TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ bảy, 04/12/2021

Bảo vệ tài nguyên nước có thể giúp chống lại biến đổi khí hậu

Bảo vệ tài nguyên nước có thể giúp chống lại biến đổi khí hậu 18/03/2021
Ngày 8 tháng 3 vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 1046/BTNMT-TĐKTTT gửi các bộ, ban, ngành, địa phương hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021.

Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị Bộ Trưởng về ô nhiễm nhựa và rác thải đại dương

Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị Bộ Trưởng về ô nhiễm nhựa và rác thải đại dương 14/10/2021
Tối ngày 1/9, Hội nghị Bộ trưởng về ô nhiễm nhựa và rác thải đại dương do các Bộ đối tác của bốn nước Ecuador, Cộng hòa liên bang Đức, Ghana và Việt Nam đồng chủ trì với sự hỗ trợ của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc UNEP đã khai mạc
Thong ke