TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 21/10/2021

Hội nghị trực tuyến đánh giá tiến độ triển khai công tác lập Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hội nghị trực tuyến đánh giá tiến độ triển khai công tác lập Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 24/08/2021
Chiều 23/8, đồng chí Đỗ Đức Duy – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các ngành chức năng, các địa phương và đơn vị tư vấn về tiến độ triến khai công tác lập Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát triển du lịch Yên Bái gắn liền với bảo tồn và phát huy các di sản

Phát triển du lịch Yên Bái gắn liền với bảo tồn và phát huy các di sản 02/04/2021
Di sản thiên nhiên và văn hóa được coi là nguồn tài nguyên vô giá tạo nên sức hút du lịch. Để khai thác di sản phục vụ phát triển du lịch bền vững, đồng thời bảo tồn và phát huy được giá trị di sản cho thế hệ tương lai là bài toán không hề đơn giản.
Thong ke