TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 21/10/2021

Vượt qua mọi khó khăn trong đại dịch, kinh tế nước nhà vẫn đạt được thành quả nhất định

Vượt qua mọi khó khăn trong đại dịch, kinh tế nước nhà vẫn đạt được thành quả nhất định 01/07/2021
Theo thông tin được Tổng cục Thống kê công bố mới đây, tính chung 6 tháng đầu năm 2021, tổng sản phẩm trong nước(GDP) tăng 5,64%, cao hơn tốc độ tăng 1,82% của 6 tháng đầu năm 2020...
Thong ke