TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 21/10/2021

Triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử trên quy mô toàn quốc

Triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử trên quy mô toàn quốc 15/07/2021
Việt Nam chính thức phát động chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử - tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho khoảng 75 triệu người với 150 triệu mũi tiêm trong nửa cuối của năm 2021 và đầu năm 2022
Thong ke