TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
chủ nhật, 05/02/2023

KHAI GIẢNG KHÓA BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GDPT TỈNH GIA LAI

08:55 15/08/2022
Logo header Sáng ngày 14/8/2022, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai đã tổ chức khóa bồi dưỡng chuyên đề và mô đun 6,7 dành cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Buổi khai giảng có sự tham gia của ông Nguyễn Văn Long - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai, ông Huỳnh Văn Sơn - Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cùng toàn thể giảng viên HCMUE, học viên là cán bộ quản lý và GVPTCC.

Nội dung bồi dưỡng bao gồm Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường phù hợp bối cảnh địa phương đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, Phát triển kỹ năng tuyên truyền, phối hợp cha mẹ trẻ nhằm huy động trẻ mầm non ra lớp đạt chỉ tiêu và đảm bảo hoàn thành mục tiêu chương trình Giáo dục mầm non theo từng độ tuổi và Xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường.

Thành phần tham gia lớp bồi dưỡng là cán bộ quản lí, giáo viên các cấp Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Tại buổi Lễ, Ông Huỳnh Văn Sơn nhấn mạnh cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán là đầu tàu trong công tác giáo dục đáp ứng chương trình GDPT 2018, phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh. Việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt các ở các đơn vị có ý nghĩa quyết định đến công tác điều hành, quản lý, tổ chức các hoạt động giáo dục tại địa phương.

Thi Thảo

Tags
Bình luận: 0