TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ hai, 05/06/2023

Những điểm mới tại dự thảo Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn (Kỳ 1)

Những điểm mới tại dự thảo Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn (Kỳ 1) 03/03/2022
Luật Công đoàn 2012 là cơ sở pháp lý quan trọng cho Công đoàn Việt Nam tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội của đất nước; phát huy vai trò, tác dụng và ảnh hưởng rộng lớn trong đời sống chính trị - xã hội. Sau hơn 7 năm áp dụng, thực thi Luật Công đoàn đã phát sinh một số vướng mắc, bất cập từ thực tiễn đặt ra yêu cầu đòi hỏi cần tiếp tục sửa đổi hoàn thiện nhằm đảm bảo sự thống nhất của hệ thống pháp luật và hội nhập kinh tế quốc tế.

Hệ thống chính sách pháp luật của Việt Nam nhằm thực thi CPTPP

Hệ thống chính sách pháp luật của Việt Nam nhằm thực thi CPTPP 04/03/2022
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương là một trong những nhân tố quan trọng giúp Việt Nam thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, đem lại nhiều cơ hội về việc làm, nâng cao thu nhập, tác động tích cực tới nhiều ngành kinh tế. Hơn thế hiệp định này cũng tác động tới nhiều chế định pháp luật nội địa của Việt Nam.

NHÌN LẠI HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA, DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP

NHÌN LẠI HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA, DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP 13/04/2022
Để các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát huy được hết vai trò, tầm quan trọng, sự đóng góp với nền kinh tế, cần có một môi trường hoạt động thông thoáng, thúc đẩy tiềm năng, thế mạnh của nhóm doanh nghiệp này. Điều này bao gồm nhiều yếu tố như chính sách quản trị, các chương trình hỗ trợ, sự liên kết trong khối doanh nghiệp…

Chỉ số PAPI (2021) hoàn thiện chính sách dựa trên cảm nhận của người dân

Chỉ số PAPI (2021) hoàn thiện chính sách dựa trên cảm nhận của người dân 06/06/2022
Ngày 10/5/2022, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) đã công bố báo cáo Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2021. Kết quả khảo sát cho thấy góc nhìn, cảm nhận của người dân về hiệu quả và chất lượng thực thi chính sách, cung cấp dịch vụ công của chính quyền.
Thong ke