TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ bảy, 04/12/2021

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác phòng chống dịch bệnh

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác phòng chống dịch bệnh 06/08/2020
Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp có khả năng lây lan nhanh việc xác định bệnh nhân F0, khoanh vùng và truy vết bệnh nhân là rất cần thiết. Nhiều nước trên thế giới đã ứng dụng công nghệ nhằm xác định và truy vết bệnh nhân nhiễm Covid-19. Các nước phát triển đã tích cực áp dụng công nghệ cao vào công tác phòng chống dịch bệnh và đã phần nào phát huy hiệu quả.
Thong ke