TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ bảy, 13/04/2024

Đánh giá triển vọng ngành ngân hàng năm 2021

Đánh giá triển vọng ngành ngân hàng năm 2021 30/09/2021
Năm 2020 và nửa đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 đã gây ra những tổn hại hết sức nặng nề cho nền kinh tế, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, sản xuất đình trệ, và nhu cầu tiêu dùng giảm sút. Trong bối cảnh đó, ngành Ngân hàng ngoài việc thực hiện nhiệm vụ cung ứng, phân bổ vốn còn có một vai trò đặc biệt hơn – tiếp sức cho nền kinh tế, triển khai các giải pháp để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua thách thức, khó khăn chưa từng có

Đánh giá triển vọng ngành ngân hàng năm 2021 (Kỳ 2)

Đánh giá triển vọng ngành ngân hàng năm 2021 (Kỳ 2) 15/10/2021
Năm 2020 và nửa đầu năm 2020 là những thời điểm khó khăn, thách thức lớn đối với nền kinh tế nói chung cũng như ngành ngân hàng nói riêng đòi hỏi cần có những hướng đi đúng đắn, linh hoạt, tận dụng các cơ hội có được. Ngành ngân hàng cũng đã có những xu hướng, thay đổi nhằm phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.
Thong ke