TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 21/10/2021

Thành phố Hà Nội: Quyết tâm giữ vững an toàn, bình yên của người dân đảm bảo kiểm soát tình hình dịch bệnh

Thành phố Hà Nội: Quyết tâm giữ vững an toàn, bình yên của người dân đảm bảo kiểm soát tình hình dịch bệnh 15/07/2021
Hà Nội là cửa ngõ giao thương quốc tế, đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, có mật độ dân số cao. Nguy cơ bùng phát các ổ dịch COVID-19 lớn, nhất là trước những biến thể - biến chủng virus mới như hiện nay. Do đó công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về phòng chống dịch đang được lực lượng chức năng tại cơ sở là rất quan trọng
Thong ke