TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 21/10/2021

Phát triển không gian xanh thủ đô và những điểm nhấn tại Lancaster Luminaire

Phát triển không gian xanh thủ đô và những điểm nhấn tại Lancaster Luminaire 09/09/2021
Thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh thực hiện nhiều giải pháp để phát triển theo định hướng thành phố xanh - thông minh - hiện đại; trong đó, quy hoạch và thực hiện quy hoạch đô thị là một trong những giải pháp nền tảng.

Phát triển không gian xanh Thủ đô và những bất cập tại dự án Lancaster Luminaire (Kỳ 3)

Phát triển không gian xanh Thủ đô và những bất cập tại dự án Lancaster Luminaire (Kỳ 3) 16/10/2021
Dù Chính phủ và chính quyền Hà Nội đã đưa ra rất nhiều quy định, quy hoạch từ năm 1998 nhằm kiểm soát, giảm tải dân số khu vực nội đô nhưng thực tế quận Đống Đa đã vỡ quy hoạch do không kiểm soát được dân số, và với sự xuất hiện của Lancaster Luminaire, tình trạng này sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn.
Thong ke