TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ bảy, 18/05/2024

Khởi Động Shining English - Sân Chơi Năng Lực Tiếng Anh Giữa Các Trung Tâm Và Học Sinh Trên Toàn Quốc

Khởi Động Shining English - Sân Chơi Năng Lực Tiếng Anh Giữa Các Trung Tâm Và Học Sinh Trên Toàn Quốc 30/06/2023
Tiếp nối thành công từ mùa 2022, từ tháng 7/2023 Shining English chính thức phát động mùa 2023 với gần 30 trung tâm và hàng ngàn học sinh trên toàn quốc tham dự.

Nâng Bước Tương Lai Cùng Shining English Contest 2023

Nâng Bước Tương Lai Cùng Shining English Contest 2023 31/08/2023
Cuộc thi Shining English 2023 không chỉ là sân chơi bổ ích, mà còn là một cơ hội cho các bạn học sinh thể hiện khả năng tiếng Anh và kỹ năng xã hội của mình.
Thong ke