TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ hai, 18/10/2021

Giải quyết tranh chấp trực tuyến trong thời đại COVID-19 - tiềm năng, hạn chế

Giải quyết tranh chấp trực tuyến trong thời đại COVID-19 - tiềm năng, hạn chế 02/09/2021
Nhiều người nhận xét rằng, COVID-19 chính là “cỗ máy thời gian” đưa kinh doanh đến tương lai bởi vì với sự thúc đẩy của đại dịch này, nhiều quá trình chuyển đổi thế giới vật chất lên kỹ thuật số (quá trình số hóa) diễn ra chỉ trong vài tháng thay vì hàng thập kỷ, đi kèm với sự bùng nổ của kinh doanh trực tuyến, và mọi hoạt động liên quan khác như hội họp, marketing, trao đổi giao dịch khách hàng, và tất nhiên là giải quyết tranh chấp cũng được thực hiện trực tuyến. Xét ở bình diện quốc tế, ít nhất trong thời gian mà sự đi lại đã bị giới hạn tối đa hoặc thậm chí ngăn cấm hoàn toàn, thì hoạt động giải quyết tranh chấp thông qua hình thức trực tuyến (Online Dispute Resolution - ODR) đã trở thành lựa chọn duy nhất.
Thong ke