TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 21/10/2021

Bất cập trong quá trình thực hiện Dự án xây dựng đoạn đường Thống Nhất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường Thắng Lợi (Kỳ 4)

Bất cập trong quá trình thực hiện Dự án xây dựng đoạn đường Thống Nhất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường Thắng Lợi (Kỳ 4) 12/08/2021
Nhiều dấu hiệu cho thấy Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã bất chấp các quy định của Chính phủ về chính sách phát triển nhà ở cũng như đi ngược lại quy định do chính Tỉnh ban hành!

Yên Phong, Bắc Ninh: Bất cập tại Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City và Cát Tường Smart City

Yên Phong, Bắc Ninh: Bất cập tại Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City và Cát Tường Smart City 12/08/2021
Phát triển nhà ở xã hội là chủ trương đúng đắn và rất nhân văn của Đảng và Nhà nước, tuy nhiên, không ít các Dự án nhà ở xã hội do doanh nghiệp làm chủ đầu tư đã bị biến tướng để thu lợi bất chính.

Bất cập trong quá trình thực hiện Dự án xây dựng đoạn đường Thống Nhất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường Thắng Lợi (Kỳ 3)

Bất cập trong quá trình thực hiện Dự án xây dựng đoạn đường Thống Nhất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường Thắng Lợi (Kỳ 3) 29/07/2021
Nguyên nhân, động cơ, mục đích gì khi các cơ quan tỉnh Thái Nguyên từ chối công khai và cung cấp thông tin về Dự án xây dựng đoạn đường Thống Nhất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường Thắng Lợi?
Thong ke