. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Thực tiễn về trách nhiệm giải trình trong quản trị Nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Thực tiễn về trách nhiệm giải trình trong quản trị Nhà nước ở Việt Nam hiện nay 02/04/2020
Khái quát về trách nhiệm giải trình trong quản trị Nhà nước ở Việt Nam Động lực hình thành “trách nhiệm giải trình” trong quản trị Nhà nước ở Việt Nam Ở Việt Nam, thuật ngữ “trách nhiệm giải trình”(accountability) được thảo luận nhiều trong khoảng một thập niên trở lại đây, trong bối cảnh sự công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công thiếu cơ chế để quy trách nhiệm khiến cho quản trị nhà nước trở nên kém hiệu quả.
Thong ke