TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ bảy, 18/05/2024

Khởi Động Shining English - Sân Chơi Năng Lực Tiếng Anh Giữa Các Trung Tâm Và Học Sinh Trên Toàn Quốc

Khởi Động Shining English - Sân Chơi Năng Lực Tiếng Anh Giữa Các Trung Tâm Và Học Sinh Trên Toàn Quốc 30/06/2023
Tiếp nối thành công từ mùa 2022, từ tháng 7/2023 Shining English chính thức phát động mùa 2023 với gần 30 trung tâm và hàng ngàn học sinh trên toàn quốc tham dự.
Thong ke