TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ ba, 24/05/2022

Chuyển hóa tài sản công thành tài sản tư tại khu đất vàng số 93 phố Đức Giang (Kỳ 10)

Chuyển hóa tài sản công thành tài sản tư tại khu đất vàng số 93 phố Đức Giang (Kỳ 10) 12/08/2021
Quá trình thực hiện chính sách pháp luật về đất đai, đầu tư, đấu thầu đặc biệt là quy trình lựa chọn chủ đầu tư để thực hiện các dự án phát triển nhà ở tại Dự án Plaschem Park 93 Đức Giang, đã và đang bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế.

Chuyển hóa tài sản công thành tài sản tư tại khu đất vàng 93 phố Đức Giang (Kỳ 2)

Chuyển hóa tài sản công thành tài sản tư tại khu đất vàng 93 phố Đức Giang (Kỳ 2) 23/01/2021
Lợi dụng chủ trương cổ phần cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, hàng chục nghìn mét vuông đất đai thuộc sở hữu Nhà nước đã chuyển hóa hoàn toàn thành dự án bất động sản cho doanh nghiệp 100% vốn tư nhân

Chuyển hóa tài sản công thành tài sản tư tại khu đất vàng 93 phố Đức Giang

Chuyển hóa tài sản công thành tài sản tư tại khu đất vàng 93 phố Đức Giang 08/01/2021
Sau hàng loạt “quy trình”: cổ phần hóa – thoái vốn – điều chỉnh quy hoạch, hàng chục nghìn mét vuông đất vàng thuộc sở hữu Nhà nước đã chuyển hóa hoàn toàn thành dự án bất động sản cho doanh nghiệp 100% vốn tư nhân...

Chuyển hóa tài sản công thành tài sản tư tại khu đất số 93 phố Đức Giang (Kỳ 11)

Chuyển hóa tài sản công thành tài sản tư tại khu đất số 93 phố Đức Giang (Kỳ 11) 09/09/2021
Mặc dù Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương không được Bộ Tài chính cấp phép hoạt động thẩm định giá, không có chức năng đấu giá tài sản nhưng SCIC vẫn “hợp tác” để tổ chức đấu giá, thẩm định giá tài sản trong quá trình thoái vốn Nhà nước tại hàng loạt Công ty, Doanh nghiệp nhà nước.
Thong ke