TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ bảy, 13/04/2024

Quyết tâm loại bỏ cán bộ tha hóa, biến chất, bội ước với Đảng, với Nhân dân

15:06 18/04/2023
Logo header cán bộ tha hóa, biến chất, vi phạm kỷ luật
Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII vừa kết thúc, nhiều nghị quyết quan trọng của Đảng được thông qua đã tạo nên khí thế, vận hội mới cho phát triển đất nước. Điều đặc biệt, Hội nghị lần này đã bỏ phiếu khai trừ ra khỏi Đảng, cho thôi tham gia Ban Chấp hành khóa XIII một số cán bộ cấp chiến lược do tha hóa, biến chất, bội ước với Đảng, Nhân dân… Điều này thể hiện tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo Nhân dân, tiếp tục củng cố niềm tin yêu của người dân với Đảng, Nhà nước ta…

Cán bộ bị xử lí kỉ luật: Vì đâu nên nỗi?

Hội nghị Trung ương lần thứ 6 Quyết định xử lí kỉ luật cán bộ cấp chiến lược bằng hình thức cho thôi giữ chức vụ trong Đảng, thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đối với 3 Ủy viên Trung ương là các ông: Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Đây là việc làm cần thiết, kịp thời, hợp lòng dân, tạo sự đồng thuận to lớn trong Đảng và toàn thể xã hội.

Việc làm này thể hiện tính nhất quán dưới sự lãnh đạo của Đảng, quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và luôn khẳng định “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”. Với quan điểm đó, dù là cán bộ, đảng viên, người giữ chức vụ ở bất cứ vị trí nào chỉ cần đi ngược lại lợi ích của Đảng và Nhân dân thì được coi là “giặc nội xâm”, là kẻ thù không đội trời chung của dân tộc. Chính sự lệch lạc đó khiến những “hạt giống đỏ” đã tự loại mình ra khỏi con đường cách mạng của Đảng, niềm tin của dân tộc.

Sự kiện đau lòng này cũng cho thấy, cuộc chiến không khoan nhượng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí của Đảng. Việc thường xuyên, liên tục kiểm tra và kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên có chức vụ, quyền hạn thể hiện tinh thần nhất quán, đúng hướng trong việc loại bỏ những đảng viên suy thoái phẩm chất chính trị.

Kết cục của sự đi ngược lợi ích của Đảng, của dân tộc đối với các ông Nguyễn Thành Phong, Bùi Nhật Quang, Huỳnh Tấn Việt và những cán bộ cao cấp đã bị luận tội thời gian qua hay bất cứ là ai nữa đều cho thấy sự “bội ước” với lời tuyên thệ trước Đảng và Nhân dân khi nhậm chức. Đi ngược với lợi ích của dân tộc, Nhân dân, làm suy yếu tính chiến đấu của Đảng là họ đã tự hủy hoại danh dự, lòng tự trọng của mình, ngoài ra còn tạo dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, ảnh hưởng đến người giới thiệu họ vào những vị trí, chức vụ trước đó. Những điều này gây ra hệ lụy cho biết bao con người đã từng kì vọng, gửi gắm niềm tin vào họ, để rồi qua sự kiện này tất cả sự kì vọng đó lại là sự ngậm ngùi xót xa hơn bao giờ hết.

Tư duy “làm lãnh đạo suốt đời”: Liệu có được nữa chăng?

Qua sự việc của 3 Ủy viên Trung ương Đảng trong Hội nghị Trung ương 6 lần này đã tháo gỡ được “điểm nghẽn” bấy lâu nay trong công tác cán bộ “cho ra, cho thôi” khỏi tổ chức những cá nhân không còn đủ năng lực, phẩm chất, uy tín đứng trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của Đảng; xóa bỏ suy nghĩ “làm lãnh đạo suốt đời” trong công tác cán bộ. Đây là vấn đề bấy lâu nay chúng ta chưa làm được, có rất nhiều cán bộ của Đảng không còn phù hợp, không còn có ích cho Đảng, cho dân tộc, thậm chí bị kỉ luật ở nhiều cấp độ khác nhau, nhưng vẫn “bám rễ cho hết khóa” mới “hạ cánh”.

Việc kỉ luật 3 Ủy viên Trung ương lần này là “hồi chuông” cảnh tỉnh cho những đảng viên ở bất cứ vị trí nào nếu đi ngược lại lời thề của Đảng, bội ước, đi ngược với lợi ích của dân tộc, Nhân dân thì đều phải nhận hình thức kỉ luật tương ứng.

Qua đó cho thấy tinh thần thượng tôn pháp luật, tuân thủ pháp luật dưới sự lãnh đạo của Đảng, thể hiện vai trò tiên phong gương mẫu của Đảng, lan tỏa và truyền cảm hứng tích cực đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân tinh thần sống, chiến đấu, lao động và học tập theo Hiến pháp và pháp luật, theo tôn chỉ của Đảng, suốt đời phấn đấu cho lợi ích của Nhân dân, xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội.

Như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh trong Diễn văn bế mạc Hội nghị Trung ương 6: "Đây là sự việc rất đau xót, nhưng vì sự nghiêm minh của kỉ luật Đảng, để giáo dục, ngăn ngừa, cảnh tỉnh, răn đe các trường hợp khác và vì sự lớn mạnh của Đảng buộc chúng ta phải làm. Và đây cũng là bài học đắt giá mà mỗi chúng ta cần phải rút kinh nghiệm thật sự sâu sắc; từ đó càng phải gương mẫu, càng phải nêu gương hơn nữa trong việc tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, phải thực sự là những tấm gương tiêu biểu để cán bộ, đảng viên, Nhân dân tin tưởng và noi theo"./.

Trung Kiên - Kim Tuyến - Thanh Phong
Nguồn: Báo Người cao tuổi, số 232 (3324), ngày 23/11/2022
Bình luận: 0