TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ ba, 23/07/2024

Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường

14:44 14/04/2022
Logo header Mới đây Bộ tài nguyên và Môi trường đã ban hành quyết định số 174 có hiệu lực từ ngày 24 tháng 1 năm 2022 về việc tiếp nhận, xử lý thông tin môi trường. Nhằm tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường; phát huy vai trò của người dân và cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường và tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành từ Trung ương đến địa phương trong việc tiếp nhận đầy đủ, kịp thời thông tin về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng.

Đường dây nóng cấp Trung ương: Do cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận.

Đường dây nóng cấp địa phương: Do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đường dây nóng cấp tỉnh); Ủy ban nhân dân cấp huyện (đường dây nóng cấp huyện) và của Ủy ban nhân dân cấp xã (đường dây nóng cấp xã) tiếp nhận.

Thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng bao gồm: Thông tin về các đối tượng, hành vi thải chất thải (nước thải, chất thải rắn, khí thải, tiếng ồn) có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường; Thông tin về biến đổi hiện trạng chất lượng môi trường có khả năng do hành vi xả chất thải gây ra; Các thông tin khác liên quan đến ô nhiễm môi trường…

Những thông tin phản ảnh phải có hình ảnh tại thời địa điểm, địa điểm vi phạm

Nội dung phản ánh cần ghi :

Một là, thông tin của tổ chức, cá nhân phản ánh: Họ và tên, địa chỉ,
số điện thoại, thư điện tử.

Hai là, tên tổ chức, cá nhân có dấu hiệu, hành vi gây ô nhiễm môi trường (nếu xác định được).

Ba là, thời gian xảy ra hoặc phát hiện vụ việc.

Bốn là, địa điểm, vị trí của vụ việc.

Năm là, Mô tả loại hình ô nhiễm (nước thải, khí thải, chất thải rắn, tiếng ồn); tính chất, mức độ vụ việc (xảy ra tức thời, đột xuất hay thường xuyên, liên tục); phạm vi, mức độ ô nhiễm hoặc thông tin về biến đổi hiện trạng chất lượng môi trường có khả năng do hành vi xả chất thải gây ra. Sáu là, những bằng chứng kèm theo: ảnh, video, bản ghi âm, tài liệu và hồ sơ khác (nếu có) và các thông tin khác…\

Việc tiếp nhận thông tin đường dây nóng phải đảm bảo thông suốt, liên tục 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ.

Cách thức phản ánh

Một là, gọi điện, nhắn tin vào các số điện thoại đường dây nóng. Số điện thoại: 1800088848 hoặc 1900999915.

Hai là, Gửi thông tin vào thư điện tử đường dây nóng. pakn@monre.gov.vn hoặc duongdaynong@vea.gov.vn.

Xác minh thông tin và xử lý vụ việc

Bộ Tài nguyên và Môi trường xác minh thông tin và xử lý vụ việc phản ánh, kiến nghị ô nhiễm môi trường, có tính chất liên vùng, liên tỉnh… Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác minh thông tin và xử lý vụ việc phản ánh, kiến nghị ô nhiễm môi trường xảy ra trong phạm vi liên huyện thuộc một tỉnh… Ủy ban nhân dân cấp huyện (quận) xác minh thông tin và xử lý vụ việc phán ánh, kiến nghị ô nhiễm môi trường xảy ra trong phạm vi liên xã (phường), thuộc một huyện (quận). Ủy ban nhân dân cấp xã (phường) xác minh thông tin và xử lý vụ phán ánh, kiến nghị ô nhiễm môi trường xảy ra trên địa bàn một xã (phường)… Cơ quan xử lý vụ việc có trách nhiệm công khai kết xác minh thông tin và xử lý kết quả vụ việc trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

Bảo vệ và thưởng phạt nghiêm minh

Đảm bảo giữ bí mật về danh tính, điện thoại, địa chỉ, nội dung phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin. Người cung cấp thông tin đúng, có giá trị giúp cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường kịp thời phát hiện, xử lý vụ việc về ô nhiễm môi trường được xem xét khen thưởng. Người cung cấp thông tin không đúng sự thật, lợi dụng việc cung cấp thông tin qua đường dây nóng để gây rối, vì mục đích cá nhân, làm mất thời gian của đơn vị tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng,... tùy theo mức độ sai phạm sẽ phải bồi thường thiệt hại và bị xử lý theo quy định của pháp luật.  

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố

Một là, thiết lập, cập nhật số điện thoại và thư điện tử đường dây nóng cấp tỉnh (không sử dụng điện thoại và thư điện tử cá nhân cho đường dây nóng), trừ trường hợp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thiết lập đường dây nóng chung cho các lĩnh vực; gửi thông tin về Bộ Tài nguyên và Môi trường chậm nhất 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực để đấu nối với số điện thoại tổng đài đường dây nóng

Hai là, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, thực hiện: Thiết lập, cập nhật số điện thoại và thư điện tử đường dây nóng tối thiểu đến cấp huyện (không sử dụng điện thoại và thư điện tử cá nhân cho đường dây nóng)…

Minh Viên

Bình luận: 0