TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 21/10/2021

Tri ân anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Vị Xuyên

Tri ân anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Vị Xuyên 15/07/2021
Trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, Vị Xuyên - Hà Giang là một trong những mặt trận khốc liệt nhất. Ngày 12/7/1984 là ngày diễn ra trận chiến khốc liệt nhất tại mặt trận biên giới Hà Giang. Cũng từ đó, ngày 12/7 trở thành ngày giỗ trận của Sư đoàn 356, khi chỉ trong 1 ngày có 600 chiến sĩ hy sinh.
Thong ke