TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ bảy, 13/04/2024

Ra mắt bộ sách thường thức chính trị

16:10 03/02/2023
Logo header (ĐCSVN) - Bộ sách thường thức chính trị được biên soạn công phu, khoa học, nội dung súc tích, bảo đảm tính cơ bản, hệ thống, cập nhật về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới đất nước...

Ngày 3/2, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ giới thiệu bộ sách thường thức chính trị.

Dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày sách. 

Quán triệt và thực hiện các nghị quyết của Đảng về tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; từ năm 2020, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, nhóm tác giả, các nhà khoa học ở các viện chuyên ngành thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã biên soạn bộ sách lý luận phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới đất nước.

Bộ sách gồm 10 nhóm vấn đề: Triết học Mác - Lênin, kinh tế chính trị Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị Việt Nam, nhà nước và pháp luật, văn hóa và dân tộc - tôn giáo.

 Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và Giám đốc – Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Minh Tuấn trao bộ sách thường thức chính trị tặng đại diện các cơ quan, đơn vị, nhà trường trên địa bàn Hà Nội. 

Bộ sách gồm nhiều cuốn sách nhỏ thuộc 10 nhóm vấn đề trên, khổ sách tiêu chuẩn (dung lượng khoảng 150 trang), được biên soạn và xuất bản dần trong nhiều năm. Bộ sách được biên soạn công phu, khoa học, nội dung súc tích, bảo đảm tính cơ bản, hệ thống, cập nhật về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới đất nước nhằm đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến lý luận rộng rãi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bối cảnh mới.

Trong lần xuất bản này, có 7 cuốn trong bộ sách đã được xuất bản và phát hành rộng rãi trong xã hội, gồm: Thường thức về triết học Mác - Lênin (Quyển 1: Thế giới quan triết học duy vật biện chứng và Quyển 2: Phép biện chứng duy vật); Thường thức về chủ nghĩa xã hội khoa học (Quyển 1: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội); Thường thức lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa; Thường thức về tư tưởng Hồ Chí Minh; Thường thức về xây dựng Đảng: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng; Thường thức về các tổ chức trong hệ thống chính trị. Những cuốn tiếp theo của bộ sách sẽ tiếp tục được xuất bản trong thời gian tới.

Bộ sách mang tính cẩm nang, ngắn gọn, súc tích, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với trình độ và đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Bộ sách hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả tuyên truyền, phổ biến chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thật sâu sắc, toàn diện, hệ thống.

 Tọa đàm “Lan tỏa tri thức, phát triển văn hóa đọc, vững bước theo Đảng quang vinh” .

PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc – Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, việc xuất bản bộ sách “Thường thức chính trị” sẽ tác động tích cực, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến lý luận rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, như: Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị đã đặt ra: “Khuyến khích phát triển phong trào đọc, nghiên cứu, học tập sách, trong đó có sách lý luận, chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm giáo dục, nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới; đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Trong khuôn khổ lễ giới thiệu bộ sách, đã diễn ra Tọa đàm “Lan tỏa tri thức, phát triển văn hóa đọc, vững bước theo Đảng quang vinh” với hai diễn giả là GS.TS Mạch Quang Thắng và PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh. Thông qua Tọa đàm, Ban Tổ chức mong muốn sẽ giúp đông đảo bạn đọc, người dân hiểu rõ, nắm chắc ý nghĩa vô cùng to lớn của sự kiện thành lập Đảng, về quá trình phát triển và trưởng thành cùng những vấn đề căn cốt nhất trong hoạt động của Đảng hiện nay; phát triển văn hóa đọc, lan tỏa tri thức trong toàn xã hội thông qua hoạt động xuất bản, tuyên truyền các ấn phẩm sách; từ đó làm giàu hành trang trí tuệ, nâng cao nhận thức lý luận, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhân dân; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, vững bước theo Đảng quang vinh./.

Tin, ảnh: Huy Lê
Tags
Bình luận: 0